phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1379xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1379000广东 佛山   1379001广东 佛山   1379002广东 佛山   1379003广东 佛山   1379004广东 佛山 
 1379005广东 佛山   1379006广东 佛山   1379007广东 佛山   1379008广东 佛山   1379009广东 佛山 
 1379010广东 东莞   1379011广东 东莞   1379012广东 东莞   1379013广东 东莞   1379014广东 东莞 
 1379015广东 东莞   1379016广东 东莞   1379017广东 东莞   1379018广东 东莞   1379019广东 东莞 
 1379020广东 东莞   1379021广东 东莞   1379022广东 东莞   1379023广东 东莞   1379024广东 东莞 
 1379025广东 东莞   1379026广东 东莞   1379027广东 东莞   1379028广东 东莞   1379029广东 东莞 
 1379030广东 东莞   1379031广东 东莞   1379032广东 东莞   1379033广东 东莞   1379034广东 东莞 
 1379035广东 东莞   1379036广东 东莞   1379037广东 东莞   1379038广东 东莞   1379039广东 东莞 
 1379040广东 东莞   1379041广东 东莞   1379042广东 东莞   1379043广东 东莞   1379044广东 东莞 
 1379045广东 东莞   1379046广东 东莞   1379047广东 东莞   1379048广东 东莞   1379049广东 东莞 
 1379050广东 东莞   1379051广东 东莞   1379052广东 东莞   1379053广东 东莞   1379054广东 东莞 
 1379055广东 东莞   1379056广东 东莞   1379057广东 东莞   1379058广东 东莞   1379059广东 东莞 
 1379060广东 东莞   1379061广东 东莞   1379062广东 东莞   1379063广东 东莞   1379064广东 东莞 
 1379065广东 东莞   1379066广东 东莞   1379067广东 东莞   1379068广东 东莞   1379069广东 东莞 
 1379070广东 中山   1379071广东 中山   1379072广东 中山   1379073广东 中山   1379074广东 中山 
 1379075广东 惠州   1379076广东 惠州   1379077广东 惠州   1379078广东 惠州   1379079广东 惠州 
 1379080广东 汕头   1379081广东 汕头   1379082广东 汕头   1379083广东 汕头   1379084广东 汕头 
 1379085广东 汕头   1379086广东 汕头   1379087广东 汕头   1379088广东 汕头   1379089广东 汕头 
 1379090广东 茂名   1379091广东 茂名   1379092广东 茂名   1379093广东 茂名   1379094广东 茂名 
 1379095广东 湛江   1379096广东 湛江   1379097广东 湛江   1379098广东 湛江   1379099广东 湛江 
 1379100山东 济南   1379101山东 济南   1379102山东 济南   1379103山东 济南   1379104山东 济南 
 1379105山东 济南   1379106山东 济南   1379107山东 济南   1379108山东 济南   1379109山东 济南 
 1379110山东 济南   1379111山东 济南   1379112山东 济南   1379113山东 济南   1379114山东 济南 
 1379115山东 烟台   1379116山东 烟台   1379117山东 烟台   1379118山东 烟台   1379119山东 烟台 
 1379120山东 烟台   1379121山东 烟台   1379122山东 烟台   1379123山东 烟台   1379124山东 烟台 
 1379125山东 烟台   1379126山东 烟台   1379127山东 烟台   1379128山东 烟台   1379129山东 烟台 
 1379130山东 德州   1379131山东 德州   1379132山东 德州   1379133山东 德州   1379134山东 德州 
 1379135山东 德州   1379136山东 德州   1379137山东 德州   1379138山东 德州   1379139山东 德州 
