phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1381xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1381000北京 北京   1381001北京 北京   1381002北京 北京   1381003北京 北京 
 1381004北京 北京   1381005北京 北京   1381006北京 北京   1381007北京 北京 
 1381008北京 北京   1381009北京 北京   1381010北京 北京   1381011北京 北京 
 1381012北京 北京   1381013北京 北京   1381014北京 北京   1381015北京 北京 
 1381016北京 北京   1381017北京 北京   1381018北京 北京   1381019北京 北京 
 1381020北京 北京   1381021北京 北京   1381022北京 北京   1381023北京 北京 
 1381024北京 北京   1381025北京 北京   1381026北京 北京   1381027北京 北京 
 1381028北京 北京   1381029北京 北京   1381030北京 北京   1381031北京 北京 
 1381032北京 北京   1381033北京 北京   1381034北京 北京   1381035北京 北京 
 1381036北京 北京   1381037北京 北京   1381038北京 北京   1381039北京 北京 
 1381040北京 北京   1381041北京 北京   1381042北京 北京   1381043北京 北京 
 1381044北京 北京   1381045北京 北京   1381046北京 北京   1381047北京 北京 
 1381048北京 北京   1381049北京 北京   1381050北京 北京   1381051北京 北京 
 1381052北京 北京   1381053北京 北京   1381054北京 北京   1381055北京 北京 
 1381056北京 北京   1381057北京 北京   1381058北京 北京   1381059北京 北京 
 1381060北京 北京   1381061北京 北京   1381062北京 北京   1381063北京 北京 
 1381064北京 北京   1381065北京 北京   1381066北京 北京   1381067北京 北京 
 1381068北京 北京   1381069北京 北京   1381070北京 北京   1381071北京 北京 
 1381072北京 北京   1381073北京 北京   1381074北京 北京   1381075北京 北京 
 1381076北京 北京   1381077北京 北京   1381078北京 北京   1381079北京 北京 
 1381080北京 北京   1381081北京 北京   1381082北京 北京   1381083北京 北京 
 1381084北京 北京   1381085北京 北京   1381086北京 北京   1381087北京 北京 
 1381088北京 北京   1381089北京 北京   1381090北京 北京   1381091北京 北京 
 1381092北京 北京   1381093北京 北京   1381094北京 北京   1381095北京 北京 
 1381096北京 北京   1381097北京 北京   1381098北京 北京   1381099北京 北京 
 1381100北京 北京   1381101北京 北京   1381102北京 北京   1381103北京 北京 
 1381104北京 北京   1381105北京 北京   1381106北京 北京   1381107北京 北京 
 1381108北京 北京   1381109北京 北京   1381110北京 北京   1381111北京 北京 
 1381112北京 北京   1381113北京 北京   1381114北京 北京   1381115北京 北京 
 1381116北京 北京   1381117北京 北京   1381118北京 北京   1381119北京 北京 
 1381120北京 北京   1381121北京 北京   1381122北京 北京   1381123北京 北京 
 1381124北京 北京   1381125北京 北京   1381126北京 北京   1381127北京 北京 
 1381128北京 北京   1381129北京 北京   1381130北京 北京   1381131北京 北京 
 1381132北京 北京   1381133北京 北京   1381134北京 北京   1381135北京 北京 
 1381136北京 北京   1381137北京 北京   1381138北京 北京   1381139北京 北京 
 1381140北京 北京   1381141北京 北京   1381142北京 北京   1381143北京 北京 
 1381144北京 北京   1381145北京 北京   1381146北京 北京   1381147北京 北京 
 1381148北京 北京   1381149北京 北京   1381150北京 北京   1381151北京 北京 
 1381152北京 北京   1381153北京 北京   1381154北京 北京   1381155北京 北京 
 1381156北京 北京   1381157北京 北京   1381158北京 北京   1381159北京 北京 
