phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1348xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1348000广东 东莞   1348001广东 东莞   1348002广东 东莞   1348003广东 东莞 
 1348004广东 东莞   1348005广东 东莞   1348006广东 东莞   1348007广东 东莞 
 1348008广东 东莞   1348009广东 东莞   1348010广东 深圳   1348011广东 深圳 
 1348012广东 深圳   1348013广东 深圳   1348014广东 深圳   1348015广东 深圳 
 1348016广东 深圳   1348017广东 深圳   1348018广东 深圳   1348019广东 深圳 
 1348020广东 广州   1348021广东 广州   1348022广东 广州   1348023广东 广州 
 1348024广东 广州   1348025广东 广州   1348026广东 广州   1348027广东 广州 
 1348028广东 广州   1348029广东 广州   1348030广东 揭阳   1348031广东 揭阳 
 1348032广东 揭阳   1348033广东 揭阳   1348034广东 揭阳   1348035广东 云浮 
 1348036广东 云浮   1348037广东 云浮   1348038广东 汕尾   1348039广东 汕尾 
 1348040广东 东莞   1348041广东 东莞   1348042广东 东莞   1348043广东 东莞 
 1348044广东 东莞   1348045广东 东莞   1348046广东 东莞   1348047广东 东莞 
 1348048广东 东莞   1348049广东 东莞   1348050广东 惠州   1348051广东 惠州 
 1348052广东 惠州   1348053广东 惠州   1348054广东 惠州   1348055广东 惠州 
 1348056广东 惠州   1348057广东 惠州   1348058广东 惠州   1348059广东 惠州 
 1348060广东 深圳   1348061广东 深圳   1348062广东 深圳   1348063广东 深圳 
 1348064广东 深圳   1348065广东 深圳   1348066广东 深圳   1348067广东 深圳 
 1348068广东 深圳   1348069广东 深圳   1348070广东 深圳   1348071广东 深圳 
 1348072广东 深圳   1348073广东 深圳   1348074广东 深圳   1348075广东 深圳 
 1348076广东 深圳   1348077广东 深圳   1348078广东 深圳   1348079广东 深圳 
 1348080广东 深圳   1348081广东 深圳   1348082广东 深圳   1348083广东 深圳 
 1348084广东 深圳   1348085广东 深圳   1348086广东 深圳   1348087广东 深圳 
 1348088广东 深圳   1348089广东 深圳   1348090广东 深圳   1348091广东 深圳 
 1348092广东 深圳   1348093广东 深圳   1348094广东 深圳   1348095广东 深圳 
 1348096广东 深圳   1348097广东 深圳   1348098广东 深圳   1348099广东 深圳 
 1348100广西 南宁   1348101广西 南宁   1348102广西 南宁   1348103广西 南宁 
 1348104广西 南宁   1348105广西 南宁   1348106广西 南宁   1348107广西 南宁 
 1348108广西 南宁   1348109广西 南宁   1348110广西 南宁   1348111广西 南宁 
 1348112广西 南宁   1348113广西 南宁   1348114广西 南宁   1348115广西 南宁 
 1348116广西 南宁   1348117广西 南宁   1348118广西 南宁   1348119广西 南宁 
 1348120广西 柳州   1348121广西 柳州   1348122广西 柳州   1348123广西 柳州 
 1348124广西 柳州   1348125广西 柳州   1348126广西 柳州   1348127广西 柳州 
 1348129广西 柳州   1348130广西 桂林   1348131广西 桂林   1348132广西 桂林 
 1348133广西 桂林   1348134广西 桂林   1348135广西 桂林   1348136广西 桂林 