 1379140山东 枣庄   1379141山东 枣庄   1379142山东 枣庄   1379143山东 枣庄   1379144山东 枣庄 
 1379145山东 菏泽   1379146山东 菏泽   1379147山东 菏泽   1379148山东 菏泽   1379149山东 菏泽 
 1379150山东 临沂   1379151山东 临沂   1379152山东 临沂   1379153山东 临沂   1379154山东 临沂 
 1379155山东 临沂   1379156山东 临沂   1379157山东 临沂   1379158山东 临沂   1379159山东 临沂 
 1379160山东 潍坊   1379161山东 潍坊   1379162山东 潍坊   1379163山东 潍坊   1379164山东 潍坊 
 1379165山东 潍坊   1379166山东 潍坊   1379167山东 潍坊   1379168山东 潍坊   1379169山东 潍坊 
 1379170山东 济宁   1379171山东 济宁   1379172山东 济宁   1379173山东 济宁   1379174山东 济宁 
 1379175山东 济宁   1379176山东 济宁   1379177山东 济宁   1379178山东 济宁   1379179山东 济宁 
 1379180山东 青岛   1379181山东 青岛   1379182山东 青岛   1379183山东 青岛   1379184山东 青岛 
 1379185山东 潍坊   1379186山东 潍坊   1379187山东 潍坊   1379188山东 潍坊   1379189山东 潍坊 
 1379190山东 青岛   1379191山东 青岛   1379192山东 青岛   1379193山东 青岛   1379194山东 青岛 
 1379195山东 青岛   1379196山东 青岛   1379197山东 青岛   1379198山东 青岛   1379199山东 青岛 
 1379200山东 日照   1379201山东 日照   1379202山东 日照   1379203山东 日照   1379204山东 日照 
 1379205山东 东营   1379206山东 东营   1379207山东 东营   1379208山东 东营   1379209山东 东营 
 1379210山东 泰安   1379211山东 泰安   1379212山东 泰安   1379213山东 泰安   1379214山东 泰安 
 1379215山东 淄博   1379216山东 淄博   1379217山东 淄博   1379218山东 淄博   1379219山东 淄博 
 1379220山东 德州   1379221山东 德州   1379222山东 德州   1379223山东 德州   1379224山东 德州 
 1379225山东 滨州   1379226山东 滨州   1379227山东 滨州   1379228山东 滨州   1379229山东 滨州 
 1379230山东 济宁   1379231山东 济宁   1379232山东 济宁   1379233山东 济宁   1379234山东 济宁 
 1379235山东 济宁   1379236山东 济宁   1379237山东 济宁   1379238山东 济宁   1379239山东 济宁 
 1379240山东 临沂   1379241山东 临沂   1379242山东 青岛   1379243山东 青岛   1379244山东 青岛 
 1379245山东 青岛   1379246山东 青岛   1379247山东 青岛   1379248山东 青岛   1379249山东 青岛 
 1379250山东 烟台   1379251山东 烟台   1379252山东 烟台   1379253山东 烟台   1379254山东 烟台 
 1379255山东 烟台   1379256山东 烟台   1379257山东 烟台   1379258山东 烟台   1379259山东 烟台 
 1379260山东 潍坊   1379261山东 潍坊   1379262山东 潍坊   1379263山东 潍坊   1379264山东 潍坊 
 1379265山东 潍坊   1379266山东 潍坊   1379267山东 潍坊   1379268山东 潍坊   1379269山东 潍坊 
 1379270山东 威海   1379271山东 威海   1379272山东 威海   1379273山东 威海   1379274山东 威海 
 1379275山东 威海   1379276山东 威海   1379277山东 威海   1379278山东 威海   1379279山东 威海 
 1379280山东 青岛   1379281山东 青岛   1379282山东 青岛   1379283山东 青岛   1379284山东 青岛 