 1381160北京 北京   1381161北京 北京   1381162北京 北京   1381163北京 北京 
 1381164北京 北京   1381165北京 北京   1381166北京 北京   1381167北京 北京 
 1381168北京 北京   1381169北京 北京   1381170北京 北京   1381171北京 北京 
 1381172北京 北京   1381173北京 北京   1381174北京 北京   1381175北京 北京 
 1381176北京 北京   1381177北京 北京   1381178北京 北京   1381179北京 北京 
 1381180北京 北京   1381181北京 北京   1381182北京 北京   1381183北京 北京 
 1381184北京 北京   1381185北京 北京   1381186北京 北京   1381187北京 北京 
 1381188北京 北京   1381189北京 北京   1381190北京 北京   1381191北京 北京 
 1381192北京 北京   1381193北京 北京   1381194北京 北京   1381195北京 北京 
 1381196北京 北京   1381197北京 北京   1381198北京 北京   1381199北京 北京 
 1381200江苏 无锡   1381201江苏 无锡   1381202江苏 无锡   1381203江苏 无锡 
 1381204江苏 无锡   1381205江苏 无锡   1381206江苏 无锡   1381207江苏 无锡 
 1381208江苏 无锡   1381209江苏 无锡   1381210江苏 无锡   1381211江苏 无锡 
 1381212江苏 无锡   1381213江苏 无锡   1381214江苏 无锡   1381215江苏 无锡 
 1381216江苏 无锡   1381217江苏 无锡   1381218江苏 无锡   1381219江苏 无锡 
 1381220江苏 无锡   1381221江苏 无锡   1381222江苏 无锡   1381223江苏 无锡 
 1381224江苏 无锡   1381225江苏 无锡   1381226江苏 无锡   1381227江苏 无锡 
 1381228江苏 无锡   1381229江苏 无锡   1381230江苏 宿迁   1381231江苏 宿迁 
 1381232江苏 连云港   1381233江苏 连云港   1381234江苏 连云港   1381235江苏 镇江 
 1381236江苏 镇江   1381237江苏 镇江   1381238江苏 泰州   1381239江苏 泰州 
 1381240江苏 宿迁   1381241江苏 宿迁   1381242江苏 宿迁   1381243江苏 连云港 
 1381244江苏 连云港   1381245江苏 镇江   1381246江苏 镇江   1381247江苏 泰州 
 1381248江苏 泰州   1381249江苏 泰州   1381250江苏 无锡   1381251江苏 无锡 
 1381252江苏 无锡   1381253江苏 无锡   1381254江苏 无锡   1381255江苏 无锡 
 1381256江苏 无锡   1381257江苏 无锡   1381258江苏 无锡   1381259江苏 无锡 
 1381260江苏 苏州   1381261江苏 苏州   1381262江苏 苏州   1381263江苏 苏州 
 1381264江苏 苏州   1381265江苏 苏州   1381266江苏 苏州   1381267江苏 苏州 
 1381268江苏 苏州   1381269江苏 苏州   1381270江苏 苏州   1381271江苏 苏州 
 1381272江苏 苏州   1381273江苏 苏州   1381274江苏 苏州   1381275江苏 苏州 
 1381276江苏 苏州   1381277江苏 苏州   1381278江苏 苏州   1381279江苏 苏州 
 1381280江苏 苏州   1381281江苏 苏州   1381282江苏 苏州   1381283江苏 苏州 
 1381284江苏 苏州   1381285江苏 苏州   1381286江苏 苏州   1381287江苏 苏州 
 1381288江苏 苏州   1381289江苏 苏州   1381290江苏 苏州   1381291江苏 苏州 
 1381292江苏 苏州   1381293江苏 苏州   1381294江苏 苏州   1381295江苏 苏州 
 1381296江苏 苏州   1381297江苏 苏州   1381298江苏 苏州   1381299江苏 苏州 
 1381300江苏 南京   1381301江苏 南京   1381302江苏 南京   1381303江苏 南京 
 1381304江苏 南京   1381305江苏 南京   1381306江苏 南京   1381307江苏 南京 
 1381308江苏 南京   1381309江苏 南京   1381310江苏 扬州   1381311江苏 扬州 
 1381312江苏 扬州   1381313江苏 扬州   1381314江苏 扬州   1381315江苏 扬州 
 1381316江苏 扬州   1381317江苏 扬州   1381318江苏 扬州   1381319江苏 扬州 
 1381320江苏 盐城   1381321江苏 盐城   1381322江苏 盐城   1381323江苏 盐城 
 1381324江苏 盐城   1381325江苏 徐州   1381326江苏 徐州   1381327江苏 徐州 
