phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1341xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1341000广东 深圳   1341001广东 深圳   1341002广东 深圳 
 1341003广东 深圳   1341004广东 深圳   1341005广东 深圳 
 1341006广东 深圳   1341007广东 深圳   1341008广东 深圳 
 1341009广东 深圳   1341010广东 深圳   1341011广东 深圳 
 1341012广东 深圳   1341013广东 深圳   1341014广东 深圳 
 1341015广东 深圳   1341016广东 深圳   1341017广东 深圳 
 1341018广东 深圳   1341019广东 深圳   1341020广东 深圳 
 1341021广东 深圳   1341022广东 深圳   1341023广东 深圳 
 1341024广东 深圳   1341025广东 深圳   1341026广东 深圳 
 1341027广东 深圳   1341028广东 深圳   1341029广东 深圳 
 1341030广东 深圳   1341031广东 深圳   1341032广东 深圳 
 1341033广东 深圳   1341034广东 深圳   1341035广东 深圳 
 1341036广东 深圳   1341037广东 深圳   1341038广东 深圳 
 1341039广东 深圳   1341040广东 深圳   1341041广东 深圳 
 1341042广东 深圳   1341043广东 深圳   1341044广东 深圳 
 1341045广东 深圳   1341046广东 深圳   1341047广东 深圳 
 1341048广东 深圳   1341049广东 深圳   1341050广东 深圳 
 1341051广东 深圳   1341052广东 深圳   1341053广东 深圳 
 1341054广东 深圳   1341055广东 深圳   1341056广东 深圳 
 1341057广东 深圳   1341058广东 深圳   1341059广东 深圳 
 1341060广东 深圳   1341061广东 深圳   1341062广东 深圳 
 1341063广东 深圳   1341064广东 深圳   1341065广东 深圳 
 1341066广东 深圳   1341067广东 深圳   1341068广东 深圳 
 1341069广东 深圳   1341070广东 深圳   1341071广东 深圳 
 1341072广东 深圳   1341073广东 深圳   1341074广东 深圳 
 1341075广东 深圳   1341076广东 深圳   1341077广东 深圳 
 1341078广东 深圳   1341079广东 深圳   1341080广东 深圳 
 1341081广东 深圳   1341082广东 深圳   1341083广东 深圳 
 1341084广东 深圳   1341085广东 深圳   1341086广东 深圳 
 1341087广东 深圳   1341088广东 深圳   1341089广东 深圳 
 1341090广东 深圳   1341091广东 深圳   1341092广东 深圳 
 1341093广东 深圳   1341094广东 深圳   1341095广东 深圳 
 1341096广东 深圳   1341097广东 深圳   1341098广东 深圳 
 1341099广东 深圳   1341100广东 佛山   1341101广东 佛山 
 1341102广东 佛山   1341103广东 佛山   1341104广东 佛山 
 1341105广东 汕尾   1341106广东 汕尾   1341107广东 汕尾 
 1341108广东 汕尾   1341109广东 汕尾   1341110广东 韶关 
 1341111广东 韶关   1341112广东 韶关   1341113广东 韶关 
 1341114广东 韶关   1341115广东 广州   1341116广东 广州 
 1341117广东 广州   1341118广东 广州   1341119广东 广州 
 1341120广东 梅州   1341121广东 梅州   1341122广东 梅州 
 1341123广东 梅州   1341124广东 梅州   1341125广东 梅州 
 1341126广东 梅州   1341127广东 梅州   1341128广东 梅州 
 1341129广东 梅州   1341130广东 阳江   1341131广东 阳江 
 1341132广东 阳江   1341133广东 阳江   1341134广东 阳江 
 1341135广东 珠海   1341136广东 珠海   1341137广东 珠海 
 1341138广东 珠海   1341139广东 珠海   1341140广东 珠海 
 1341141广东 珠海   1341142广东 珠海   1341143广东 珠海 
 1341144广东 珠海   1341145广东 珠海   1341146广东 珠海 
 1341147广东 珠海   1341148广东 珠海   1341149广东 珠海 
 1341150广东 珠海   1341151广东 珠海   1341152广东 珠海 
 1341153广东 珠海   1341154广东 珠海   1341155广东 珠海 
 1341156广东 珠海   1341157广东 珠海   1341158广东 珠海 
