phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1310xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1310000山西 太原   1310001山西 太原   1310002山西 大同   1310003山西 阳泉   1310004山西 朔州 
 1310005山西 长治   1310006山西 晋城   1310007山西 临汾   1310008山西 吕梁   1310009山西 运城 
 1310010山西 忻州   1310011山西 太原   1310012山西 大同   1310013山西 晋中   1310014山西 太原 
 1310015山西 长治   1310016山西 晋城   1310017山西 临汾   1310018山西 晋中   1310019山西 运城 
 1310020湖南 岳阳   1310021湖南 怀化   1310022湖南 永州   1310023湖南 株洲   1310024湖南 张家界 
 1310025湖南 长沙   1310026湖南 衡阳   1310027湖南 吉首   1310028湖南 常德   1310029湖南 常德 
 1310030湖南 岳阳   1310031湖南 长沙   1310032湖南 湘潭   1310033湖南 株洲   1310034湖南 衡阳 
 1310035湖南 郴州   1310036湖南 娄底   1310037湖南 益阳   1310038湖南 郴州   1310039湖南 邵阳 
 1310040广西 南宁   1310041广西 南宁   1310042广西 柳州   1310043广西 桂林   1310044广西 贺州 
 1310045广西 玉林   1310046广西 百色   1310047广西 贵港   1310048广西 河池   1310049广西 柳州 
 1310050广西 南宁   1310051广西 南宁   1310052广西 柳州   1310053广西 桂林   1310054广西 贺州 
 1310055广西 玉林   1310056广西 百色   1310057广西 贵港   1310058广西 河池   1310059广西 桂林 
 1310060湖北 武汉   1310061湖北 武汉   1310062湖北 武汉   1310063湖北 武汉   1310064湖北 武汉 
 1310065湖北 武汉   1310066湖北 武汉   1310067湖北 武汉   1310068湖北 武汉   1310069湖北 武汉 
 1310070湖北 武汉   1310071湖北 武汉   1310072湖北 武汉   1310073湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1310074湖北 黄冈 
 1310075湖北 随州   1310076湖北 恩施   1310077湖北 襄阳   1310078湖北 宜昌   1310079湖北 荆州 
 1310080黑龙江 哈尔滨   1310081黑龙江 哈尔滨   1310082黑龙江 齐齐哈尔   1310083黑龙江 哈尔滨   1310084黑龙江 哈尔滨 
 1310085黑龙江 哈尔滨   1310086黑龙江 黑河   1310087黑龙江 哈尔滨   1310088黑龙江 哈尔滨   1310089黑龙江 大庆 
 1310090黑龙江 哈尔滨   1310091黑龙江 哈尔滨   1310092黑龙江 齐齐哈尔   1310093黑龙江 哈尔滨   1310094黑龙江 黑河 
 1310095黑龙江 哈尔滨   1310096黑龙江 哈尔滨   1310097黑龙江 哈尔滨   1310098黑龙江 齐齐哈尔   1310099黑龙江 齐齐哈尔 
 1310100重庆 重庆   1310101重庆 重庆   1310102重庆 重庆   1310103重庆 重庆   1310104重庆 重庆 
 1310105重庆 重庆   1310106重庆 重庆   1310107重庆 重庆   1310108重庆 重庆   1310109重庆 重庆 
 1310110重庆 重庆   1310111重庆 重庆   1310112重庆 重庆   1310113重庆 重庆   1310114重庆 重庆 
 1310115重庆 重庆   1310116重庆 重庆   1310117重庆 重庆   1310118重庆 重庆   1310119重庆 重庆 
 1310120重庆 重庆   1310121重庆 重庆   1310122重庆 重庆   1310123重庆 重庆   1310124重庆 重庆 
 1310125重庆 重庆   1310126重庆 重庆   1310127重庆 重庆   1310128重庆 重庆   1310129重庆 重庆 
