phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1391xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1391000北京 北京   1391001北京 北京   1391002北京 北京   1391003北京 北京   1391004北京 北京 
 1391005北京 北京   1391006北京 北京   1391007北京 北京   1391008北京 北京   1391009北京 北京 
 1391010北京 北京   1391011北京 北京   1391012北京 北京   1391013北京 北京   1391014北京 北京 
 1391015北京 北京   1391016北京 北京   1391017北京 北京   1391018北京 北京   1391019北京 北京 
 1391020北京 北京   1391021北京 北京   1391022北京 北京   1391023北京 北京   1391024北京 北京 
 1391025北京 北京   1391026北京 北京   1391027北京 北京   1391028北京 北京   1391029北京 北京 
 1391030北京 北京   1391031北京 北京   1391032北京 北京   1391033北京 北京   1391034北京 北京 
 1391035北京 北京   1391036北京 北京   1391037北京 北京   1391038北京 北京   1391039北京 北京 
 1391040北京 北京   1391041北京 北京   1391042北京 北京   1391043北京 北京   1391044北京 北京 
 1391045北京 北京   1391046北京 北京   1391047北京 北京   1391048北京 北京   1391049北京 北京 
 1391050北京 北京   1391051北京 北京   1391052北京 北京   1391053北京 北京   1391054北京 北京 
 1391055北京 北京   1391056北京 北京   1391057北京 北京   1391058北京 北京   1391059北京 北京 
 1391060北京 北京   1391061北京 北京   1391062北京 北京   1391063北京 北京   1391064北京 北京 
 1391065北京 北京   1391066北京 北京   1391067北京 北京   1391068北京 北京   1391069北京 北京 
 1391070北京 北京   1391071北京 北京   1391072北京 北京   1391073北京 北京   1391074北京 北京 
 1391075北京 北京   1391076北京 北京   1391077北京 北京   1391078北京 北京   1391079北京 北京 
 1391080北京 北京   1391081北京 北京   1391082北京 北京   1391083北京 北京   1391084北京 北京 
 1391085北京 北京   1391086北京 北京   1391087北京 北京   1391088北京 北京   1391089北京 北京 
 1391090北京 北京   1391091北京 北京   1391092北京 北京   1391093北京 北京   1391094北京 北京 
 1391095北京 北京   1391096北京 北京   1391097北京 北京   1391098北京 北京   1391099北京 北京 
 1391100北京 北京   1391101北京 北京   1391102北京 北京   1391103北京 北京   1391104北京 北京 
 1391105北京 北京   1391106北京 北京   1391107北京 北京   1391108北京 北京   1391109北京 北京 
 1391110北京 北京   1391111北京 北京   1391112北京 北京   1391113北京 北京   1391114北京 北京 
 1391115北京 北京   1391116北京 北京   1391117北京 北京   1391118北京 北京   1391119北京 北京 
 1391120北京 北京   1391121北京 北京   1391122北京 北京   1391123北京 北京   1391124北京 北京 
 1391125北京 北京   1391126北京 北京   1391127北京 北京   1391128北京 北京   1391129北京 北京 
 1391130北京 北京   1391131北京 北京   1391132北京 北京   1391133北京 北京   1391134北京 北京 
 1391135北京 北京   1391136北京 北京   1391137北京 北京   1391138北京 北京   1391139北京 北京 
 1391140北京 北京   1391141北京 北京   1391142北京 北京   1391143北京 北京   1391144北京 北京 
 1391145北京 北京   1391146北京 北京   1391147北京 北京   1391148北京 北京   1391149北京 北京 
 1391150北京 北京   1391151北京 北京   1391152北京 北京   1391153北京 北京   1391154北京 北京 
 1391155北京 北京   1391156北京 北京   1391157北京 北京   1391158北京 北京   1391159北京 北京 
 1391160北京 北京   1391161北京 北京   1391162北京 北京   1391163北京 北京   1391164北京 北京 
 1391165北京 北京   1391166北京 北京   1391167北京 北京   1391168北京 北京   1391169北京 北京 
 1391170北京 北京   1391171北京 北京   1391172北京 北京   1391173北京 北京   1391174北京 北京 
 1391175北京 北京   1391176北京 北京   1391177北京 北京   1391178北京 北京   1391179北京 北京 
 1391180北京 北京   1391181北京 北京   1391182北京 北京   1391183北京 北京   1391188北京 北京 
 1391189北京 北京   1391190北京 北京   1391191北京 北京   1391192北京 北京   1391193北京 北京 
 1391194北京 北京   1391195北京 北京   1391196北京 北京   1391197北京 北京   1391198北京 北京 
 1391199北京 北京   1391200江苏 徐州   1391201江苏 徐州   1391202江苏 徐州   1391203江苏 徐州 
 1391204江苏 徐州   1391205江苏 淮安   1391206江苏 淮安   1391207江苏 淮安   1391208江苏 淮安 
 1391209江苏 泰州   1391210江苏 镇江   1391211江苏 镇江   1391212江苏 扬州   1391213江苏 扬州 
