phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1385xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1385000福建 厦门   1385001福建 厦门   1385002福建 厦门   1385003福建 厦门   1385004福建 厦门 
 1385005福建 厦门   1385006福建 厦门   1385007福建 厦门   1385008福建 厦门   1385009福建 厦门 
 1385010福建 福州   1385011福建 福州   1385012福建 福州   1385013福建 福州   1385014福建 福州 
 1385015福建 福州   1385016福建 福州   1385017福建 福州   1385018福建 福州   1385019福建 福州 
 1385020福建 莆田   1385021福建 莆田   1385022福建 莆田   1385023福建 莆田   1385024福建 莆田 
 1385025福建 莆田   1385026福建 莆田   1385027福建 莆田   1385028福建 莆田   1385029福建 莆田 
 1385030福建 宁德   1385031福建 宁德   1385032福建 宁德   1385033福建 宁德   1385034福建 宁德 
 1385035福建 宁德   1385036福建 宁德   1385037福建 宁德   1385038福建 宁德   1385039福建 宁德 
 1385040福建 漳州   1385041福建 漳州   1385042福建 漳州   1385043福建 漳州   1385044福建 漳州 
 1385045福建 漳州   1385046福建 漳州   1385047福建 漳州   1385048福建 漳州   1385049福建 漳州 
 1385050福建 漳州   1385051福建 漳州   1385052福建 漳州   1385053福建 漳州   1385054福建 漳州 
 1385055福建 漳州   1385056福建 漳州   1385057福建 漳州   1385058福建 漳州   1385059福建 漳州 
 1385060福建 龙岩   1385061福建 龙岩   1385062福建 龙岩   1385063福建 龙岩   1385064福建 龙岩 
 1385065福建 龙岩   1385066福建 龙岩   1385067福建 龙岩   1385068福建 龙岩   1385069福建 龙岩 
 1385070福建 泉州   1385071福建 泉州   1385072福建 泉州   1385073福建 泉州   1385074福建 泉州 
 1385075福建 泉州   1385076福建 泉州   1385077福建 泉州   1385078福建 泉州   1385079福建 泉州 
 1385080福建 三明   1385081福建 三明   1385082福建 三明   1385083福建 三明   1385084福建 三明 
 1385085福建 三明   1385086福建 三明   1385087福建 三明   1385088福建 三明   1385089福建 三明 
 1385090福建 南平   1385091福建 南平   1385092福建 南平   1385093福建 南平   1385094福建 南平 
 1385095福建 南平   1385096福建 南平   1385097福建 南平   1385098福建 南平   1385099福建 南平 
 1385100江苏 盐城   1385101江苏 盐城   1385102江苏 盐城   1385103江苏 盐城   1385104江苏 盐城 
 1385105江苏 盐城   1385106江苏 盐城   1385107江苏 盐城   1385108江苏 盐城   1385109江苏 盐城 
 1385110江苏 盐城   1385111江苏 盐城   1385112江苏 盐城   1385113江苏 盐城   1385114江苏 盐城 
 1385115江苏 盐城   1385116江苏 盐城   1385117江苏 盐城   1385118江苏 盐城   1385119江苏 盐城 
 1385120江苏 连云港   1385121江苏 连云港   1385122江苏 连云港   1385123江苏 连云港   1385124江苏 连云港 
 1385125江苏 连云港   1385126江苏 连云港   1385127江苏 连云港   1385128江苏 连云港   1385129江苏 连云港 
 1385130江苏 盐城   1385131江苏 盐城   1385132江苏 盐城   1385133江苏 盐城   1385134江苏 盐城 