 1348137广西 桂林   1348138广西 桂林   1348139广西 桂林   1348140广西 梧州 
 1348141广西 梧州   1348142广西 梧州   1348143广西 梧州   1348144广西 梧州 
 1348145广西 梧州   1348146广西 梧州   1348147广西 梧州   1348148广西 梧州 
 1348149广西 梧州   1348150广西 玉林   1348151广西 玉林   1348152广西 玉林 
 1348153广西 玉林   1348154广西 玉林   1348155广西 玉林   1348156广西 玉林 
 1348157广西 玉林   1348158广西 玉林   1348159广西 玉林   1348160广西 百色 
 1348161广西 百色   1348162广西 百色   1348163广西 百色   1348164广西 百色 
 1348165广西 百色   1348166广西 百色   1348167广西 百色   1348168广西 百色 
 1348169广西 百色   1348170广西 防城港   1348171广西 防城港   1348172广西 防城港 
 1348173广西 防城港   1348174广西 防城港   1348175广西 柳州   1348176广西 柳州 
 1348177广西 柳州   1348178广西 柳州   1348179广西 柳州   1348180广西 河池 
 1348181广西 河池   1348182广西 河池   1348183广西 河池   1348184广西 河池 
 1348185广西 河池   1348186广西 河池   1348187广西 河池   1348188广西 河池 
 1348189广西 河池   1348190广西 柳州   1348191广西 柳州   1348192广西 柳州 
 1348193广西 柳州   1348194广西 柳州   1348195广西 柳州   1348196广西 柳州 
 1348197广西 柳州   1348198广西 柳州   1348199广西 柳州   1348200上海 上海 
 1348201上海 上海   1348202上海 上海   1348203上海 上海   1348204上海 上海 
 1348205上海 上海   1348206上海 上海   1348207上海 上海   1348208上海 上海 
 1348209上海 上海   1348210上海 上海   1348211上海 上海   1348212上海 上海 
 1348213上海 上海   1348214上海 上海   1348215上海 上海   1348216上海 上海 
 1348217上海 上海   1348218上海 上海   1348219上海 上海   1348220上海 上海 
 1348221上海 上海   1348222上海 上海   1348223上海 上海   1348224上海 上海 
 1348225上海 上海   1348226上海 上海   1348227上海 上海   1348228上海 上海 
 1348229上海 上海   1348230上海 上海   1348231上海 上海   1348232上海 上海 
 1348233上海 上海   1348234上海 上海   1348235上海 上海   1348236上海 上海 
 1348237上海 上海   1348238上海 上海   1348239上海 上海   1348240上海 上海 
 1348241上海 上海   1348242上海 上海   1348243上海 上海   1348244上海 上海 
 1348245上海 上海   1348246上海 上海   1348247上海 上海   1348248上海 上海 
 1348249上海 上海   1348250上海 上海   1348251上海 上海   1348252上海 上海 
 1348253上海 上海   1348254上海 上海   1348255上海 上海   1348256上海 上海 
 1348257上海 上海   1348258上海 上海   1348259上海 上海   1348260上海 上海 
 1348261上海 上海   1348262上海 上海   1348263上海 上海   1348264上海 上海 
 1348265上海 上海   1348266上海 上海   1348267上海 上海   1348268上海 上海 
 1348269上海 上海   1348270上海 上海   1348271上海 上海   1348272上海 上海 
 1348273上海 上海   1348274上海 上海   1348275上海 上海   1348276上海 上海 
 1348277上海 上海   1348278上海 上海   1348279上海 上海   1348280上海 上海 