 1379285山东 青岛   1379286山东 青岛   1379287山东 青岛   1379288山东 青岛   1379289山东 青岛 
 1379290山东 青岛   1379291山东 青岛   1379292山东 临沂   1379293山东 临沂   1379294山东 临沂 
 1379296山东 临沂   1379297山东 临沂   1379298山东 临沂   1379299山东 临沂   1379300山东 菏泽 
 1379301山东 菏泽   1379302山东 菏泽   1379303山东 菏泽   1379304山东 菏泽   1379305山东 聊城 
 1379306山东 聊城   1379307山东 聊城   1379308山东 聊城   1379309山东 聊城   1379310山东 济南 
 1379311山东 济南   1379312山东 济南   1379313山东 济南   1379314山东 济南   1379315山东 济南 
 1379316山东 济南   1379317山东 济南   1379318山东 济南   1379319山东 济南   1379320山东 青岛 
 1379321山东 青岛   1379322山东 青岛   1379323山东 青岛   1379324山东 青岛   1379325山东 青岛 
 1379326山东 青岛   1379327山东 青岛   1379328山东 青岛   1379329山东 青岛   1379330山东 淄博 
 1379331山东 淄博   1379332山东 淄博   1379333山东 淄博   1379334山东 淄博   1379335山东 威海 
 1379336山东 威海   1379337山东 威海   1379338山东 威海   1379339山东 威海   1379340山东 日照 
 1379341山东 日照   1379342山东 日照   1379343山东 日照   1379344山东 日照   1379345山东 德州 
 1379346山东 德州   1379347山东 德州   1379348山东 德州   1379349山东 德州   1379350山东 烟台 
 1379351山东 烟台   1379352山东 烟台   1379353山东 烟台   1379354山东 烟台   1379355山东 烟台 
 1379356山东 烟台   1379357山东 烟台   1379358山东 烟台   1379359山东 烟台   1379360山东 潍坊 
 1379361山东 潍坊   1379362山东 潍坊   1379363山东 潍坊   1379364山东 潍坊   1379365山东 潍坊 
 1379366山东 潍坊   1379367山东 潍坊   1379368山东 潍坊   1379369山东 潍坊   1379370山东 枣庄 
 1379371山东 枣庄   1379372山东 枣庄   1379373山东 枣庄   1379374山东 枣庄   1379375山东 济宁 
 1379376山东 济宁   1379377山东 济宁   1379378山东 济宁   1379379山东 济宁   1379380山东 泰安 
 1379381山东 泰安   1379382山东 泰安   1379383山东 泰安   1379384山东 泰安   1379385山东 滨州 
 1379386山东 滨州   1379387山东 滨州   1379388山东 滨州   1379389山东 滨州   1379390山东 临沂 
 1379391山东 临沂   1379392山东 临沂   1379393山东 临沂   1379394山东 临沂   1379395山东 东营 
 1379396山东 东营   1379397山东 东营   1379398山东 东营   1379399山东 东营   1379400广东 佛山 
 1379401广东 佛山   1379402广东 佛山   1379403广东 佛山   1379404广东 佛山   1379405广东 佛山 
 1379406广东 佛山   1379407广东 佛山   1379408广东 佛山   1379409广东 佛山   1379410广东 汕头 
 1379411广东 汕头   1379412广东 汕头   1379413广东 汕头   1379414广东 汕头   1379415广东 中山 
 1379416广东 中山   1379417广东 中山   1379418广东 中山   1379419广东 中山   1379420广东 江门 
 1379421广东 江门   1379422广东 江门   1379423广东 江门   1379424广东 江门   1379425广东 江门 
 1379426广东 江门   1379427广东 江门   1379428广东 江门   1379429广东 江门   1379430广东 广州 