 1341159广东 珠海   1341160广东 中山   1341161广东 中山 
 1341162广东 中山   1341163广东 中山   1341164广东 中山 
 1341165广东 中山   1341166广东 中山   1341167广东 中山 
 1341168广东 中山   1341169广东 中山   1341170广东 云浮 
 1341171广东 云浮   1341172广东 云浮   1341173广东 云浮 
 1341174广东 云浮   1341175广东 云浮   1341176广东 云浮 
 1341177广东 云浮   1341178广东 云浮   1341179广东 云浮 
 1341180广东 佛山   1341181广东 佛山   1341182广东 佛山 
 1341183广东 佛山   1341184广东 佛山   1341185广东 深圳 
 1341186广东 深圳   1341187广东 深圳   1341188广东 深圳 
 1341189广东 深圳   1341190广东 汕头   1341191广东 汕头 
 1341192广东 汕头   1341193广东 汕头   1341194广东 汕头 
 1341195广东 汕头   1341196广东 汕头   1341197广东 汕头 
 1341198广东 汕头   1341199广东 汕头   1341200广东 东莞 
 1341201广东 东莞   1341202广东 东莞   1341203广东 东莞 
 1341204广东 东莞   1341205广东 东莞   1341206广东 东莞 
 1341207广东 东莞   1341208广东 东莞   1341209广东 东莞 
 1341210广东 东莞   1341211广东 东莞   1341212广东 东莞 
 1341213广东 东莞   1341214广东 东莞   1341215广东 东莞 
 1341216广东 东莞   1341217广东 东莞   1341218广东 东莞 
 1341219广东 东莞   1341220广东 东莞   1341221广东 东莞 
 1341222广东 东莞   1341223广东 东莞   1341224广东 东莞 
 1341225广东 东莞   1341226广东 东莞   1341227广东 东莞 
 1341228广东 东莞   1341229广东 东莞   1341230广东 东莞 
 1341231广东 东莞   1341232广东 东莞   1341233广东 东莞 
 1341234广东 东莞   1341235广东 东莞   1341236广东 东莞 
 1341237广东 东莞   1341238广东 东莞   1341239广东 东莞 
 1341240广东 东莞   1341241广东 东莞   1341242广东 东莞 
 1341243广东 东莞   1341244广东 东莞   1341245广东 东莞 
 1341246广东 东莞   1341247广东 东莞   1341248广东 东莞 
 1341249广东 东莞   1341250广东 东莞   1341251广东 东莞 
 1341252广东 东莞   1341253广东 东莞   1341254广东 东莞 
 1341255广东 东莞   1341256广东 东莞   1341257广东 东莞 
 1341258广东 东莞   1341259广东 东莞   1341260广东 东莞 
 1341261广东 东莞   1341262广东 东莞   1341263广东 东莞 
 1341264广东 东莞   1341265广东 东莞   1341266广东 东莞 
 1341267广东 东莞   1341268广东 东莞   1341269广东 东莞 
 1341270广东 东莞   1341271广东 东莞   1341272广东 东莞 
 1341273广东 东莞   1341274广东 东莞   1341275广东 东莞 
 1341276广东 东莞   1341277广东 东莞   1341278广东 东莞 
 1341279广东 东莞   1341280广东 东莞   1341281广东 东莞 
 1341282广东 东莞   1341283广东 东莞   1341284广东 东莞 
 1341285广东 东莞   1341286广东 东莞   1341287广东 东莞 
 1341288广东 东莞   1341289广东 东莞   1341290广东 东莞 
 1341291广东 东莞   1341292广东 东莞   1341293广东 东莞 
 1341294广东 东莞   1341295广东 东莞   1341296广东 东莞 
 1341297广东 东莞   1341298广东 东莞   1341299广东 东莞 
 1341300广东 惠州   1341301广东 惠州   1341302广东 惠州 
 1341303广东 惠州   1341304广东 惠州   1341305广东 惠州 
 1341306广东 惠州   1341307广东 惠州   1341308广东 惠州 
 1341309广东 惠州   1341310广东 惠州   1341311广东 惠州 
 1341312广东 惠州   1341313广东 惠州   1341314广东 惠州 
 1341315广东 惠州   1341316广东 惠州   1341317广东 惠州 
 1341318广东 惠州   1341319广东 惠州   1341320广东 佛山 
 1341321广东 佛山   1341322广东 佛山   1341323广东 佛山 
 1341325广东 佛山   1341326广东 佛山   1341327广东 佛山 