 1385135江苏 宿迁   1385136江苏 宿迁   1385137江苏 宿迁   1385138江苏 宿迁   1385139江苏 连云港 
 1385140江苏 南京   1385141江苏 南京   1385142江苏 南京   1385143江苏 南京   1385144江苏 南京 
 1385145江苏 南京   1385146江苏 南京   1385147江苏 南京   1385148江苏 南京   1385149江苏 南京 
 1385150江苏 南京   1385151江苏 南京   1385152江苏 南京   1385153江苏 南京   1385154江苏 南京 
 1385155江苏 南京   1385156江苏 南京   1385157江苏 南京   1385158江苏 南京   1385159江苏 南京 
 1385160江苏 南京   1385161江苏 南京   1385162江苏 南京   1385163江苏 南京   1385164江苏 南京 
 1385165江苏 南京   1385166江苏 南京   1385167江苏 南京   1385168江苏 南京   1385169江苏 南京 
 1385171江苏 南京   1385172江苏 南京   1385173江苏 南京   1385174江苏 南京   1385175江苏 南京 
 1385176江苏 南京   1385177江苏 南京   1385178江苏 南京   1385179江苏 南京   1385180江苏 南京 
 1385181江苏 南京   1385182江苏 南京   1385183江苏 南京   1385184江苏 南京   1385185江苏 南京 
 1385186江苏 南京   1385187江苏 南京   1385188江苏 南京   1385189江苏 南京   1385190江苏 南京 
 1385191江苏 南京   1385192江苏 南京   1385193江苏 南京   1385194江苏 南京   1385195江苏 南京 
 1385196江苏 南京   1385197江苏 南京   1385198江苏 南京   1385199江苏 南京   1385200江苏 徐州 
 1385201江苏 徐州   1385202江苏 徐州   1385203江苏 徐州   1385204江苏 徐州   1385205江苏 徐州 
 1385206江苏 徐州   1385207江苏 徐州   1385208江苏 徐州   1385209江苏 徐州   1385210江苏 徐州 
 1385211江苏 徐州   1385212江苏 徐州   1385213江苏 徐州   1385214江苏 徐州   1385215江苏 徐州 
 1385216江苏 扬州   1385217江苏 扬州   1385218江苏 扬州   1385219江苏 扬州   1385220江苏 扬州 
 1385221江苏 扬州   1385222江苏 徐州   1385223江苏 徐州   1385224江苏 淮安   1385225江苏 淮安 
 1385226江苏 淮安   1385227江苏 宿迁   1385228江苏 南京   1385229江苏 南京   1385230江苏 淮安 
 1385231江苏 淮安   1385232江苏 淮安   1385233江苏 淮安   1385234江苏 淮安   1385235江苏 淮安 
 1385236江苏 淮安   1385237江苏 淮安   1385238江苏 淮安   1385239江苏 淮安   1385240江苏 扬州 
 1385241江苏 泰州   1385242江苏 宿迁   1385243江苏 徐州   1385244江苏 徐州   1385245江苏 徐州 
 1385246江苏 徐州   1385247江苏 徐州   1385248江苏 徐州   1385249江苏 淮安   1385250江苏 扬州 
 1385251江苏 扬州   1385252江苏 扬州   1385253江苏 扬州   1385254江苏 扬州   1385255江苏 扬州 
 1385256江苏 扬州   1385257江苏 扬州   1385258江苏 扬州   1385259江苏 扬州   1385260江苏 泰州 
 1385261江苏 泰州   1385262江苏 泰州   1385263江苏 泰州   1385264江苏 泰州   1385265江苏 泰州 
 1385266江苏 泰州   1385267江苏 泰州   1385268江苏 泰州   1385269江苏 泰州   1385270江苏 扬州 
 1385271江苏 扬州   1385272江苏 扬州   1385273江苏 扬州   1385274江苏 扬州   1385275江苏 扬州 
 1385276江苏 扬州   1385277江苏 扬州   1385278江苏 扬州   1385279江苏 扬州   1385280江苏 宿迁 