 1348281上海 上海   1348282上海 上海   1348283上海 上海   1348284上海 上海 
 1348285上海 上海   1348286上海 上海   1348287上海 上海   1348288上海 上海 
 1348289上海 上海   1348290河北 沧州   1348291河北 沧州   1348292河北 衡水 
 1348293河北 秦皇岛   1348294河北 唐山   1348295河北 邢台   1348296河北 邢台 
 1348297河北 秦皇岛   1348298河北 秦皇岛   1348299河北 秦皇岛   1348300河北 邯郸 
 1348301河北 邯郸   1348302河北 邯郸   1348303河北 邯郸   1348304河北 邯郸 
 1348305河北 邯郸   1348306河北 邯郸   1348307河北 邯郸   1348308河北 邯郸 
 1348309河北 邯郸   1348310河北 石家庄   1348311河北 石家庄   1348312河北 石家庄 
 1348313河北 石家庄   1348314河北 石家庄   1348315河北 石家庄   1348316河北 石家庄 
 1348317河北 石家庄   1348318河北 石家庄   1348319河北 石家庄   1348320河北 保定 
 1348321河北 保定   1348322河北 保定   1348323河北 保定   1348324河北 保定 
 1348325河北 保定   1348326河北 保定   1348327河北 保定   1348328河北 保定 
 1348329河北 保定   1348330河北 张家口   1348331河北 张家口   1348332河北 张家口 
 1348333河北 张家口   1348334河北 张家口   1348335河北 秦皇岛   1348336河北 秦皇岛 
 1348337河北 秦皇岛   1348338河北 秦皇岛   1348339河北 秦皇岛   1348340河北 邯郸 
 1348341河北 邯郸   1348342河北 石家庄   1348343河北 石家庄   1348344河北 保定 
 1348345河北 保定   1348346河北 沧州   1348347河北 秦皇岛   1348348河北 唐山 
 1348349河北 邢台   1348350河北 唐山   1348351河北 唐山   1348352河北 唐山 
 1348353河北 唐山   1348354河北 唐山   1348355河北 唐山   1348356河北 唐山 
 1348357河北 唐山   1348358河北 秦皇岛   1348359河北 邯郸   1348360河北 廊坊 
 1348361河北 廊坊   1348362河北 廊坊   1348363河北 廊坊   1348364河北 廊坊 
 1348365河北 廊坊   1348366河北 石家庄   1348367河北 石家庄   1348368河北 石家庄 
 1348369河北 石家庄   1348370河北 衡水   1348371河北 衡水   1348372河北 衡水 
 1348373河北 沧州   1348374河北 唐山   1348375河北 唐山   1348376河北 保定 
 1348377河北 保定   1348378河北 保定   1348379河北 保定   1348380河北 沧州 
 1348381河北 沧州   1348382河北 沧州   1348383河北 沧州   1348384河北 沧州 
 1348385河北 沧州   1348386河北 承德   1348387河北 承德   1348388河北 承德 
 1348389河北 承德   1348390河北 唐山   1348391河北 保定   1348392河北 保定 
 1348393河北 邢台   1348394河北 邢台   1348395河北 邢台   1348396河北 邢台 
 1348397河北 邢台   1348398河北 邢台   1348399河北 邢台   1348400浙江 杭州 
 1348401浙江 杭州   1348402浙江 杭州   1348403浙江 杭州   1348404浙江 杭州 
 1348405浙江 金华   1348406浙江 金华   1348407浙江 金华   1348408浙江 金华 
 1348409浙江 金华   1348410浙江 嘉兴   1348411浙江 嘉兴   1348412浙江 嘉兴 
 1348413浙江 嘉兴   1348414浙江 嘉兴   1348415浙江 嘉兴   1348416浙江 嘉兴 
 1348417浙江 嘉兴   1348418浙江 嘉兴   1348419浙江 嘉兴   1348420浙江 宁波 
 1348421浙江 宁波   1348422浙江 宁波   1348423浙江 宁波   1348424浙江 宁波 