 1379431广东 广州   1379432广东 广州   1379433广东 广州   1379434广东 广州   1379435广东 广州 
 1379436广东 广州   1379437广东 广州   1379438广东 广州   1379439广东 广州   1379440广东 广州 
 1379441广东 广州   1379442广东 广州   1379443广东 广州   1379444广东 广州   1379445广东 深圳 
 1379446广东 深圳   1379447广东 深圳   1379448广东 深圳   1379449广东 深圳   1379450广东 惠州 
 1379451广东 惠州   1379452广东 惠州   1379453广东 惠州   1379454广东 惠州   1379455广东 惠州 
 1379456广东 惠州   1379457广东 惠州   1379458广东 惠州   1379459广东 惠州   1379460广东 佛山 
 1379461广东 佛山   1379462广东 佛山   1379463广东 佛山   1379464广东 佛山   1379465广东 韶关 
 1379466广东 韶关   1379467广东 韶关   1379468广东 韶关   1379469广东 韶关   1379470广东 河源 
 1379471广东 河源   1379472广东 河源   1379473广东 河源   1379474广东 河源   1379475广东 阳江 
 1379476广东 阳江   1379477广东 阳江   1379478广东 阳江   1379479广东 阳江   1379480广东 东莞 
 1379481广东 东莞   1379482广东 东莞   1379483广东 东莞   1379484广东 东莞   1379485广东 东莞 
 1379486广东 东莞   1379487广东 东莞   1379488广东 东莞   1379489广东 东莞   1379490广东 东莞 
 1379491广东 东莞   1379492广东 东莞   1379493广东 东莞   1379494广东 东莞   1379495广东 东莞 
 1379496广东 东莞   1379497广东 东莞   1379498广东 东莞   1379499广东 东莞   1379500辽宁 阜新 
 1379501辽宁 阜新   1379502辽宁 阜新   1379503辽宁 朝阳   1379504辽宁 盘锦   1379505辽宁 盘锦 
 1379506辽宁 盘锦   1379507辽宁 阜新   1379508辽宁 阜新   1379509辽宁 阜新   1379510辽宁 大连 
 1379511辽宁 大连   1379512辽宁 大连   1379513辽宁 大连   1379514辽宁 大连   1379515辽宁 大连 
 1379516辽宁 大连   1379517辽宁 大连   1379518辽宁 大连   1379519辽宁 大连   1379520上海 上海 
 1379521上海 上海   1379522上海 上海   1379523上海 上海   1379524上海 上海   1379525上海 上海 
 1379526上海 上海   1379527上海 上海   1379528上海 上海   1379529上海 上海   1379530上海 上海 
 1379531上海 上海   1379532上海 上海   1379533上海 上海   1379534上海 上海   1379535上海 上海 
 1379536上海 上海   1379537上海 上海   1379538上海 上海   1379539上海 上海   1379540上海 上海 
 1379541上海 上海   1379542上海 上海   1379543上海 上海   1379544上海 上海   1379545上海 上海 
 1379546上海 上海   1379547上海 上海   1379548上海 上海   1379549上海 上海   1379550四川 眉山 
 1379551四川 眉山   1379552四川 眉山   1379553四川 眉山   1379554四川 眉山   1379555四川 自贡 
 1379556四川 自贡   1379557四川 自贡   1379558四川 自贡   1379559四川 自贡   1379560四川 凉山 
 1379561四川 凉山   1379562四川 凉山   1379563四川 凉山   1379564四川 凉山   1379565四川 凉山 
 1379566四川 凉山   1379567四川 达州   1379568四川 达州   1379569四川 达州   1379570四川 资阳 
 1379571四川 资阳   1379572四川 资阳   1379573四川 资阳   1379574四川 泸州   1379575四川 遂宁 