 1385281江苏 宿迁   1385282江苏 宿迁   1385283江苏 宿迁   1385284江苏 泰州   1385285江苏 泰州 
 1385286江苏 泰州   1385287江苏 泰州   1385288江苏 泰州   1385289江苏 泰州   1385290江苏 镇江 
 1385291江苏 镇江   1385292江苏 镇江   1385293江苏 镇江   1385294江苏 镇江   1385295江苏 镇江 
 1385296江苏 镇江   1385297江苏 镇江   1385298江苏 镇江   1385299江苏 镇江   1385300山东 菏泽 
 1385301山东 菏泽   1385302山东 菏泽   1385303山东 菏泽   1385304山东 菏泽   1385305山东 菏泽 
 1385306山东 菏泽   1385307山东 菏泽   1385308山东 菏泽   1385309山东 菏泽   1385310山东 济南 
 1385311山东 济南   1385312山东 济南   1385313山东 济南   1385314山东 济南   1385315山东 济南 
 1385316山东 济南   1385317山东 济南   1385318山东 济南   1385319山东 济南   1385320山东 青岛 
 1385321山东 青岛   1385322山东 青岛   1385323山东 青岛   1385324山东 青岛   1385325山东 青岛 
 1385326山东 青岛   1385327山东 青岛   1385328山东 青岛   1385329山东 青岛   1385330山东 淄博 
 1385331山东 淄博   1385332山东 淄博   1385333山东 淄博   1385334山东 淄博   1385335山东 淄博 
 1385336山东 淄博   1385337山东 淄博   1385338山东 淄博   1385339山东 淄博   1385340山东 德州 
 1385341山东 德州   1385342山东 德州   1385343山东 德州   1385344山东 德州   1385345山东 德州 
 1385346山东 德州   1385347山东 德州   1385348山东 德州   1385349山东 德州   1385350山东 烟台 
 1385351山东 烟台   1385352山东 烟台   1385353山东 烟台   1385354山东 烟台   1385355山东 烟台 
 1385356山东 烟台   1385357山东 烟台   1385358山东 烟台   1385359山东 烟台   1385360山东 潍坊 
 1385361山东 潍坊   1385362山东 潍坊   1385363山东 潍坊   1385364山东 潍坊   1385365山东 潍坊 
 1385366山东 潍坊   1385367山东 潍坊   1385368山东 潍坊   1385369山东 潍坊   1385370山东 济宁 
 1385371山东 济宁   1385372山东 济宁   1385373山东 济宁   1385374山东 济宁   1385375山东 济宁 
 1385376山东 济宁   1385377山东 济宁   1385378山东 济宁   1385379山东 济宁   1385380山东 泰安 
 1385381山东 泰安   1385382山东 泰安   1385383山东 泰安   1385384山东 泰安   1385385山东 泰安 
 1385386山东 泰安   1385387山东 泰安   1385388山东 泰安   1385389山东 泰安   1385390山东 临沂 
 1385391山东 临沂   1385392山东 临沂   1385393山东 临沂   1385394山东 临沂   1385395山东 临沂 
 1385396山东 临沂   1385397山东 临沂   1385398山东 临沂   1385399山东 临沂   1385400山东 菏泽 
 1385401山东 菏泽   1385402山东 菏泽   1385403山东 菏泽   1385404山东 菏泽   1385405山东 菏泽 
 1385406山东 菏泽   1385407山东 菏泽   1385408山东 菏泽   1385409山东 菏泽   1385410山东 济南 
 1385411山东 济南   1385412山东 济南   1385413山东 济南   1385414山东 济南   1385415山东 济南 
 1385416山东 济南   1385417山东 济南   1385418山东 济南   1385419山东 济南   1385420山东 青岛 