 1310130重庆 重庆   1310131重庆 重庆   1310132重庆 重庆   1310133重庆 重庆   1310134重庆 重庆 
 1310135重庆 重庆   1310136重庆 重庆   1310137重庆 重庆   1310138重庆 重庆   1310139重庆 重庆 
 1310140福建 福州   1310141福建 福州   1310142福建 福州   1310143福建 厦门   1310144福建 泉州 
 1310145福建 泉州   1310146福建 泉州   1310147福建 宁德   1310148福建 宁德   1310149福建 三明 
 1310150黑龙江 哈尔滨   1310151黑龙江 哈尔滨   1310152黑龙江 齐齐哈尔   1310153黑龙江 牡丹江   1310154黑龙江 黑河 
 1310155黑龙江 绥化   1310156黑龙江 哈尔滨   1310157黑龙江 鸡西   1310158黑龙江 哈尔滨   1310159黑龙江 大庆 
 1310160黑龙江 哈尔滨   1310161黑龙江 哈尔滨   1310162黑龙江 齐齐哈尔   1310163黑龙江 牡丹江   1310164黑龙江 大庆 
 1310165黑龙江 佳木斯   1310166黑龙江 哈尔滨   1310167黑龙江 鸡西   1310168黑龙江 鹤岗   1310169黑龙江 双鸭山 
 1310170河南 商丘   1310171河南 郑州   1310172河南 安阳   1310173河南 新乡   1310174河南 南阳 
 1310175河南 平顶山   1310176河南 信阳   1310177河南 南阳   1310178河南 开封   1310179河南 洛阳 
 1310180江苏 泰州   1310181江苏 泰州   1310182江苏 徐州   1310183江苏 徐州   1310184江苏 南京 
 1310185江苏 扬州   1310186江苏 宿迁   1310187江苏 宿迁   1310188江苏 南京   1310189江苏 南京 
 1310190江苏 淮安   1310191江苏 淮安   1310192江苏 镇江   1310193江苏 镇江   1310194江苏 南通 
 1310195江苏 扬州   1310196江苏 无锡   1310197江苏 无锡   1310198江苏 南通   1310199江苏 南通 
 1310200天津 天津   1310201天津 天津   1310202天津 天津   1310203天津 天津   1310204天津 天津 
 1310205天津 天津   1310206天津 天津   1310207天津 天津   1310208天津 天津   1310209天津 天津 
 1310210天津 天津   1310211天津 天津   1310212天津 天津   1310213天津 天津   1310214天津 天津 
 1310215天津 天津   1310216天津 天津   1310217天津 天津   1310218天津 天津   1310219天津 天津 
 1310220天津 天津   1310221天津 天津   1310222天津 天津   1310223天津 天津   1310224天津 天津 
 1310225天津 天津   1310226天津 天津   1310227天津 天津   1310228天津 天津   1310229天津 天津 
 1310230重庆 重庆   1310231重庆 重庆   1310232重庆 重庆   1310233重庆 重庆   1310234重庆 重庆 
 1310235重庆 重庆   1310236重庆 重庆   1310237重庆 重庆   1310238重庆 重庆   1310239重庆 重庆 
 1310240河北 沧州   1310241河北 沧州   1310242河北 沧州   1310243河北 沧州   1310244河北 沧州 
 1310245河北 廊坊   1310246河北 廊坊   1310247河北 廊坊   1310248河北 廊坊   1310249河北 廊坊 
 1310250河北 秦皇岛   1310251河北 秦皇岛   1310252河北 秦皇岛   1310253河北 秦皇岛   1310254河北 秦皇岛 
 1310255河北 邢台   1310256河北 邢台   1310257河北 邢台   1310258河北 邢台   1310259河北 邢台 
 1310261河北 唐山   1310262河北 唐山   1310263河北 唐山   1310264河北 唐山   1310265河北 唐山 
 1310266河北 唐山   1310267河北 唐山   1310268河北 唐山   1310269河北 唐山   1310270河北 沧州 
 1310271河北 沧州   1310272河北 沧州   1310273河北 沧州   1310274河北 沧州   1310275河北 衡水 