 1341328广东 佛山   1341329广东 佛山   1341330广东 茂名 
 1341331广东 茂名   1341332广东 茂名   1341333广东 茂名 
 1341334广东 茂名   1341335广东 茂名   1341336广东 茂名 
 1341338广东 茂名   1341339广东 茂名   1341340广东 汕头 
 1341341广东 汕头   1341342广东 汕头   1341343广东 汕头 
 1341344广东 汕头   1341345广东 清远   1341346广东 清远 
 1341347广东 清远   1341348广东 清远   1341349广东 清远 
 1341350广东 清远   1341351广东 清远   1341352广东 清远 
 1341353广东 清远   1341354广东 清远   1341355广东 清远 
 1341356广东 清远   1341357广东 清远   1341358广东 清远 
 1341359广东 清远   1341360广东 湛江   1341361广东 湛江 
 1341362广东 湛江   1341363广东 湛江   1341364广东 湛江 
 1341365广东 湛江   1341366广东 湛江   1341367广东 湛江 
 1341368广东 湛江   1341369广东 湛江   1341370广东 潮州 
 1341371广东 潮州   1341372广东 潮州   1341373广东 潮州 
 1341374广东 潮州   1341375广东 潮州   1341376广东 潮州 
 1341377广东 潮州   1341378广东 潮州   1341379广东 潮州 
 1341380广东 肇庆   1341381广东 肇庆   1341382广东 肇庆 
 1341383广东 肇庆   1341384广东 肇庆   1341385广东 肇庆 
 1341386广东 肇庆   1341387广东 肇庆   1341388广东 肇庆 
 1341389广东 肇庆   1341390广东 揭阳   1341391广东 揭阳 
 1341392广东 揭阳   1341393广东 揭阳   1341394广东 揭阳 
 1341395广东 揭阳   1341396广东 揭阳   1341397广东 揭阳 
 1341398广东 揭阳   1341399广东 揭阳   1341400广东 汕头 
 1341401广东 汕头   1341402广东 汕头   1341403广东 汕头 
 1341404广东 汕头   1341405广东 汕头   1341406广东 汕头 
 1341407广东 汕头   1341408广东 汕头   1341409广东 汕头 
 1341410广东 广州   1341411广东 广州   1341412广东 广州 
 1341413广东 广州   1341414广东 广州   1341415广东 江门 
 1341416广东 江门   1341417广东 江门   1341418广东 江门 
 1341419广东 江门   1341420广东 东莞   1341421广东 东莞 
 1341422广东 东莞   1341423广东 东莞   1341424广东 东莞 
 1341425广东 东莞   1341426广东 东莞   1341427广东 东莞 
 1341428广东 东莞   1341429广东 东莞   1341430广东 东莞 
 1341431广东 东莞   1341432广东 东莞   1341433广东 东莞 
 1341434广东 东莞   1341435广东 东莞   1341436广东 东莞 
 1341437广东 东莞   1341438广东 东莞   1341439广东 东莞 
 1341440广东 东莞   1341441广东 东莞   1341442广东 东莞 
 1341443广东 东莞   1341444广东 东莞   1341445广东 深圳 
 1341446广东 深圳   1341447广东 深圳   1341448广东 深圳 
 1341449广东 深圳   1341450广东 惠州   1341451广东 惠州 
 1341452广东 惠州   1341453广东 惠州   1341454广东 惠州 
 1341455广东 惠州   1341456广东 惠州   1341457广东 惠州 
 1341458广东 惠州   1341459广东 惠州   1341460广东 惠州 
 1341461广东 惠州   1341462广东 惠州   1341463广东 惠州 
 1341464广东 惠州   1341465广东 惠州   1341466广东 惠州 
 1341467广东 惠州   1341468广东 惠州   1341469广东 惠州 
 1341470广东 惠州   1341471广东 惠州   1341472广东 惠州 
 1341473广东 惠州   1341474广东 惠州   1341475广东 惠州 
 1341476广东 惠州   1341477广东 惠州   1341478广东 惠州 
 1341479广东 惠州   1341480广东 揭阳   1341481广东 揭阳 
 1341482广东 揭阳   1341483广东 揭阳   1341484广东 揭阳 
 1341485广东 湛江   1341486广东 湛江   1341487广东 湛江 
 1341488广东 湛江   1341489广东 湛江   1341490广东 湛江 
 1341491广东 湛江   1341492广东 湛江   1341493广东 湛江 
 1341494广东 湛江   1341495广东 湛江   1341496广东 湛江 