 1381328江苏 徐州   1381329江苏 徐州   1381330江苏 淮安   1381331江苏 淮安 
 1381332江苏 淮安   1381333江苏 淮安   1381334江苏 淮安   1381335江苏 南京 
 1381336江苏 南京   1381337江苏 南京   1381338江苏 南京   1381339江苏 南京 
 1381340江苏 盐城   1381341江苏 盐城   1381342江苏 盐城   1381343江苏 盐城 
 1381344江苏 盐城   1381345江苏 徐州   1381346江苏 徐州   1381347江苏 徐州 
 1381348江苏 徐州   1381349江苏 徐州   1381350江苏 常州   1381351江苏 常州 
 1381352江苏 常州   1381353江苏 常州   1381354江苏 常州   1381355江苏 常州 
 1381356江苏 常州   1381357江苏 常州   1381358江苏 常州   1381359江苏 常州 
 1381360江苏 南通   1381361江苏 南通   1381362江苏 南通   1381363江苏 南通 
 1381364江苏 南通   1381365江苏 常州   1381366江苏 常州   1381367江苏 常州 
 1381368江苏 常州   1381369江苏 常州   1381370江苏 南通   1381371江苏 南通 
 1381372江苏 南通   1381373江苏 南通   1381374江苏 南通   1381375江苏 南通 
 1381376江苏 南通   1381377江苏 南通   1381378江苏 南通   1381379江苏 南通 
 1381380江苏 南京   1381381江苏 南京   1381382江苏 南京   1381383江苏 南京 
 1381384江苏 南京   1381385江苏 南京   1381386江苏 南京   1381387江苏 南京 
 1381388江苏 南京   1381389江苏 南京   1381390江苏 南京   1381391江苏 南京 
 1381392江苏 南京   1381393江苏 南京   1381394江苏 南京   1381395江苏 南京 
 1381396江苏 南京   1381397江苏 南京   1381398江苏 南京   1381399江苏 南京 
 1381400江苏 南京   1381401江苏 南京   1381402江苏 南京   1381403江苏 南京 
 1381404江苏 南京   1381405江苏 南京   1381406江苏 南京   1381407江苏 南京 
 1381408江苏 南京   1381409江苏 南京   1381410江苏 南京   1381411江苏 南京 
 1381412江苏 南京   1381413江苏 南京   1381414江苏 南京   1381415江苏 南京 
 1381416江苏 南京   1381417江苏 南京   1381418江苏 南京   1381419江苏 南京 
 1381420江苏 无锡   1381421江苏 无锡   1381422江苏 无锡   1381423江苏 无锡 
 1381425江苏 无锡   1381426江苏 无锡   1381427江苏 无锡   1381428江苏 无锡 
 1381429江苏 无锡   1381430江苏 盐城   1381431江苏 盐城   1381432江苏 盐城 
 1381433江苏 盐城   1381434江苏 盐城   1381435江苏 盐城   1381436江苏 盐城 
 1381437江苏 盐城   1381438江苏 盐城   1381439江苏 盐城   1381440江苏 徐州 
 1381441江苏 徐州   1381442江苏 徐州   1381443江苏 徐州   1381444江苏 徐州 
 1381445江苏 泰州   1381446江苏 泰州   1381447江苏 泰州   1381448江苏 泰州 
 1381449江苏 泰州   1381450江苏 南京   1381451江苏 南京   1381452江苏 南京 
 1381453江苏 南京   1381454江苏 南京   1381455江苏 苏州   1381456江苏 苏州 
 1381457江苏 苏州   1381458江苏 苏州   1381459江苏 苏州   1381460江苏 南通 
 1381461江苏 南通   1381462江苏 南通   1381463江苏 南通   1381464江苏 南通 
 1381465江苏 南通   1381466江苏 南通   1381467江苏 南通   1381468江苏 南通 
 1381469江苏 南通   1381470江苏 南通   1381471江苏 南通   1381472江苏 南通 
 1381473江苏 南通   1381474江苏 南通   1381475江苏 常州   1381476江苏 常州 
 1381477江苏 常州   1381478江苏 常州   1381479江苏 常州   1381480江苏 苏州 
 1381481江苏 苏州   1381482江苏 苏州   1381483江苏 苏州   1381484江苏 苏州 
 1381485江苏 苏州   1381486江苏 苏州   1381487江苏 苏州   1381488江苏 苏州 
 1381489江苏 苏州   1381490江苏 苏州   1381491江苏 苏州   1381492江苏 苏州 
 1381493江苏 苏州   1381494江苏 苏州   1381495江苏 苏州   1381496江苏 苏州 