 1385421山东 青岛   1385422山东 青岛   1385423山东 青岛   1385424山东 青岛   1385425山东 青岛 
 1385426山东 青岛   1385427山东 青岛   1385428山东 青岛   1385429山东 青岛   1385430山东 滨州 
 1385431山东 滨州   1385432山东 滨州   1385433山东 滨州   1385434山东 滨州   1385435山东 滨州 
 1385436山东 滨州   1385437山东 滨州   1385438山东 滨州   1385439山东 滨州   1385440山东 潍坊 
 1385441山东 潍坊   1385442山东 潍坊   1385443山东 潍坊   1385444山东 潍坊   1385445山东 潍坊 
 1385446山东 潍坊   1385447山东 潍坊   1385448山东 潍坊   1385449山东 潍坊   1385450山东 烟台 
 1385451山东 烟台   1385452山东 烟台   1385453山东 烟台   1385454山东 烟台   1385455山东 烟台 
 1385456山东 烟台   1385457山东 烟台   1385458山东 烟台   1385459山东 烟台   1385460山东 东营 
 1385461山东 东营   1385462山东 东营   1385463山东 东营   1385464山东 东营   1385465山东 东营 
 1385466山东 东营   1385467山东 东营   1385468山东 东营   1385469山东 东营   1385470山东 济宁 
 1385471山东 济宁   1385472山东 济宁   1385473山东 济宁   1385474山东 济宁   1385475山东 济宁 
 1385476山东 济宁   1385477山东 济宁   1385478山东 济宁   1385479山东 济宁   1385480山东 泰安 
 1385481山东 泰安   1385482山东 泰安   1385483山东 泰安   1385484山东 泰安   1385485山东 泰安 
 1385486山东 泰安   1385487山东 泰安   1385488山东 泰安   1385489山东 泰安   1385490山东 临沂 
 1385491山东 临沂   1385492山东 临沂   1385493山东 临沂   1385494山东 临沂   1385495山东 临沂 
 1385496山东 临沂   1385497山东 临沂   1385498山东 临沂   1385499山东 临沂   1385500安徽 滁州 
 1385501安徽 滁州   1385502安徽 滁州   1385503安徽 滁州   1385504安徽 滁州   1385505安徽 滁州 
 1385506安徽 滁州   1385507安徽 滁州   1385508安徽 滁州   1385509安徽 滁州   1385510安徽 合肥 
 1385511安徽 合肥   1385512安徽 合肥   1385513安徽 合肥   1385514安徽 合肥   1385515安徽 合肥 
 1385516安徽 合肥   1385517安徽 合肥   1385518安徽 合肥   1385519安徽 合肥   1385520安徽 蚌埠 
 1385521安徽 蚌埠   1385522安徽 蚌埠   1385523安徽 蚌埠   1385524安徽 蚌埠   1385525安徽 蚌埠 
 1385526安徽 蚌埠   1385527安徽 蚌埠   1385528安徽 蚌埠   1385529安徽 蚌埠   1385530安徽 芜湖 
 1385531安徽 芜湖   1385532安徽 芜湖   1385533安徽 芜湖   1385534安徽 芜湖   1385535安徽 芜湖 
 1385538安徽 芜湖   1385539安徽 芜湖   1385540安徽 淮南   1385541安徽 淮南   1385542安徽 淮南 
 1385543安徽 淮南   1385544安徽 淮南   1385545安徽 淮南   1385546安徽 淮南   1385547安徽 淮南 
 1385548安徽 淮南   1385549安徽 淮南   1385550安徽 马鞍山   1385551安徽 马鞍山   1385552安徽 马鞍山 
 1385553安徽 马鞍山   1385554安徽 马鞍山   1385555安徽 马鞍山   1385556安徽 马鞍山   1385557安徽 马鞍山 
 1385558安徽 马鞍山   1385559安徽 马鞍山   1385560安徽 安庆   1385561安徽 安庆   1385562安徽 安庆 
 1385563安徽 安庆   1385564安徽 安庆   1385565安徽 安庆   1385566安徽 安庆   1385567安徽 安庆 