 1341497广东 湛江   1341498广东 湛江   1341499广东 湛江 
 1341500广东 汕头   1341501广东 汕头   1341502广东 汕头 
 1341503广东 汕头   1341504广东 汕头   1341505广东 汕头 
 1341506广东 汕头   1341507广东 汕头   1341508广东 汕头 
 1341509广东 汕头   1341510广东 汕头   1341511广东 汕头 
 1341512广东 汕头   1341513广东 汕头   1341514广东 汕头 
 1341515广东 汕头   1341516广东 汕头   1341517广东 汕头 
 1341518广东 汕头   1341519广东 汕头   1341520广东 清远 
 1341521广东 清远   1341522广东 清远   1341523广东 清远 
 1341524广东 清远   1341525广东 清远   1341526广东 清远 
 1341527广东 清远   1341528广东 清远   1341529广东 清远 
 1341530广东 中山   1341531广东 中山   1341532广东 中山 
 1341533广东 中山   1341534广东 中山   1341535广东 中山 
 1341536广东 中山   1341537广东 中山   1341538广东 中山 
 1341539广东 中山   1341540广东 中山   1341541广东 中山 
 1341542广东 中山   1341543广东 中山   1341544广东 中山 
 1341545广东 佛山   1341546广东 佛山   1341547广东 佛山 
 1341548广东 佛山   1341549广东 佛山   1341550广东 佛山 
 1341551广东 佛山   1341552广东 佛山   1341553广东 佛山 
 1341554广东 佛山   1341555广东 佛山   1341556广东 佛山 
 1341557广东 佛山   1341558广东 佛山   1341559广东 佛山 
 1341560广东 韶关   1341561广东 韶关   1341562广东 韶关 
 1341563广东 韶关   1341564广东 韶关   1341565广东 韶关 
 1341566广东 韶关   1341567广东 韶关   1341568广东 韶关 
 1341569广东 韶关   1341570广东 佛山   1341571广东 佛山 
 1341572广东 佛山   1341573广东 佛山   1341574广东 佛山 
 1341575广东 肇庆   1341576广东 肇庆   1341577广东 肇庆 
 1341578广东 肇庆   1341579广东 肇庆   1341580广东 茂名 
 1341581广东 茂名   1341582广东 茂名   1341583广东 茂名 
 1341584广东 茂名   1341585广东 东莞   1341586广东 东莞 
 1341587广东 东莞   1341588广东 东莞   1341589广东 东莞 
 1341590广东 东莞   1341591广东 东莞   1341592广东 东莞 
 1341593广东 东莞   1341594广东 东莞   1341595广东 东莞 
 1341596广东 东莞   1341597广东 东莞   1341598广东 东莞 
 1341599广东 东莞   1341600广东 中山   1341601广东 中山 
 1341602广东 中山   1341603广东 中山   1341604广东 中山 
 1341605广东 中山   1341606广东 中山   1341607广东 中山 
 1341608广东 中山   1341609广东 中山   1341610广东 广州 
 1341611广东 广州   1341612广东 广州   1341613广东 广州 
 1341614广东 广州   1341615广东 广州   1341616广东 广州 
 1341617广东 广州   1341618广东 广州   1341619广东 广州 
 1341620广东 广州   1341621广东 广州   1341622广东 广州 
 1341623广东 广州   1341624广东 广州   1341625广东 广州 
 1341626广东 广州   1341627广东 广州   1341628广东 广州 
 1341629广东 广州   1341630广东 广州   1341631广东 广州 
 1341632广东 广州   1341633广东 广州   1341634广东 广州 
 1341635广东 广州   1341636广东 广州   1341637广东 广州 
 1341638广东 广州   1341639广东 广州   1341640广东 广州 
 1341641广东 广州   1341642广东 广州   1341643广东 广州 
 1341644广东 广州   1341645广东 广州   1341646广东 广州 
 1341647广东 广州   1341648广东 广州   1341649广东 广州 
 1341650广东 清远   1341651广东 清远   1341652广东 清远 
 1341653广东 清远   1341654广东 清远   1341655广东 清远 
 1341656广东 清远   1341657广东 清远   1341658广东 清远 
 1341659广东 清远   1341660广东 东莞   1341661广东 东莞 
 1341662广东 东莞   1341663广东 东莞   1341664广东 东莞 