 1310276河北 衡水   1310277河北 衡水   1310278河北 衡水   1310279河北 衡水   1310280河北 石家庄 
 1310281河北 石家庄   1310282河北 石家庄   1310283河北 石家庄   1310284河北 石家庄   1310285河北 石家庄 
 1310286河北 石家庄   1310287河北 石家庄   1310288河北 石家庄   1310289河北 石家庄   1310290河北 保定 
 1310291河北 保定   1310292河北 保定   1310293河北 保定   1310294河北 保定   1310295河北 保定 
 1310296河北 保定   1310297河北 保定   1310298河北 保定   1310299河北 保定   1310300河北 邯郸 
 1310301河北 石家庄   1310302河北 保定   1310303河北 张家口   1310304河北 承德   1310305河北 唐山 
 1310306河北 廊坊   1310307河北 沧州   1310308河北 衡水   1310309河北 邢台   1310310河北 邯郸 
 1310311河北 石家庄   1310312河北 保定   1310313河北 张家口   1310314河北 承德   1310315河北 唐山 
 1310316河北 廊坊   1310317河北 沧州   1310318河北 衡水   1310319河北 邢台   1310320河北 邯郸 
 1310321河北 石家庄   1310322河北 保定   1310323河北 张家口   1310324河北 承德   1310325河北 唐山 
 1310326河北 廊坊   1310327河北 沧州   1310328河北 衡水   1310329河北 邢台   1310330河北 邯郸 
 1310331河北 石家庄   1310332河北 保定   1310333河北 张家口   1310334河北 承德   1310335河北 秦皇岛 
 1310336河北 廊坊   1310337河北 沧州   1310338河北 衡水   1310339河北 邢台   1310340山西 大同 
 1310341山西 太原   1310342山西 大同   1310343山西 太原   1310344山西 太原   1310345山西 长治 
 1310346山西 晋城   1310347山西 临汾   1310348山西 运城   1310349山西 朔州   1310350山西 忻州 
 1310351山西 太原   1310352山西 大同   1310353山西 阳泉   1310354山西 晋中   1310355山西 长治 
 1310356山西 晋城   1310357山西 临汾   1310358山西 吕梁   1310359山西 运城   1310360河南 商丘 
 1310361河南 焦作   1310362河南 安阳   1310363河南 濮阳   1310364河南 濮阳   1310365河南 平顶山 
 1310366河南 驻马店   1310367河南 南阳   1310368河南 南阳   1310369河南 漯河   1310370河南 商丘 
 1310371河南 郑州   1310372河南 安阳   1310373河南 新乡   1310374河南 许昌   1310375河南 平顶山 
 1310376河南 信阳   1310377河南 南阳   1310378河南 开封   1310379河南 洛阳   1310380河南 新乡 
 1310381河南 郑州   1310382河南 郑州   1310383河南 郑州   1310384河南 郑州   1310385河南 郑州 
 1310386河南 郑州   1310387河南 周口   1310388河南 许昌   1310389河南 焦作   1310390河南 商丘 
 1310391河南 焦作   1310392河南 鹤壁   1310393河南 濮阳   1310394河南 周口   1310395河南 漯河 
 1310396河南 驻马店   1310397河南 信阳   1310398河南 三门峡   1310399河南 焦作   1310400黑龙江 哈尔滨 
 1310401黑龙江 哈尔滨   1310402黑龙江 齐齐哈尔   1310403黑龙江 齐齐哈尔   1310404黑龙江 齐齐哈尔   1310405黑龙江 哈尔滨 
 1310406黑龙江 双鸭山   1310407黑龙江 哈尔滨   1310408黑龙江 哈尔滨   1310409黑龙江 大庆   1310410辽宁 铁岭 
 1310411辽宁 大连   1310412辽宁 鞍山   1310413辽宁 抚顺   1310414辽宁 本溪   1310415辽宁 丹东 