 1385568安徽 安庆   1385569安徽 安庆   1385570安徽 宿州   1385571安徽 宿州   1385572安徽 宿州 
 1385573安徽 宿州   1385574安徽 宿州   1385575安徽 宿州   1385576安徽 宿州   1385577安徽 宿州 
 1385578安徽 宿州   1385579安徽 宿州   1385580安徽 阜阳   1385581安徽 阜阳   1385582安徽 阜阳 
 1385583安徽 阜阳   1385584安徽 阜阳   1385585安徽 阜阳   1385586安徽 阜阳   1385587安徽 阜阳 
 1385588安徽 阜阳   1385589安徽 阜阳   1385590安徽 黄山   1385591安徽 黄山   1385592安徽 黄山 
 1385593安徽 黄山   1385594安徽 黄山   1385595安徽 黄山   1385596安徽 黄山   1385597安徽 黄山 
 1385598安徽 黄山   1385599安徽 黄山   1385600安徽 合肥   1385601安徽 合肥   1385602安徽 合肥 
 1385603安徽 合肥   1385604安徽 合肥   1385605安徽 合肥   1385606安徽 合肥   1385607安徽 合肥 
 1385608安徽 合肥   1385609安徽 合肥   1385610安徽 淮北   1385611安徽 淮北   1385612安徽 淮北 
 1385613安徽 淮北   1385614安徽 淮北   1385615安徽 淮北   1385616安徽 淮北   1385617安徽 淮北 
 1385618安徽 淮北   1385619安徽 淮北   1385620安徽 铜陵   1385621安徽 铜陵   1385622安徽 铜陵 
 1385623安徽 铜陵   1385624安徽 铜陵   1385625安徽 铜陵   1385626安徽 铜陵   1385627安徽 铜陵 
 1385628安徽 铜陵   1385629安徽 铜陵   1385630安徽 宣城   1385631安徽 宣城   1385632安徽 宣城 
 1385633安徽 宣城   1385634安徽 宣城   1385635安徽 宣城   1385636安徽 宣城   1385637安徽 宣城 
 1385638安徽 宣城   1385639安徽 宣城   1385640安徽 六安   1385641安徽 六安   1385642安徽 六安 
 1385643安徽 六安   1385644安徽 六安   1385645安徽 六安   1385646安徽 六安   1385647安徽 六安 
 1385648安徽 六安   1385649安徽 六安   1385650安徽 合肥   1385651安徽 合肥   1385652安徽 合肥 
 1385653安徽 合肥   1385654安徽 合肥   1385655安徽 合肥   1385656安徽 合肥   1385657安徽 合肥 
 1385658安徽 合肥   1385659安徽 合肥   1385660安徽 池州   1385661安徽 池州   1385662安徽 池州 
 1385663安徽 池州   1385664安徽 池州   1385665安徽 池州   1385666安徽 池州   1385667安徽 池州 
 1385668安徽 池州   1385669安徽 池州   1385670安徽 阜阳   1385671安徽 阜阳   1385672安徽 阜阳 
 1385673安徽 阜阳   1385674安徽 阜阳   1385675安徽 阜阳   1385676安徽 阜阳   1385677安徽 阜阳 
 1385678安徽 阜阳   1385679安徽 阜阳   1385680安徽 亳州   1385681安徽 亳州   1385682安徽 亳州 
 1385683安徽 亳州   1385684安徽 亳州   1385685安徽 亳州   1385686安徽 亳州   1385687安徽 亳州 
 1385688安徽 亳州   1385689安徽 亳州   1385690安徽 合肥   1385691安徽 合肥   1385692安徽 合肥 
 1385693安徽 合肥   1385694安徽 合肥   1385695安徽 合肥   1385696安徽 合肥   1385697安徽 合肥 
 1385698安徽 合肥   1385699安徽 合肥   1385700浙江 衢州   1385701浙江 衢州   1385702浙江 衢州 
 1385703浙江 衢州   1385704浙江 丽水   1385705浙江 丽水   1385706浙江 丽水   1385707浙江 丽水 
 1385708浙江 丽水   1385709浙江 丽水   1385710浙江 杭州   1385711浙江 杭州   1385712浙江 杭州 