 1379576四川 绵阳   1379577四川 绵阳   1379578四川 甘孜   1379579四川 阿坝   1379580四川 宜宾 
 1379581四川 宜宾   1379582四川 宜宾   1379583四川 宜宾   1379584四川 雅安   1379585四川 雅安 
 1379586四川 雅安   1379587四川 遂宁   1379588四川 遂宁   1379589四川 广元   1379590四川 德阳 
 1379591四川 德阳   1379592四川 宜宾   1379593四川 巴中   1379594四川 巴中   1379595四川 绵阳 
 1379596四川 达州   1379597四川 泸州   1379598四川 宜宾   1379599四川 南充   1379600黑龙江 哈尔滨 
 1379601黑龙江 哈尔滨   1379602黑龙江 哈尔滨   1379603黑龙江 哈尔滨   1379604黑龙江 哈尔滨   1379605黑龙江 哈尔滨 
 1379606黑龙江 哈尔滨   1379607黑龙江 哈尔滨   1379608黑龙江 哈尔滨   1379609黑龙江 哈尔滨   1379610黑龙江 哈尔滨 
 1379611黑龙江 哈尔滨   1379612黑龙江 哈尔滨   1379613黑龙江 哈尔滨   1379614黑龙江 哈尔滨   1379615黑龙江 哈尔滨 
 1379616黑龙江 哈尔滨   1379617黑龙江 哈尔滨   1379618黑龙江 哈尔滨   1379619黑龙江 哈尔滨   1379620黑龙江 哈尔滨 
 1379621黑龙江 哈尔滨   1379622黑龙江 哈尔滨   1379623黑龙江 哈尔滨   1379624黑龙江 齐齐哈尔   1379625黑龙江 齐齐哈尔 
 1379626黑龙江 齐齐哈尔   1379627黑龙江 齐齐哈尔   1379628黑龙江 齐齐哈尔   1379629黑龙江 齐齐哈尔   1379630黑龙江 齐齐哈尔 
 1379631黑龙江 齐齐哈尔   1379632黑龙江 齐齐哈尔   1379633黑龙江 齐齐哈尔   1379634黑龙江 齐齐哈尔   1379635黑龙江 佳木斯 
 1379636黑龙江 佳木斯   1379637黑龙江 双鸭山   1379638黑龙江 双鸭山   1379639黑龙江 双鸭山   1379640黑龙江 鸡西 
 1379641黑龙江 鸡西   1379642黑龙江 鸡西   1379643黑龙江 鸡西   1379644黑龙江 鸡西   1379645黑龙江 鸡西 
 1379646黑龙江 鹤岗   1379647黑龙江 鹤岗   1379648黑龙江 伊春   1379649黑龙江 伊春   1379650黑龙江 伊春 
 1379651黑龙江 伊春   1379652黑龙江 伊春   1379653黑龙江 黑河   1379654黑龙江 绥化   1379655黑龙江 绥化 
 1379656黑龙江 绥化   1379657黑龙江 绥化   1379658黑龙江 绥化   1379659黑龙江 大庆   1379660黑龙江 哈尔滨 
 1379661黑龙江 哈尔滨   1379662黑龙江 哈尔滨   1379663黑龙江 哈尔滨   1379664黑龙江 哈尔滨   1379665黑龙江 哈尔滨 
 1379666黑龙江 哈尔滨   1379667黑龙江 哈尔滨   1379668黑龙江 哈尔滨   1379669黑龙江 哈尔滨   1379670黑龙江 哈尔滨 
 1379671黑龙江 哈尔滨   1379672黑龙江 哈尔滨   1379673黑龙江 哈尔滨   1379674黑龙江 哈尔滨   1379675黑龙江 哈尔滨 
 1379676黑龙江 哈尔滨   1379677黑龙江 哈尔滨   1379678黑龙江 哈尔滨   1379679黑龙江 哈尔滨   1379680黑龙江 哈尔滨 
 1379681黑龙江 哈尔滨   1379682黑龙江 哈尔滨   1379683黑龙江 哈尔滨   1379684黑龙江 齐齐哈尔   1379685黑龙江 齐齐哈尔 
 1379686黑龙江 齐齐哈尔   1379687黑龙江 齐齐哈尔   1379688黑龙江 齐齐哈尔   1379689黑龙江 齐齐哈尔   1379690黑龙江 双鸭山 
 1379691黑龙江 双鸭山   1379692黑龙江 鸡西   1379693黑龙江 鸡西   1379694黑龙江 鹤岗   1379695黑龙江 黑河 
 1379696黑龙江 黑河   1379697黑龙江 绥化   1379698黑龙江 大庆   1379699黑龙江 大庆   1379700湖北 武汉 
 1379701湖北 武汉   1379702湖北 武汉   1379703湖北 武汉   1379704湖北 武汉   1379705湖北 武汉 