 1310416辽宁 锦州   1310417辽宁 营口   1310418辽宁 阜新   1310419辽宁 辽阳   1310420辽宁 营口 
 1310421辽宁 朝阳   1310422辽宁 鞍山   1310423辽宁 抚顺   1310424辽宁 本溪   1310425辽宁 丹东 
 1310426辽宁 锦州   1310427辽宁 盘锦   1310428辽宁 阜新   1310429辽宁 葫芦岛   1310430吉林 长春 
 1310431吉林 长春   1310432吉林 吉林   1310433吉林 延吉   1310434吉林 四平   1310435吉林 通化 
 1310436吉林 白城   1310437吉林 辽源   1310438吉林 松原   1310439吉林 白山   1310440吉林 长春 
 1310441吉林 长春   1310442吉林 长春   1310443吉林 长春   1310444吉林 长春   1310445吉林 长春 
 1310446吉林 长春   1310447吉林 长春   1310448吉林 长春   1310449吉林 长春   1310450黑龙江 哈尔滨 
 1310451黑龙江 哈尔滨   1310452黑龙江 齐齐哈尔   1310453黑龙江 牡丹江   1310454黑龙江 佳木斯   1310455黑龙江 绥化 
 1310456黑龙江 黑河   1310457黑龙江 大兴安岭   1310458黑龙江 伊春   1310459黑龙江 大庆   1310460黑龙江 哈尔滨 
 1310461黑龙江 哈尔滨   1310462黑龙江 哈尔滨   1310463黑龙江 哈尔滨   1310464黑龙江 七台河   1310465黑龙江 哈尔滨 
 1310466黑龙江 哈尔滨   1310467黑龙江 鸡西   1310468黑龙江 鹤岗   1310469黑龙江 双鸭山   1310470广东 珠海 
 1310471广东 珠海   1310472广东 珠海   1310473广东 珠海   1310474广东 珠海   1310475广东 东莞 
 1310476广东 东莞   1310477广东 东莞   1310478广东 东莞   1310479广东 东莞   1310480广东 云浮 
 1310481广东 云浮   1310482广东 汕头   1310483广东 汕头   1310484河北 邢台   1310485广东 广州 
 1310486广东 广州   1310487广东 广州   1310488广东 广州   1310489广东 广州   1310490广东 湛江 
 1310491广东 湛江   1310492广东 湛江   1310493广东 湛江   1310494广东 江门   1310495广东 江门 
 1310496广东 肇庆   1310497广东 肇庆   1310498广东 茂名   1310499广东 茂名   1310500福建 漳州 
 1310501福建 漳州   1310502福建 漳州   1310503福建 漳州   1310504福建 漳州   1310505福建 漳州 
 1310506福建 泉州   1310507福建 泉州   1310508福建 泉州   1310509福建 泉州   1310510山东 日照 
 1310511山东 枣庄   1310512山东 青岛   1310513山东 青岛   1310514山东 青岛   1310515山东 青岛 
 1310516山东 青岛   1310517山东 青岛   1310518山东 青岛   1310519山东 青岛   1310520山东 烟台 
 1310521山东 烟台   1310522山东 烟台   1310523山东 烟台   1310524山东 烟台   1310525山东 烟台 
 1310526山东 烟台   1310527山东 烟台   1310528山东 烟台   1310529山东 烟台   1310530山东 菏泽 
 1310531山东 济南   1310532山东 青岛   1310533山东 淄博   1310534山东 德州   1310535山东 烟台 
 1310536山东 潍坊   1310537山东 济宁   1310538山东 泰安   1310539山东 临沂   1310540山东 菏泽 
 1310541山东 济南   1310542山东 青岛   1310543山东 滨州   1310544山东 德州   1310545山东 烟台 
 1310546山东 东营   1310547山东 济宁   1310548山东 泰安   1310549山东 临沂   1310550浙江 嘉兴 
 1310551浙江 嘉兴   1310552浙江 宁波   1310553浙江 宁波   1310554浙江 宁波   1310555浙江 宁波 
 1310556浙江 宁波   1310557浙江 宁波   1310558浙江 宁波   1310559浙江 金华   1310560浙江 台州 