 1385713浙江 杭州   1385714浙江 杭州   1385715浙江 杭州   1385716浙江 杭州   1385717浙江 杭州 
 1385718浙江 杭州   1385719浙江 杭州   1385720浙江 舟山   1385721浙江 舟山   1385722浙江 舟山 
 1385723浙江 舟山   1385724浙江 湖州   1385725浙江 湖州   1385727浙江 湖州   1385728浙江 湖州 
 1385729浙江 湖州   1385730浙江 嘉兴   1385731浙江 嘉兴   1385732浙江 嘉兴   1385733浙江 嘉兴 
 1385734浙江 嘉兴   1385735浙江 嘉兴   1385736浙江 嘉兴   1385737浙江 嘉兴   1385738浙江 嘉兴 
 1385739浙江 嘉兴   1385740浙江 宁波   1385741浙江 宁波   1385742浙江 宁波   1385743浙江 宁波 
 1385744浙江 宁波   1385745浙江 宁波   1385746浙江 宁波   1385747浙江 宁波   1385748浙江 宁波 
 1385749浙江 宁波   1385750浙江 绍兴   1385751浙江 绍兴   1385752浙江 绍兴   1385753浙江 绍兴 
 1385754浙江 绍兴   1385755浙江 绍兴   1385756浙江 绍兴   1385757浙江 绍兴   1385758浙江 绍兴 
 1385759浙江 绍兴   1385760浙江 台州   1385761浙江 台州   1385762浙江 台州   1385763浙江 台州 
 1385764浙江 台州   1385765浙江 台州   1385766浙江 台州   1385767浙江 台州   1385768浙江 台州 
 1385769浙江 台州   1385770浙江 温州   1385771浙江 温州   1385772浙江 温州   1385773浙江 温州 
 1385774浙江 温州   1385775浙江 温州   1385776浙江 温州   1385777浙江 温州   1385778浙江 温州 
 1385779浙江 温州   1385780浙江 宁波   1385781浙江 宁波   1385782浙江 宁波   1385783浙江 宁波 
 1385784浙江 宁波   1385785浙江 宁波   1385786浙江 宁波   1385787浙江 宁波   1385788浙江 宁波 
 1385789浙江 宁波   1385790浙江 金华   1385791浙江 金华   1385792浙江 金华   1385793浙江 金华 
 1385794浙江 金华   1385795浙江 金华   1385796浙江 金华   1385797浙江 金华   1385798浙江 金华 
 1385799浙江 金华   1385800浙江 杭州   1385801浙江 杭州   1385802浙江 杭州   1385803浙江 杭州 
 1385804浙江 杭州   1385805浙江 杭州   1385806浙江 杭州   1385807浙江 杭州   1385808浙江 杭州 
 1385809浙江 杭州   1385810浙江 杭州   1385811浙江 杭州   1385812浙江 杭州   1385813浙江 杭州 
 1385814浙江 杭州   1385815浙江 杭州   1385816浙江 杭州   1385817浙江 杭州   1385818浙江 杭州 
 1385819浙江 杭州   1385820浙江 宁波   1385821浙江 宁波   1385822浙江 宁波   1385823浙江 宁波 
 1385824浙江 宁波   1385825浙江 宁波   1385826浙江 宁波   1385827浙江 宁波   1385828浙江 宁波 
 1385829浙江 宁波   1385830浙江 宁波   1385831浙江 宁波   1385832浙江 宁波   1385833浙江 宁波 
 1385834浙江 宁波   1385835浙江 宁波   1385836浙江 宁波   1385837浙江 宁波   1385838浙江 宁波 
 1385839浙江 宁波   1385840浙江 绍兴   1385841浙江 绍兴   1385842浙江 绍兴   1385843浙江 绍兴 
 1385844浙江 绍兴   1385845浙江 绍兴   1385846浙江 绍兴   1385847浙江 绍兴   1385848浙江 绍兴 
 1385849浙江 绍兴   1385850浙江 绍兴   1385851浙江 绍兴   1385852浙江 绍兴   1385853浙江 绍兴 