 1381497江苏 苏州   1381498江苏 苏州   1381499江苏 苏州   1381500江苏 常州 
 1381501江苏 常州   1381502江苏 常州   1381503江苏 常州   1381504江苏 常州 
 1381505江苏 常州   1381506江苏 常州   1381507江苏 常州   1381508江苏 常州 
 1381509江苏 常州   1381510江苏 无锡   1381511江苏 无锡   1381512江苏 无锡 
 1381513江苏 无锡   1381514江苏 无锡   1381515江苏 镇江   1381516江苏 镇江 
 1381517江苏 镇江   1381518江苏 镇江   1381519江苏 镇江   1381520江苏 南通 
 1381521江苏 南通   1381522江苏 南通   1381523江苏 南通   1381524江苏 南通 
 1381525江苏 苏州   1381526江苏 苏州   1381527江苏 苏州   1381528江苏 苏州 
 1381529江苏 苏州   1381530江苏 徐州   1381531江苏 徐州   1381532江苏 徐州 
 1381533江苏 徐州   1381534江苏 徐州   1381535江苏 徐州   1381536江苏 徐州 
 1381537江苏 徐州   1381538江苏 徐州   1381539江苏 徐州   1381540江苏 南京 
 1381541江苏 南京   1381542江苏 南京   1381543江苏 南京   1381544江苏 南京 
 1381545江苏 淮安   1381546江苏 连云港   1381547江苏 镇江   1381548江苏 镇江 
 1381549江苏 镇江   1381550江苏 盐城   1381551江苏 盐城   1381552江苏 盐城 
 1381553江苏 盐城   1381554江苏 盐城   1381555江苏 盐城   1381556江苏 盐城 
 1381557江苏 盐城   1381558江苏 盐城   1381559江苏 盐城   1381560江苏 连云港 
 1381561江苏 连云港   1381562江苏 连云港   1381563江苏 连云港   1381564江苏 连云港 
 1381565江苏 连云港   1381566江苏 连云港   1381567江苏 连云港   1381568江苏 连云港 
 1381569江苏 连云港   1381570江苏 宿迁   1381571江苏 宿迁   1381572江苏 宿迁 
 1381573江苏 宿迁   1381574江苏 宿迁   1381575江苏 宿迁   1381576江苏 宿迁 
 1381577江苏 宿迁   1381578江苏 宿迁   1381579江苏 宿迁   1381580江苏 扬州 
 1381581江苏 扬州   1381582江苏 扬州   1381583江苏 扬州   1381584江苏 扬州 
 1381585江苏 南京   1381586江苏 南京   1381587江苏 南京   1381588江苏 南京 
 1381589江苏 南京   1381590江苏 泰州   1381591江苏 泰州   1381592江苏 泰州 
 1381593江苏 泰州   1381594江苏 泰州   1381595江苏 泰州   1381596江苏 泰州 
 1381597江苏 泰州   1381598江苏 泰州   1381599江苏 泰州   1381600上海 上海 
 1381601上海 上海   1381602上海 上海   1381603上海 上海   1381604上海 上海 
 1381605上海 上海   1381606上海 上海   1381607上海 上海   1381608上海 上海 
 1381609上海 上海   1381610上海 上海   1381611上海 上海   1381612上海 上海 
 1381613上海 上海   1381614上海 上海   1381615上海 上海   1381616上海 上海 
 1381617上海 上海   1381618上海 上海   1381619上海 上海   1381620上海 上海 
 1381621上海 上海   1381622上海 上海   1381623上海 上海   1381624上海 上海 
 1381625上海 上海   1381626上海 上海   1381627上海 上海   1381628上海 上海 
 1381629上海 上海   1381630上海 上海   1381631上海 上海   1381632上海 上海 
 1381633上海 上海   1381634上海 上海   1381635上海 上海   1381636上海 上海 
 1381637上海 上海   1381638上海 上海   1381639上海 上海   1381640上海 上海 
 1381641上海 上海   1381642上海 上海   1381643上海 上海   1381644上海 上海 
 1381645上海 上海   1381646上海 上海   1381647上海 上海   1381648上海 上海 
 1381649上海 上海   1381650上海 上海   1381651上海 上海   1381652上海 上海 
 1381653上海 上海   1381654上海 上海   1381655上海 上海   1381656上海 上海 
 1381657上海 上海   1381658上海 上海   1381659上海 上海   1381660上海 上海 