 1310561浙江 台州   1310562浙江 台州   1310563浙江 台州   1310564浙江 台州   1310565浙江 台州 
 1310566浙江 台州   1310567浙江 台州   1310568浙江 台州   1310569浙江 台州   1310570浙江 衢州 
 1310571浙江 杭州   1310572浙江 湖州   1310573浙江 嘉兴   1310574浙江 宁波   1310575浙江 绍兴 
 1310576浙江 台州   1310577浙江 温州   1310578浙江 丽水   1310579浙江 金华   1310580浙江 舟山 
 1310581浙江 杭州   1310582浙江 湖州   1310583浙江 嘉兴   1310584浙江 衢州   1310585浙江 绍兴 
 1310586浙江 台州   1310587浙江 舟山   1310588浙江 丽水   1310589浙江 金华   1310590福建 龙岩 
 1310591福建 龙岩   1310592福建 龙岩   1310593福建 宁德   1310594福建 龙岩   1310595福建 宁德 
 1310596福建 宁德   1310597福建 宁德   1310598福建 南平   1310599福建 南平   1310600浙江 台州 
 1310601浙江 台州   1310602浙江 台州   1310603浙江 台州   1310604浙江 台州   1310605浙江 台州 
 1310606浙江 衢州   1310607浙江 衢州   1310608浙江 衢州   1310609浙江 衢州   1310610浙江 温州 
 1310611浙江 温州   1310612浙江 温州   1310613浙江 温州   1310614浙江 温州   1310615浙江 温州 
 1310616浙江 温州   1310617浙江 温州   1310618浙江 温州   1310619浙江 温州   1310620浙江 金华 
 1310621浙江 金华   1310622浙江 金华   1310623浙江 金华   1310624浙江 金华   1310625浙江 金华 
 1310626浙江 金华   1310627浙江 丽水   1310628浙江 丽水   1310629浙江 丽水   1310630浙江 绍兴 
 1310631浙江 绍兴   1310632浙江 绍兴   1310633浙江 绍兴   1310634浙江 绍兴   1310635浙江 绍兴 
 1310636浙江 绍兴   1310637浙江 绍兴   1310638浙江 丽水   1310639浙江 丽水   1310640浙江 金华 
 1310641浙江 金华   1310642浙江 金华   1310643浙江 绍兴   1310644浙江 绍兴   1310645浙江 台州 
 1310646浙江 台州   1310647浙江 台州   1310648浙江 台州   1310649浙江 台州   1310650河北 石家庄 
 1310651河北 石家庄   1310652河北 石家庄   1310653河北 石家庄   1310654广东 深圳   1310655河北 石家庄 
 1310656河北 石家庄   1310657广东 佛山   1310658广东 佛山   1310659广东 佛山   1310660广东 湛江 
 1310661广东 湛江   1310662广东 湛江   1310663广东 湛江   1310664广东 湛江   1310665广东 佛山 
 1310666广东 佛山   1310667广东 佛山   1310668广东 佛山   1310669河北 廊坊   1310670广东 佛山 
 1310671广东 佛山   1310672广东 佛山   1310673广东 佛山   1310674广东 佛山   1310675广东 佛山 
 1310676广东 佛山   1310677广东 阳江   1310678广东 阳江   1310679广东 阳江   1310680广东 珠海 
 1310681广东 珠海   1310682广东 珠海   1310683广东 珠海   1310684广东 珠海   1310685广东 东莞 
 1310686广东 东莞   1310687广东 东莞   1310688广东 东莞   1310689广东 东莞   1310690广东 肇庆 
 1310691广东 肇庆   1310692广东 肇庆   1310693广东 揭阳   1310694广东 揭阳   1310695广东 江门 
 1310696广东 江门   1310697广东 江门   1310698广东 江门   1310699广东 江门   1310700湖南 株洲 
 1310701湖南 株洲   1310702湖南 株洲   1310703湖南 株洲   1310704湖南 衡阳   1310705湖南 郴州 