 1379706湖北 武汉   1379707湖北 武汉   1379708湖北 武汉   1379709湖北 武汉   1379710湖北 孝感 
 1379711湖北 孝感   1379712湖北 孝感   1379713湖北 孝感   1379714湖北 孝感   1379715湖北 孝感 
 1379716湖北 孝感   1379717湖北 孝感   1379718湖北 孝感   1379719湖北 孝感   1379720湖北 孝感 
 1379721湖北 孝感   1379722湖北 咸宁   1379723湖北 咸宁   1379724湖北 咸宁   1379725湖北 咸宁 
 1379726湖北 荆州   1379727湖北 荆州   1379728湖北 荆州   1379729湖北 荆州   1379730湖北 荆州 
 1379731湖北 荆州   1379732湖北 荆州   1379733湖北 荆州   1379734湖北 荆州   1379735湖北 荆州 
 1379736湖北 荆州   1379737湖北 荆州   1379738湖北 荆州   1379739湖北 荆州   1379740湖北 荆州 
 1379741湖北 荆州   1379742湖北 荆州   1379743湖北 荆州   1379744湖北 荆州   1379745湖北 荆州 
 1379746湖北 荆州   1379747湖北 荆州   1379748湖北 荆州   1379749湖北 荆州   1379750湖北 荆州 
 1379751湖北 荆州   1379752湖北 荆州   1379753湖北 荆州   1379754湖北 荆州   1379755湖北 荆州 
 1379756湖北 襄阳   1379757湖北 襄阳   1379758湖北 襄阳   1379759湖北 襄阳   1379760湖北 襄阳 
 1379761湖北 襄阳   1379762湖北 襄阳   1379763湖北 襄阳   1379764湖北 襄阳   1379765湖北 襄阳 
 1379766湖北 襄阳   1379767湖北 襄阳   1379768湖北 襄阳   1379769湖北 襄阳   1379770湖北 襄阳 
 1379771湖北 襄阳   1379772湖北 襄阳   1379773湖北 襄阳   1379774湖北 襄阳   1379775湖北 襄阳 
 1379776湖北 襄阳   1379777湖北 黄石   1379778湖北 黄石   1379779湖北 咸宁   1379780湖北 咸宁 
 1379781湖北 十堰   1379782湖北 十堰   1379783湖北 十堰   1379784湖北 十堰   1379785湖北 十堰 
 1379786湖北 十堰   1379787湖北 随州   1379788湖北 随州   1379789湖北 荆门   1379790湖北 荆门 
 1379791湖北 荆门   1379792湖北 荆门   1379793湖北 荆门   1379794湖北 荆门   1379795湖北 荆门 
 1379796湖北 荆门   1379797湖北 荆门   1379798湖北 荆门   1379799湖北 荆门   1379800广东 广州 
 1379801广东 广州   1379802广东 广州   1379803广东 广州   1379804广东 广州   1379805广东 广州 
 1379806广东 广州   1379807广东 广州   1379808广东 广州   1379809广东 广州   1379810广东 广州 
 1379811广东 广州   1379812广东 广州   1379813广东 广州   1379814广东 广州   1379815广东 广州 
 1379816广东 广州   1379817广东 广州   1379818广东 广州   1379819广东 广州   1379820广东 深圳 
 1379821广东 深圳   1379822广东 深圳   1379823广东 深圳   1379824广东 深圳   1379827广东 深圳 
 1379828广东 深圳   1379829广东 深圳   1379830广东 深圳   1379831广东 深圳   1379832广东 深圳 
 1379833广东 深圳   1379834广东 深圳   1379835广东 深圳   1379836广东 深圳   1379837广东 深圳 
 1379838广东 深圳   1379839广东 深圳   1379840广东 深圳   1379841广东 深圳   1379842广东 深圳 
 1379843广东 深圳   1379844广东 深圳   1379845广东 深圳   1379846广东 深圳   1379847广东 深圳 
 1379848广东 深圳   1379849广东 深圳   1379850广东 深圳   1379851广东 深圳   1379852广东 深圳 