 1348425浙江 宁波   1348426浙江 宁波   1348427浙江 宁波   1348428浙江 宁波 
 1348429浙江 宁波   1348430浙江 绍兴   1348431浙江 绍兴   1348432浙江 绍兴 
 1348433浙江 绍兴   1348434浙江 绍兴   1348435浙江 绍兴   1348436浙江 绍兴 
 1348437浙江 绍兴   1348438浙江 绍兴   1348439浙江 绍兴   1348440陕西 咸阳 
 1348441陕西 延安   1348442陕西 渭南   1348443陕西 渭南   1348444陕西 榆林 
 1348445陕西 汉中   1348446陕西 西安   1348447陕西 西安   1348448陕西 榆林 
 1348449陕西 咸阳   1348450陕西 宝鸡   1348451陕西 西安   1348452陕西 西安 
 1348453陕西 西安   1348454陕西 西安   1348455陕西 西安   1348456陕西 咸阳 
 1348457陕西 咸阳   1348458陕西 西安   1348459陕西 西安   1348460陕西 西安 
 1348461陕西 西安   1348462陕西 西安   1348463陕西 西安   1348464陕西 延安 
 1348465陕西 延安   1348466陕西 西安   1348467陕西 西安   1348468陕西 延安 
 1348469陕西 安康   1348470内蒙古 海拉尔   1348471内蒙古 呼和浩特   1348472内蒙古 包头 
 1348473内蒙古 鄂尔多斯   1348474内蒙古 集宁   1348475内蒙古 通辽   1348476内蒙古 赤峰 
 1348477内蒙古 鄂尔多斯   1348478内蒙古 临河   1348479内蒙古 锡林浩特   1348480陕西 西安 
 1348481陕西 西安   1348482陕西 榆林   1348483陕西 榆林   1348484陕西 榆林 
 1348485陕西 汉中   1348486陕西 咸阳   1348487陕西 咸阳   1348488陕西 榆林 
 1348489陕西 汉中   1348490陕西 西安   1348491陕西 西安   1348492陕西 西安 
 1348493陕西 西安   1348494陕西 榆林   1348495陕西 西安   1348496陕西 延安 
 1348497陕西 延安   1348498陕西 榆林   1348499陕西 汉中   1348500江苏 无锡 
 1348501江苏 无锡   1348502江苏 无锡   1348503江苏 无锡   1348504江苏 无锡 
 1348505江苏 无锡   1348506江苏 无锡   1348507江苏 宿迁   1348508江苏 宿迁 
 1348509江苏 宿迁   1348510江苏 南通   1348511江苏 南通   1348512江苏 南通 
 1348513江苏 南通   1348514江苏 南通   1348515江苏 南通   1348516江苏 南通 
 1348517江苏 南通   1348518江苏 南通   1348519江苏 南通   1348520江苏 盐城 
 1348521江苏 盐城   1348522江苏 盐城   1348523江苏 盐城   1348524江苏 盐城 
 1348525江苏 盐城   1348526江苏 盐城   1348527江苏 盐城   1348528江苏 盐城 
 1348529江苏 南通   1348530山西 太原   1348531山西 太原   1348532山西 太原 
 1348533山西 太原   1348534山西 太原   1348535山西 太原   1348536山西 太原 
 1348537山西 太原   1348538山西 太原   1348539山西 忻州   1348540山西 忻州 
 1348541山西 吕梁   1348542山西 吕梁   1348543山西 吕梁   1348544山西 吕梁 
 1348545山西 吕梁   1348546山西 晋中   1348547山西 晋中   1348548山西 晋中 
 1348549山西 晋中   1348550安徽 滁州   1348551安徽 合肥   1348552安徽 蚌埠 
 1348553安徽 芜湖   1348554安徽 淮南   1348555安徽 马鞍山   1348556安徽 安庆 
 1348557安徽 宿州   1348558安徽 阜阳   1348559安徽 黄山   1348560安徽 合肥 
 1348561安徽 淮北   1348562安徽 铜陵   1348563安徽 宣城   1348564安徽 六安 
 1348565安徽 合肥   1348566安徽 池州   1348567安徽 合肥   1348568安徽 阜阳 