 1385854浙江 绍兴   1385855浙江 绍兴   1385856浙江 绍兴   1385857浙江 绍兴   1385858浙江 绍兴 
 1385859浙江 绍兴   1385860浙江 台州   1385861浙江 台州   1385862浙江 台州   1385863浙江 台州 
 1385864浙江 台州   1385865浙江 台州   1385866浙江 台州   1385867浙江 台州   1385868浙江 台州 
 1385869浙江 台州   1385870浙江 温州   1385871浙江 温州   1385872浙江 温州   1385873浙江 温州 
 1385874浙江 温州   1385875浙江 温州   1385876浙江 温州   1385877浙江 温州   1385878浙江 温州 
 1385879浙江 温州   1385880浙江 温州   1385881浙江 温州   1385882浙江 温州   1385883浙江 温州 
 1385884浙江 温州   1385885浙江 温州   1385886浙江 温州   1385887浙江 温州   1385888浙江 温州 
 1385889浙江 温州   1385890浙江 金华   1385891浙江 金华   1385892浙江 金华   1385893浙江 金华 
 1385894浙江 金华   1385895浙江 金华   1385896浙江 金华   1385897浙江 金华   1385898浙江 金华 
 1385899浙江 金华   1385900福建 福州   1385901福建 福州   1385902福建 福州   1385903福建 福州 
 1385904福建 福州   1385905福建 福州   1385906福建 福州   1385907福建 福州   1385908福建 福州 
 1385909福建 福州   1385910福建 三明   1385911福建 三明   1385912福建 三明   1385913福建 三明 
 1385914福建 三明   1385915福建 三明   1385916福建 三明   1385917福建 三明   1385918福建 三明 
 1385919福建 三明   1385920福建 漳州   1385921福建 漳州   1385922福建 漳州   1385923福建 漳州 
 1385924福建 漳州   1385925福建 漳州   1385926福建 漳州   1385927福建 漳州   1385928福建 漳州 
 1385929福建 漳州   1385930福建 南平   1385931福建 南平   1385932福建 南平   1385933福建 南平 
 1385934福建 南平   1385935福建 南平   1385936福建 南平   1385937福建 南平   1385938福建 南平 
 1385939福建 南平   1385940福建 三明   1385941福建 三明   1385942福建 三明   1385943福建 三明 
 1385944福建 三明   1385945福建 南平   1385946福建 南平   1385947福建 南平   1385948福建 南平 
 1385949福建 南平   1385950福建 龙岩   1385951福建 龙岩   1385952福建 龙岩   1385953福建 龙岩 
 1385954福建 龙岩   1385955福建 龙岩   1385956福建 龙岩   1385957福建 龙岩   1385958福建 龙岩 
 1385959福建 龙岩   1385960福建 宁德   1385961福建 宁德   1385962福建 宁德   1385963福建 宁德 
 1385964福建 宁德   1385965福建 宁德   1385966福建 宁德   1385967福建 宁德   1385968福建 宁德 
 1385969福建 宁德   1385970福建 泉州   1385971福建 泉州   1385972福建 泉州   1385973福建 泉州 
 1385974福建 泉州   1385975福建 泉州   1385976福建 泉州   1385977福建 泉州   1385978福建 泉州 
 1385979福建 泉州   1385980福建 莆田   1385981福建 莆田   1385982福建 莆田   1385983福建 莆田 
 1385984福建 莆田   1385985福建 莆田   1385986福建 莆田   1385987福建 莆田   1385988福建 莆田 
 1385989福建 莆田   1385990福建 厦门   1385991福建 厦门   1385992福建 厦门   1385993福建 厦门 
 1385994福建 厦门   1385995福建 厦门   1385996福建 厦门   1385997福建 厦门   1385998福建 厦门 
 1385999福建 厦门