 1379853广东 深圳   1379854广东 深圳   1379855广东 深圳   1379856广东 深圳   1379857广东 深圳 
 1379858广东 深圳   1379860广东 佛山   1379861广东 佛山   1379862广东 佛山   1379863广东 佛山 
 1379864广东 佛山   1379865广东 佛山   1379866广东 佛山   1379867广东 佛山   1379868广东 佛山 
 1379869广东 佛山   1379870广东 东莞   1379871广东 东莞   1379872广东 东莞   1379873广东 东莞 
 1379874广东 东莞   1379875广东 东莞   1379876广东 东莞   1379877广东 东莞   1379878广东 东莞 
 1379879广东 东莞   1379880广东 东莞   1379881广东 东莞   1379882广东 东莞   1379883广东 东莞 
 1379884广东 东莞   1379885广东 东莞   1379886广东 东莞   1379887广东 东莞   1379888广东 东莞 
 1379889广东 东莞   1379890广东 东莞   1379891广东 东莞   1379892广东 东莞   1379893广东 东莞 
 1379894广东 东莞   1379895广东 珠海   1379896广东 珠海   1379897广东 珠海   1379898广东 珠海 
 1379899广东 珠海   1379900福建 莆田   1379901福建 莆田   1379902福建 三明   1379903福建 三明 
 1379904福建 漳州   1379905福建 漳州   1379906福建 漳州   1379907福建 龙岩   1379908福建 龙岩 
 1379909福建 龙岩   1379910福建 南平   1379911福建 南平   1379912福建 南平   1379913福建 南平 
 1379914福建 南平   1379915福建 三明   1379916福建 三明   1379917福建 三明   1379918福建 三明 
 1379919福建 三明   1379920福建 泉州   1379921福建 泉州   1379922福建 泉州   1379923福建 泉州 
 1379924福建 泉州   1379925福建 厦门   1379926福建 厦门   1379927福建 厦门   1379928福建 厦门 
 1379929福建 厦门   1379930福建 福州   1379931福建 福州   1379932福建 福州   1379933福建 福州 
 1379934福建 福州   1379935福建 福州   1379936福建 福州   1379937福建 福州   1379938福建 福州 
 1379939福建 福州   1379940福建 福州   1379941福建 福州   1379942福建 福州   1379943福建 福州 
 1379944福建 福州   1379945福建 泉州   1379946福建 泉州   1379947福建 泉州   1379948福建 泉州 
 1379949福建 泉州   1379950福建 泉州   1379951福建 泉州   1379952福建 泉州   1379953福建 泉州 
 1379954福建 泉州   1379955福建 泉州   1379956福建 泉州   1379957福建 泉州   1379958福建 泉州 
 1379959福建 泉州   1379960福建 莆田   1379961福建 莆田   1379962福建 莆田   1379963福建 莆田 
 1379964福建 莆田   1379965福建 莆田   1379966福建 莆田   1379967福建 莆田   1379968福建 莆田 
 1379969福建 莆田   1379970福建 漳州   1379971福建 漳州   1379972福建 福州   1379973福建 厦门 
 1379974福建 厦门   1379975福建 厦门   1379976福建 厦门   1379977福建 厦门   1379978福建 厦门 
 1379979福建 厦门   1379980福建 宁德   1379981福建 漳州   1379982福建 漳州   1379983福建 漳州 
 1379984福建 厦门   1379985福建 泉州   1379986福建 泉州   1379987福建 泉州   1379988福建 泉州 
 1379989福建 泉州   1379990福建 宁德   1379991福建 福州   1379992福建 福州   1379993福建 福州 
 1379994福建 福州   1379995福建 福州   1379996福建 福州   1379997福建 福州   1379998福建 福州 
 1379999福建 福州