 1348569安徽 合肥   1348570安徽 合肥   1348571安徽 合肥   1348572安徽 合肥 
 1348573安徽 合肥   1348574安徽 合肥   1348575安徽 滁州   1348576安徽 滁州 
 1348577安徽 滁州   1348578安徽 蚌埠   1348579安徽 芜湖   1348580安徽 淮南 
 1348581安徽 马鞍山   1348582安徽 宿州   1348583安徽 宿州   1348584安徽 宿州 
 1348585安徽 芜湖   1348586安徽 安庆   1348587安徽 安庆   1348588安徽 安庆 
 1348589安徽 阜阳   1348590安徽 阜阳   1348591安徽 滁州   1348592安徽 宣城 
 1348593安徽 宣城   1348594安徽 宣城   1348595安徽 六安   1348596安徽 六安 
 1348597安徽 合肥   1348598安徽 宣城   1348599安徽 宣城   1348600浙江 宁波 
 1348601浙江 宁波   1348602浙江 宁波   1348603浙江 宁波   1348604浙江 宁波 
 1348605浙江 宁波   1348606浙江 宁波   1348607浙江 宁波   1348608浙江 宁波 
 1348609浙江 宁波   1348610浙江 杭州   1348611浙江 杭州   1348612浙江 杭州 
 1348613浙江 杭州   1348614浙江 杭州   1348615浙江 杭州   1348616浙江 杭州 
 1348617浙江 杭州   1348618浙江 杭州   1348619浙江 杭州   1348620浙江 台州 
 1348621浙江 台州   1348622浙江 台州   1348623浙江 台州   1348624浙江 台州 
 1348625浙江 台州   1348626浙江 台州   1348627浙江 台州   1348628浙江 台州 
 1348629浙江 台州   1348630浙江 嘉兴   1348631浙江 嘉兴   1348632浙江 嘉兴 
 1348633浙江 嘉兴   1348634浙江 嘉兴   1348635浙江 杭州   1348636浙江 杭州 
 1348637浙江 杭州   1348638浙江 杭州   1348639浙江 杭州   1348640浙江 宁波 
 1348641浙江 宁波   1348642浙江 宁波   1348643浙江 宁波   1348644浙江 宁波 
 1348645浙江 宁波   1348646浙江 宁波   1348647浙江 宁波   1348648浙江 宁波 
 1348649浙江 宁波   1348650浙江 绍兴   1348651浙江 绍兴   1348652浙江 绍兴 
 1348653浙江 绍兴   1348654浙江 绍兴   1348655浙江 绍兴   1348656浙江 绍兴 
 1348657浙江 绍兴   1348658浙江 绍兴   1348659浙江 绍兴   1348660浙江 宁波 
 1348661浙江 宁波   1348662浙江 宁波   1348663浙江 宁波   1348664浙江 宁波 
 1348665浙江 宁波   1348666浙江 宁波   1348667浙江 宁波   1348668浙江 宁波 
 1348669浙江 宁波   1348670浙江 温州   1348671浙江 温州   1348672浙江 温州 
 1348673浙江 温州   1348674浙江 温州   1348675浙江 温州   1348676浙江 温州 
 1348677浙江 温州   1348678浙江 温州   1348679浙江 温州   1348680浙江 台州 
 1348681浙江 台州   1348682浙江 台州   1348683浙江 台州   1348684浙江 台州 
 1348685浙江 台州   1348686浙江 台州   1348687浙江 台州   1348688浙江 台州 
 1348689浙江 台州   1348690浙江 金华   1348691浙江 金华   1348692浙江 金华 
 1348693浙江 金华   1348694浙江 金华   1348695浙江 金华   1348696浙江 金华 
 1348697浙江 金华   1348698浙江 金华   1348699浙江 金华   1348700湖北 随州 
 1348701湖北 随州   1348702湖北 黄冈   1348703湖北 黄冈   1348704湖北 黄冈 
 1348705湖北 黄冈   1348706湖北 黄冈   1348707湖北 武汉   1348708湖北 武汉 
 1348709湖北 武汉   1348710湖北 襄阳   1348711湖北 襄阳   1348712湖北 襄阳 