 1341665广东 东莞   1341666广东 东莞   1341667广东 东莞 
 1341668广东 东莞   1341669广东 东莞   1341670广东 东莞 
 1341671广东 东莞   1341672广东 东莞   1341673广东 东莞 
 1341674广东 东莞   1341675广东 东莞   1341676广东 东莞 
 1341677广东 东莞   1341678广东 东莞   1341679广东 东莞 
 1341680广东 东莞   1341681广东 东莞   1341682广东 东莞 
 1341683广东 东莞   1341684广东 东莞   1341685广东 东莞 
 1341686广东 东莞   1341687广东 东莞   1341688广东 东莞 
 1341689广东 东莞   1341690广东 东莞   1341691广东 东莞 
 1341692广东 东莞   1341693广东 东莞   1341694广东 东莞 
 1341695广东 东莞   1341696广东 东莞   1341697广东 东莞 
 1341698广东 东莞   1341699广东 东莞   1341700广东 汕头 
 1341701广东 汕头   1341702广东 汕头   1341703广东 汕头 
 1341704广东 汕头   1341705广东 汕头   1341706广东 汕头 
 1341707广东 汕头   1341708广东 汕头   1341709广东 汕头 
 1341710广东 汕头   1341711广东 汕头   1341712广东 汕头 
 1341713广东 汕头   1341714广东 汕头   1341715广东 汕头 
 1341716广东 汕头   1341717广东 汕头   1341718广东 汕头 
 1341719广东 汕头   1341720广东 清远   1341721广东 清远 
 1341722广东 清远   1341723广东 清远   1341724广东 清远 
 1341725广东 清远   1341726广东 清远   1341727广东 清远 
 1341728广东 清远   1341729广东 清远   1341730广东 深圳 
 1341731广东 深圳   1341732广东 深圳   1341733广东 深圳 
 1341734广东 深圳   1341735广东 深圳   1341736广东 深圳 
 1341737广东 深圳   1341738广东 深圳   1341739广东 深圳 
 1341740广东 深圳   1341741广东 深圳   1341742广东 深圳 
 1341743广东 深圳   1341744广东 深圳   1341745广东 深圳 
 1341746广东 深圳   1341747广东 深圳   1341748广东 深圳 
 1341749广东 深圳   1341750广东 深圳   1341751广东 深圳 
 1341752广东 深圳   1341753广东 深圳   1341754广东 深圳 
 1341755广东 深圳   1341756广东 深圳   1341757广东 深圳 
 1341758广东 深圳   1341759广东 深圳   1341760广东 揭阳 
 1341761广东 揭阳   1341762广东 揭阳   1341763广东 揭阳 
 1341764广东 揭阳   1341765广东 揭阳   1341766广东 揭阳 
 1341767广东 揭阳   1341768广东 揭阳   1341769广东 揭阳 
 1341770广东 珠海   1341771广东 珠海   1341772广东 珠海 
 1341773广东 珠海   1341774广东 珠海   1341775广东 珠海 
 1341776广东 珠海   1341777广东 珠海   1341778广东 珠海 
 1341779广东 珠海   1341780广东 珠海   1341781广东 珠海 
 1341782广东 珠海   1341783广东 珠海   1341784广东 珠海 
 1341785广东 珠海   1341786广东 珠海   1341787广东 珠海 
 1341788广东 珠海   1341789广东 珠海   1341790广东 珠海 
 1341791广东 珠海   1341792广东 珠海   1341794广东 珠海 
 1341795广东 云浮   1341796广东 云浮   1341797广东 云浮 
 1341798广东 云浮   1341799广东 云浮   1341800广东 广州 
 1341801广东 广州   1341802广东 广州   1341803广东 广州 
 1341804广东 广州   1341805广东 广州   1341806广东 广州 
 1341807广东 广州   1341808广东 广州   1341809广东 广州 
 1341810广东 广州   1341811广东 广州   1341812广东 广州 
 1341813广东 广州   1341814广东 广州   1341815广东 广州 
 1341816广东 广州   1341817广东 广州   1341818广东 广州 
 1341819广东 广州   1341820广东 东莞   1341821广东 东莞 
 1341822广东 东莞   1341823广东 东莞   1341824广东 东莞 
 1341825广东 东莞   1341826广东 东莞   1341827广东 东莞 
 1341828广东 东莞   1341829广东 东莞   1341830广东 东莞 
 1341831广东 东莞   1341832广东 东莞   1341833广东 东莞 