 1381661上海 上海   1381662上海 上海   1381663上海 上海   1381664上海 上海 
 1381665上海 上海   1381666上海 上海   1381667上海 上海   1381668上海 上海 
 1381669上海 上海   1381670上海 上海   1381671上海 上海   1381672上海 上海 
 1381673上海 上海   1381674上海 上海   1381675上海 上海   1381676上海 上海 
 1381677上海 上海   1381678上海 上海   1381679上海 上海   1381680上海 上海 
 1381681上海 上海   1381682上海 上海   1381683上海 上海   1381684上海 上海 
 1381685上海 上海   1381686上海 上海   1381687上海 上海   1381688上海 上海 
 1381689上海 上海   1381690上海 上海   1381691上海 上海   1381692上海 上海 
 1381693上海 上海   1381694上海 上海   1381695上海 上海   1381696上海 上海 
 1381697上海 上海   1381698上海 上海   1381699上海 上海   1381700上海 上海 
 1381701上海 上海   1381702上海 上海   1381703上海 上海   1381704上海 上海 
 1381705上海 上海   1381706上海 上海   1381707上海 上海   1381708上海 上海 
 1381709上海 上海   1381710上海 上海   1381711上海 上海   1381712上海 上海 
 1381713上海 上海   1381714上海 上海   1381715上海 上海   1381716上海 上海 
 1381717上海 上海   1381718上海 上海   1381719上海 上海   1381720上海 上海 
 1381721上海 上海   1381722上海 上海   1381723上海 上海   1381724上海 上海 
 1381725上海 上海   1381726上海 上海   1381727上海 上海   1381728上海 上海 
 1381729上海 上海   1381730上海 上海   1381731上海 上海   1381732上海 上海 
 1381733上海 上海   1381734上海 上海   1381735上海 上海   1381736上海 上海 
 1381737上海 上海   1381738上海 上海   1381739上海 上海   1381740上海 上海 
 1381741上海 上海   1381742上海 上海   1381743上海 上海   1381744上海 上海 
 1381745上海 上海   1381746上海 上海   1381747上海 上海   1381748上海 上海 
 1381749上海 上海   1381750上海 上海   1381751上海 上海   1381752上海 上海 
 1381753上海 上海   1381754上海 上海   1381755上海 上海   1381756上海 上海 
 1381757上海 上海   1381758上海 上海   1381759上海 上海   1381760上海 上海 
 1381761上海 上海   1381762上海 上海   1381763上海 上海   1381764上海 上海 
 1381765上海 上海   1381766上海 上海   1381767上海 上海   1381768上海 上海 
 1381769上海 上海   1381770上海 上海   1381771上海 上海   1381772上海 上海 
 1381773上海 上海   1381774上海 上海   1381775上海 上海   1381776上海 上海 
 1381777上海 上海   1381778上海 上海   1381779上海 上海   1381780上海 上海 
 1381781上海 上海   1381782上海 上海   1381783上海 上海   1381784上海 上海 
 1381785上海 上海   1381786上海 上海   1381787上海 上海   1381788上海 上海 
 1381791上海 上海   1381792上海 上海   1381793上海 上海   1381794上海 上海 
 1381795上海 上海   1381796上海 上海   1381797上海 上海   1381798上海 上海 
 1381799上海 上海   1381800上海 上海   1381801上海 上海   1381802上海 上海 
 1381803上海 上海   1381804上海 上海   1381805上海 上海   1381806上海 上海 
 1381807上海 上海   1381808上海 上海   1381809上海 上海   1381810上海 上海 
 1381811上海 上海   1381812上海 上海   1381813上海 上海   1381814上海 上海 
 1381815上海 上海   1381816上海 上海   1381817上海 上海   1381818上海 上海 
 1381819上海 上海   1381820上海 上海   1381821上海 上海   1381822上海 上海 
 1381823上海 上海   1381824上海 上海   1381825上海 上海   1381826上海 上海 
 1381827上海 上海   1381828上海 上海   1381829上海 上海   1381830上海 上海 