 1348713湖北 襄阳   1348714湖北 襄阳   1348715湖北 襄阳   1348716湖北 襄阳 
 1348717湖北 襄阳   1348718湖北 襄阳   1348719湖北 孝感   1348720湖北 孝感 
 1348721湖北 宜昌   1348722湖北 宜昌   1348723湖北 宜昌   1348724湖北 宜昌 
 1348725湖北 宜昌   1348726湖北 宜昌   1348727湖北 宜昌   1348728湖北 宜昌 
 1348729湖北 宜昌   1348730湖南 岳阳   1348731湖南 长沙   1348732湖南 湘潭 
 1348733湖南 株洲   1348734湖南 衡阳   1348735湖南 郴州   1348736湖南 常德 
 1348737湖南 益阳   1348738湖南 娄底   1348739湖南 邵阳   1348740湖南 怀化 
 1348741湖南 吉首   1348742湖南 吉首   1348743湖南 吉首   1348744湖南 张家界 
 1348745湖南 怀化   1348746湖南 永州   1348747湖南 永州   1348748湖南 永州 
 1348749湖南 长沙   1348750湖南 郴州   1348751湖南 郴州   1348752湖南 郴州 
 1348753湖南 郴州   1348754湖南 衡阳   1348755湖南 怀化   1348756湖南 长沙 
 1348757湖南 长沙   1348758湖南 长沙   1348759湖南 长沙   1348760湖南 湘潭 
 1348761湖南 邵阳   1348762湖南 邵阳   1348763湖南 邵阳   1348764湖南 常德 
 1348765湖南 常德   1348766湖南 常德   1348767湖南 益阳   1348768湖南 益阳 
 1348769湖南 益阳   1348770湖南 岳阳   1348771湖南 岳阳   1348772湖南 岳阳 
 1348773湖南 株洲   1348774湖南 株洲   1348775湖南 株洲   1348776湖南 岳阳 
 1348777湖南 岳阳   1348778湖南 岳阳   1348779湖南 岳阳   1348780湖南 益阳 
 1348781湖南 益阳   1348782湖南 益阳   1348783湖南 吉首   1348784湖南 张家界 
 1348785湖南 郴州   1348786湖南 郴州   1348787湖南 郴州   1348788湖南 郴州 
 1348789湖南 郴州   1348790湖南 常德   1348791湖南 常德   1348792湖南 常德 
 1348793湖南 常德   1348794湖南 衡阳   1348795湖南 邵阳   1348796湖南 邵阳 
 1348797湖南 邵阳   1348798湖南 邵阳   1348799湖南 娄底   1348800陕西 铜川 
 1348801陕西 渭南   1348802陕西 榆林   1348803陕西 榆林   1348804陕西 榆林 
 1348805陕西 汉中   1348806陕西 咸阳   1348807陕西 咸阳   1348808陕西 榆林 
 1348809陕西 汉中   1348810陕西 西安   1348811陕西 西安   1348812陕西 西安 
 1348813陕西 西安   1348814陕西 西安   1348815陕西 西安   1348816陕西 咸阳 
 1348817陕西 咸阳   1348818陕西 西安   1348819陕西 西安   1348820陕西 安康 
 1348821陕西 西安   1348822陕西 西安   1348823陕西 西安   1348824陕西 延安 
 1348825陕西 延安   1348826陕西 西安   1348827陕西 西安   1348828陕西 延安 
 1348829陕西 榆林   1348830陕西 商洛   1348831陕西 西安   1348832陕西 西安 
 1348833陕西 西安   1348834陕西 榆林   1348835陕西 西安   1348836陕西 宝鸡 
 1348837陕西 延安   1348838陕西 榆林   1348839陕西 汉中   1348840陕西 咸阳 
 1348841陕西 延安   1348842陕西 渭南   1348843陕西 渭南   1348844陕西 榆林 
 1348845陕西 汉中   1348846陕西 西安   1348847陕西 西安   1348848陕西 榆林 
 1348849陕西 咸阳   1348850内蒙古 海拉尔   1348851内蒙古 呼和浩特   1348852内蒙古 包头 
 1348853内蒙古 包头   1348854内蒙古 呼和浩特   1348855内蒙古 通辽   1348856内蒙古 赤峰 