 1310706湖南 郴州   1310707湖南 益阳   1310708湖南 郴州   1310709湖南 邵阳   1310710湖南 岳阳 
 1310711湖南 长沙   1310712湖南 湘潭   1310713湖南 吉首   1310714湖南 张家界   1310715湖南 怀化 
 1310716湖南 永州   1310717湖南 益阳   1310718湖南 娄底   1310719湖南 邵阳   1310720湖南 岳阳 
 1310721湖南 长沙   1310722湖南 湘潭   1310723湖南 吉首   1310724湖南 衡阳   1310725湖南 怀化 
 1310726湖南 永州   1310727湖南 益阳   1310728湖南 娄底   1310729湖南 邵阳   1310730湖南 岳阳 
 1310731湖南 长沙   1310732湖南 湘潭   1310733湖南 株洲   1310734湖南 衡阳   1310735湖南 郴州 
 1310736湖南 常德   1310737湖南 益阳   1310738湖南 娄底   1310739湖南 邵阳   1310740湖南 常德 
 1310741湖南 长沙   1310742湖南 长沙   1310743湖南 吉首   1310744湖南 张家界   1310745湖南 怀化 
 1310746湖南 永州   1310747湖南 岳阳   1310748湖南 长沙   1310749湖南 长沙   1310750青海 海东 
 1310751青海 海东   1310752青海 海东   1310753青海 海东   1310754青海 格尔木   1310755青海 西宁 
 1310756青海 格尔木   1310757青海 海西州   1310758青海 西宁   1310759青海 西宁   1310760福建 福州 
 1310761福建 福州   1310762福建 福州   1310763福建 福州   1310764福建 福州   1310765福建 福州 
 1310766福建 福州   1310767福建 福州   1310768福建 福州   1310769福建 福州   1310770浙江 杭州 
 1310771浙江 杭州   1310772浙江 杭州   1310773浙江 杭州   1310774浙江 杭州   1310775浙江 温州 
 1310776浙江 温州   1310777浙江 温州   1310778浙江 温州   1310779浙江 温州   1310780福建 泉州 
 1310781福建 泉州   1310782福建 泉州   1310783福建 泉州   1310784福建 泉州   1310785福建 泉州 
 1310786福建 泉州   1310787福建 泉州   1310788福建 泉州   1310789福建 泉州   1310790福建 三明 
 1310791福建 三明   1310792福建 福州   1310793福建 福州   1310794福建 福州   1310795福建 莆田 
 1310796福建 莆田   1310797福建 莆田   1310798福建 莆田   1310799福建 莆田   1310800四川 宜宾 
 1310801陕西 商洛   1310802陕西 延安   1310803四川 内江   1310804陕西 宝鸡   1310805四川 泸州 
 1310806四川 泸州   1310807四川 资阳   1310812四川 攀枝花   1310813陕西 延安   1310814四川 绵阳 
 1310815四川 绵阳   1310816四川 绵阳   1310817四川 南充   1310818四川 达州   1310819四川 绵阳 
 1310820四川 眉山   1310821四川 德阳   1310822四川 德阳   1310823四川 乐山   1310824四川 乐山 
 1310825四川 遂宁   1310826四川 广安   1310827四川 巴中   1310828陕西 宝鸡   1310829陕西 宝鸡 
 1310830四川 泸州   1310831四川 宜宾   1310832四川 内江   1310833四川 乐山   1310834四川 西昌 
 1310835四川 雅安   1310836四川 甘孜   1310837四川 阿坝   1310838四川 德阳   1310839四川 广元 
 1310840四川 广元   1310841四川 德阳   1310842四川 广安   1310843四川 眉山   1310844四川 达州 
 1310845四川 遂宁   1310846陕西 汉中   1310847陕西 渭南   1310848四川 西昌   1310850云南 昆明 
 1310851云南 昆明   1310852云南 昆明   1310853云南 昆明   1310854云南 昆明   1310855云南 德宏 