 1341834广东 东莞   1341835广东 东莞   1341836广东 东莞 
 1341837广东 东莞   1341838广东 东莞   1341839广东 东莞 
 1341840广东 佛山   1341841广东 佛山   1341842广东 佛山 
 1341843广东 佛山   1341844广东 佛山   1341845广东 深圳 
 1341846广东 深圳   1341847广东 深圳   1341848广东 深圳 
 1341849广东 深圳   1341850广东 深圳   1341851广东 深圳 
 1341852广东 深圳   1341853广东 深圳   1341854广东 深圳 
 1341855广东 深圳   1341856广东 深圳   1341857广东 深圳 
 1341858广东 深圳   1341859广东 深圳   1341860广东 深圳 
 1341861广东 深圳   1341862广东 深圳   1341863广东 深圳 
 1341864广东 深圳   1341865广东 深圳   1341866广东 深圳 
 1341867广东 深圳   1341868广东 深圳   1341869广东 深圳 
 1341870广东 深圳   1341871广东 深圳   1341872广东 深圳 
 1341873广东 深圳   1341874广东 深圳   1341875广东 深圳 
 1341876广东 深圳   1341877广东 深圳   1341878广东 深圳 
 1341879广东 深圳   1341880广东 深圳   1341881广东 深圳 
 1341882广东 深圳   1341883广东 深圳   1341884广东 深圳 
 1341885广东 深圳   1341886广东 深圳   1341887广东 深圳 
 1341888广东 深圳   1341889广东 深圳   1341890广东 深圳 
 1341891广东 深圳   1341892广东 深圳   1341893广东 深圳 
 1341894广东 深圳   1341895广东 深圳   1341896广东 深圳 
 1341897广东 深圳   1341898广东 深圳   1341899广东 深圳 
 1341900四川 德阳   1341901四川 德阳   1341902四川 德阳 
 1341903四川 德阳   1341904四川 德阳   1341905四川 达州 
 1341906四川 达州   1341907四川 达州   1341908四川 达州 
 1341909四川 达州   1341910四川 南充   1341911四川 南充 
 1341912四川 南充   1341913四川 南充   1341914四川 南充 
 1341915四川 泸州   1341916四川 泸州   1341917四川 泸州 
 1341918四川 泸州   1341919四川 泸州   1341920四川 广元 
 1341921四川 广元   1341922四川 广元   1341923四川 宜宾 
 1341924四川 宜宾   1341925四川 宜宾   1341926四川 宜宾 
 1341927四川 宜宾   1341928四川 宜宾   1341929四川 宜宾 
 1341930四川 广安   1341931四川 广安   1341932四川 攀枝花 
 1341933四川 攀枝花   1341934四川 雅安   1341935四川 雅安 
 1341936四川 遂宁   1341937四川 遂宁   1341938四川 遂宁 
 1341939四川 遂宁   1341940四川 乐山   1341941四川 乐山 
 1341942四川 乐山   1341943四川 乐山   1341944四川 乐山 
 1341945四川 巴中   1341946四川 巴中   1341947四川 巴中 
 1341948四川 内江   1341949四川 内江   1341950湖北 武汉 
 1341951湖北 武汉   1341952湖北 武汉   1341953湖北 武汉 
 1341954湖北 武汉   1341955湖北 武汉   1341956湖北 武汉 
 1341957湖北 武汉   1341958湖北 武汉   1341959湖北 武汉 
 1341960湖北 武汉   1341961湖北 武汉   1341962湖北 武汉 
 1341963湖北 武汉   1341964湖北 武汉   1341965湖北 武汉 
 1341966湖北 武汉   1341967湖北 武汉   1341968湖北 武汉 
 1341969湖北 武汉   1341970河南 驻马店   1341971河南 驻马店 
 1341972河南 驻马店   1341973河南 驻马店   1341974河南 驻马店 
 1341975河南 开封   1341976河南 开封   1341977河南 开封 
 1341978河南 开封   1341979河南 开封   1341980河南 三门峡 
 1341981河南 三门峡   1341982河南 三门峡   1341983河南 三门峡 
 1341984河南 三门峡   1341985河南 新乡   1341986河南 新乡 
 1341987河南 新乡   1341988河南 新乡   1341989河南 新乡 
 1341990河南 南阳   1341991河南 南阳   1341992河南 南阳 
 1341993河南 南阳   1341994河南 南阳   1341995河南 信阳 
 1341996河南 信阳   1341997河南 信阳   1341998河南 信阳 
 1341999河南 信阳