 1348857内蒙古 呼和浩特   1348858内蒙古 通辽   1348859内蒙古 赤峰   1348860北京 北京 
 1348861北京 北京   1348862北京 北京   1348863北京 北京   1348864北京 北京 
 1348865北京 北京   1348866北京 北京   1348867北京 北京   1348868北京 北京 
 1348869北京 北京   1348870北京 北京   1348871北京 北京   1348872北京 北京 
 1348873北京 北京   1348874北京 北京   1348875北京 北京   1348876北京 北京 
 1348877北京 北京   1348878北京 北京   1348879北京 北京   1348880北京 北京 
 1348881北京 北京   1348882北京 北京   1348883北京 北京   1348884北京 北京 
 1348885北京 北京   1348886北京 北京   1348887北京 北京   1348889北京 北京 
 1348890四川 成都   1348891四川 成都   1348892四川 成都   1348893四川 成都 
 1348894四川 成都   1348895四川 成都   1348896四川 成都   1348897四川 成都 
 1348898四川 成都   1348899四川 成都   1348900福建 福州   1348901福建 福州 
 1348902福建 福州   1348903福建 福州   1348904福建 福州   1348905福建 福州 
 1348906福建 福州   1348907福建 福州   1348908福建 福州   1348909福建 福州 
 1348910福建 福州   1348911福建 福州   1348912福建 福州   1348913福建 福州 
 1348914福建 福州   1348915福建 福州   1348916福建 福州   1348917福建 福州 
 1348918福建 福州   1348919福建 福州   1348920福建 泉州   1348921福建 泉州 
 1348922福建 泉州   1348923福建 泉州   1348924福建 泉州   1348925福建 泉州 
 1348926福建 泉州   1348927福建 泉州   1348928福建 泉州   1348929福建 泉州 
 1348930福建 泉州   1348931福建 泉州   1348932福建 泉州   1348933福建 泉州 
 1348934福建 泉州   1348935福建 泉州   1348936福建 泉州   1348937福建 泉州 
 1348938福建 泉州   1348939福建 泉州   1348940福建 泉州   1348941福建 泉州 
 1348942福建 泉州   1348943福建 泉州   1348944福建 泉州   1348945福建 泉州 
 1348946福建 泉州   1348947福建 泉州   1348948福建 泉州   1348949福建 泉州 
 1348950福建 泉州   1348951福建 泉州   1348952福建 泉州   1348953福建 泉州 
 1348954福建 泉州   1348955福建 泉州   1348956福建 泉州   1348957福建 泉州 
 1348958福建 泉州   1348959福建 泉州   1348960福建 漳州   1348961福建 漳州 
 1348962福建 漳州   1348963福建 漳州   1348964福建 漳州   1348965福建 漳州 
 1348966福建 漳州   1348967福建 漳州   1348968福建 漳州   1348969福建 漳州 
 1348970福建 泉州   1348971福建 泉州   1348972福建 泉州   1348973福建 泉州 
 1348974福建 泉州   1348975福建 泉州   1348976福建 泉州   1348977福建 泉州 
 1348978福建 泉州   1348979福建 泉州   1348980福建 泉州   1348981福建 泉州 
 1348982福建 泉州   1348983福建 泉州   1348984福建 泉州   1348985福建 泉州 
 1348986福建 泉州   1348987福建 泉州   1348988福建 泉州   1348989福建 泉州 
 1348990福建 福州   1348991福建 福州   1348992福建 福州   1348993福建 福州 
 1348994福建 福州   1348995福建 福州   1348996福建 福州   1348997福建 福州 
 1348998福建 福州   1348999福建 福州