 1310856云南 大理   1310857云南 大理   1310858云南 昭通   1310859云南 普洱   1310860云南 红河 
 1310861云南 红河   1310862云南 楚雄   1310863云南 曲靖   1310864云南 玉溪   1310865云南 昆明 
 1310866云南 昆明   1310867云南 昆明   1310868云南 昆明   1310869云南 昆明   1310870云南 昆明 
 1310871云南 昆明   1310872云南 大理   1310873云南 红河   1310874云南 曲靖   1310875云南 保山 
 1310876云南 昆明   1310877云南 玉溪   1310878云南 楚雄   1310879云南 普洱   1310880云南 昆明 
 1310881云南 版纳   1310882云南 德宏   1310883云南 昆明   1310884云南 昆明   1310885云南 昆明 
 1310886云南 昆明   1310887云南 昆明   1310888云南 丽江   1310889云南 昆明   1310890重庆 重庆 
 1310891重庆 重庆   1310892重庆 重庆   1310893重庆 重庆   1310894重庆 重庆   1310895重庆 重庆 
 1310896重庆 重庆   1310897重庆 重庆   1310898重庆 重庆   1310899重庆 重庆   1310900新疆 昌吉 
 1310901新疆 昌吉   1310902新疆 昌吉   1310903新疆 吐鲁番   1310904新疆 伊犁   1310905新疆 伊犁 
 1310906新疆 伊犁   1310907新疆 伊犁   1310908新疆 伊犁   1310909新疆 阿克苏   1310910陕西 渭南 
 1310911陕西 渭南   1310912陕西 渭南   1310913陕西 渭南   1310914陕西 宝鸡   1310915陕西 宝鸡 
 1310916陕西 宝鸡   1310917陕西 宝鸡   1310918陕西 汉中   1310919陕西 汉中   1310920陕西 榆林 
 1310921陕西 榆林   1310922陕西 榆林   1310923陕西 榆林   1310924陕西 榆林   1310925陕西 榆林 
 1310926陕西 安康   1310927陕西 安康   1310928陕西 安康   1310929陕西 安康   1310930甘肃 兰州 
 1310931甘肃 兰州   1310932甘肃 兰州   1310933甘肃 兰州   1310934甘肃 庆阳   1310935甘肃 兰州 
 1310936甘肃 兰州   1310937甘肃 兰州   1310938甘肃 兰州   1310939甘肃 兰州   1310940甘肃 兰州 
 1310941甘肃 兰州   1310942甘肃 兰州   1310943甘肃 兰州   1310944甘肃 定西   1310945甘肃 金昌 
 1310946甘肃 天水   1310947甘肃 酒泉   1310948甘肃 兰州   1310949甘肃 兰州   1310950陕西 西安 
 1310951陕西 西安   1310952陕西 西安   1310953陕西 西安   1310954陕西 西安   1310955陕西 西安 
 1310956陕西 西安   1310957陕西 西安   1310958陕西 西安   1310959陕西 西安   1310960陕西 咸阳 
 1310961陕西 咸阳   1310962陕西 咸阳   1310963陕西 咸阳   1310964陕西 渭南   1310965陕西 渭南 
 1310966陕西 宝鸡   1310967陕西 延安   1310968陕西 榆林   1310969陕西 榆林   1310970青海 西宁 
 1310971青海 西宁   1310972青海 西宁   1310973青海 西宁   1310974青海 西宁   1310975青海 西宁 
 1310976青海 西宁   1310977青海 西宁   1310978青海 西宁   1310979青海 西宁   1310980辽宁 大连 
 1310981辽宁 大连   1310982辽宁 大连   1310983辽宁 大连   1310984辽宁 大连   1310985辽宁 沈阳 
 1310986辽宁 沈阳   1310987辽宁 沈阳   1310988辽宁 沈阳   1310989辽宁 沈阳   1310990新疆 乌鲁木齐 
 1310991新疆 乌鲁木齐   1310992新疆 乌鲁木齐   1310993新疆 乌鲁木齐   1310994新疆 乌鲁木齐   1310995新疆 乌鲁木齐 
 1310996新疆 乌鲁木齐   1310997新疆 乌鲁木齐   1310998新疆 乌鲁木齐   1310999新疆 乌鲁木齐