 1381831上海 上海   1381832上海 上海   1381833上海 上海   1381834上海 上海 
 1381835上海 上海   1381836上海 上海   1381837上海 上海   1381838上海 上海 
 1381839上海 上海   1381840上海 上海   1381841上海 上海   1381842上海 上海 
 1381843上海 上海   1381844上海 上海   1381845上海 上海   1381846上海 上海 
 1381847上海 上海   1381848上海 上海   1381849上海 上海   1381850上海 上海 
 1381851上海 上海   1381852上海 上海   1381853上海 上海   1381854上海 上海 
 1381855上海 上海   1381856上海 上海   1381857上海 上海   1381858上海 上海 
 1381859上海 上海   1381860上海 上海   1381861上海 上海   1381862上海 上海 
 1381863上海 上海   1381864上海 上海   1381865上海 上海   1381866上海 上海 
 1381867上海 上海   1381868上海 上海   1381869上海 上海   1381870上海 上海 
 1381871上海 上海   1381872上海 上海   1381873上海 上海   1381874上海 上海 
 1381875上海 上海   1381876上海 上海   1381877上海 上海   1381878上海 上海 
 1381879上海 上海   1381880上海 上海   1381881上海 上海   1381882上海 上海 
 1381883上海 上海   1381884上海 上海   1381885上海 上海   1381886上海 上海 
 1381887上海 上海   1381888上海 上海   1381889上海 上海   1381890上海 上海 
 1381891上海 上海   1381892上海 上海   1381893上海 上海   1381894上海 上海 
 1381895上海 上海   1381896上海 上海   1381897上海 上海   1381898上海 上海 
 1381899上海 上海   1381900浙江 衢州   1381901浙江 衢州   1381902浙江 嘉兴 
 1381903浙江 嘉兴   1381904浙江 嘉兴   1381905浙江 嘉兴   1381906浙江 嘉兴 
 1381907浙江 嘉兴   1381908浙江 嘉兴   1381909浙江 嘉兴   1381910浙江 杭州 
 1381911浙江 杭州   1381912浙江 杭州   1381913浙江 杭州   1381914浙江 杭州 
 1381915浙江 杭州   1381916浙江 杭州   1381917浙江 杭州   1381918浙江 杭州 
 1381919浙江 杭州   1381920浙江 湖州   1381921浙江 湖州   1381922浙江 湖州 
 1381923浙江 湖州   1381924浙江 湖州   1381925浙江 湖州   1381926浙江 湖州 
 1381927浙江 湖州   1381928浙江 湖州   1381929浙江 湖州   1381930浙江 嘉兴 
 1381931浙江 嘉兴   1381932浙江 嘉兴   1381933浙江 嘉兴   1381934浙江 嘉兴 
 1381935浙江 嘉兴   1381936浙江 嘉兴   1381937浙江 嘉兴   1381938浙江 嘉兴 
 1381939浙江 嘉兴   1381940浙江 嘉兴   1381941浙江 嘉兴   1381942浙江 宁波 
 1381943浙江 宁波   1381944浙江 宁波   1381945浙江 杭州   1381946浙江 杭州 
 1381947浙江 杭州   1381948浙江 杭州   1381949浙江 杭州   1381950浙江 绍兴 
 1381951浙江 绍兴   1381952浙江 绍兴   1381953浙江 绍兴   1381954浙江 绍兴 
 1381955浙江 绍兴   1381956浙江 绍兴   1381957浙江 绍兴   1381958浙江 绍兴 
 1381959浙江 绍兴   1381960浙江 台州   1381961浙江 台州   1381962浙江 台州 
 1381963浙江 台州   1381964浙江 台州   1381965浙江 台州   1381966浙江 台州 
 1381967浙江 台州   1381968浙江 台州   1381969浙江 台州   1381970浙江 温州 
 1381971浙江 温州   1381972浙江 温州   1381973浙江 温州   1381974浙江 温州 
 1381975浙江 温州   1381976浙江 温州   1381977浙江 温州   1381978浙江 温州 
 1381979浙江 温州   1381980浙江 宁波   1381981浙江 宁波   1381982浙江 宁波 
 1381983浙江 宁波   1381984浙江 宁波   1381985浙江 宁波   1381986浙江 宁波 
 1381988浙江 宁波   1381989浙江 宁波   1381990浙江 金华   1381991浙江 金华 
 1381992浙江 金华   1381993浙江 金华   1381994浙江 金华   1381995浙江 金华 
 1381996浙江 金华   1381997浙江 金华   1381998浙江 金华   1381999浙江 金华