 1391214江苏 扬州   1391215江苏 连云港   1391216江苏 连云港   1391217江苏 连云港   1391218江苏 连云港 
 1391219江苏 泰州   1391220江苏 南通   1391222江苏 南通   1391223江苏 南通   1391224江苏 南通 
 1391225江苏 南通   1391226江苏 南通   1391227江苏 南通   1391228江苏 南通   1391229江苏 南通 
 1391230江苏 常州   1391231江苏 常州   1391232江苏 常州   1391233江苏 常州   1391234江苏 常州 
 1391235江苏 无锡   1391236江苏 无锡   1391237江苏 无锡   1391238江苏 无锡   1391239江苏 无锡 
 1391240江苏 南通   1391241江苏 南通   1391242江苏 南通   1391243江苏 南通   1391244江苏 南通 
 1391245江苏 无锡   1391246江苏 无锡   1391247江苏 无锡   1391248江苏 无锡   1391249江苏 无锡 
 1391250江苏 盐城   1391251江苏 盐城   1391252江苏 盐城   1391253江苏 盐城   1391254江苏 盐城 
 1391255江苏 盐城   1391256江苏 盐城   1391257江苏 盐城   1391258江苏 盐城   1391259江苏 盐城 
 1391260江苏 苏州   1391261江苏 苏州   1391262江苏 苏州   1391263江苏 苏州   1391264江苏 苏州 
 1391265江苏 苏州   1391266江苏 苏州   1391267江苏 苏州   1391268江苏 苏州   1391269江苏 苏州 
 1391270江苏 苏州   1391271江苏 苏州   1391272江苏 苏州   1391273江苏 苏州   1391274江苏 苏州 
 1391275江苏 苏州   1391276江苏 苏州   1391277江苏 苏州   1391278江苏 苏州   1391279江苏 苏州 
 1391280江苏 镇江   1391281江苏 镇江   1391282江苏 镇江   1391283江苏 镇江   1391284江苏 镇江 
 1391285江苏 南通   1391286江苏 南通   1391287江苏 南通   1391288江苏 南通   1391289江苏 南通 
 1391290江苏 南京   1391291江苏 南京   1391292江苏 南京   1391293江苏 南京   1391294江苏 南京 
 1391295江苏 南京   1391296江苏 南京   1391297江苏 南京   1391298江苏 南京   1391299江苏 南京 
 1391300江苏 南京   1391301江苏 南京   1391302江苏 南京   1391303江苏 南京   1391304江苏 南京 
 1391305江苏 苏州   1391306江苏 苏州   1391307江苏 苏州   1391308江苏 苏州   1391309江苏 苏州 
 1391310江苏 苏州   1391311江苏 苏州   1391312江苏 苏州   1391313江苏 苏州   1391314江苏 苏州 
 1391315江苏 苏州   1391316江苏 苏州   1391317江苏 苏州   1391318江苏 苏州   1391319江苏 苏州 
 1391320江苏 苏州   1391321江苏 苏州   1391322江苏 苏州   1391323江苏 苏州   1391324江苏 苏州 
 1391325江苏 苏州   1391326江苏 苏州   1391327江苏 苏州   1391328江苏 苏州   1391329江苏 苏州 
 1391330江苏 南京   1391331江苏 南京   1391332江苏 南京   1391333江苏 南京   1391334江苏 南京 
 1391335江苏 南京   1391336江苏 南京   1391337江苏 南京   1391338江苏 南京   1391339江苏 南京 
 1391340江苏 镇江   1391341江苏 镇江   1391342江苏 镇江   1391343江苏 镇江   1391344江苏 镇江 
 1391345江苏 徐州   1391346江苏 徐州   1391347江苏 徐州   1391348江苏 徐州   1391349江苏 徐州 
 1391350江苏 苏州   1391351江苏 苏州   1391352江苏 苏州   1391353江苏 苏州   1391354江苏 苏州 
 1391355江苏 苏州   1391356江苏 苏州   1391357江苏 苏州   1391358江苏 苏州   1391359江苏 苏州 
 1391360江苏 苏州   1391361江苏 苏州   1391362江苏 苏州   1391363江苏 苏州   1391364江苏 苏州 
 1391365江苏 苏州   1391366江苏 苏州   1391367江苏 苏州   1391368江苏 苏州   1391369江苏 苏州 
 1391370江苏 苏州   1391371江苏 苏州   1391372江苏 苏州   1391373江苏 苏州   1391374江苏 苏州 
 1391375江苏 苏州   1391376江苏 苏州   1391377江苏 苏州   1391378江苏 苏州   1391379江苏 苏州 
 1391380江苏 南京   1391381江苏 南京   1391382江苏 南京   1391383江苏 南京   1391384江苏 南京 
 1391385江苏 南京   1391386江苏 南京   1391387江苏 南京   1391388江苏 南京   1391389江苏 南京 
 1391390江苏 南京   1391391江苏 南京   1391392江苏 南京   1391393江苏 南京   1391394江苏 南京 
 1391395江苏 南京   1391396江苏 南京   1391397江苏 南京   1391398江苏 南京   1391399江苏 南京 
 1391400江苏 苏州   1391401江苏 苏州   1391402江苏 苏州   1391403江苏 苏州   1391404江苏 苏州 
 1391405江苏 苏州   1391406江苏 苏州   1391407江苏 苏州   1391408江苏 苏州   1391409江苏 苏州 
 1391410江苏 无锡   1391411江苏 无锡   1391412江苏 无锡   1391413江苏 无锡   1391414江苏 无锡 
 1391415江苏 无锡   1391416江苏 无锡   1391417江苏 无锡   1391418江苏 无锡   1391419江苏 无锡 
 1391420江苏 无锡   1391421江苏 无锡   1391422江苏 无锡   1391423江苏 无锡   1391424江苏 无锡 
 1391425江苏 无锡   1391426江苏 无锡   1391427江苏 无锡   1391428江苏 无锡   1391429江苏 无锡 
 1391430江苏 常州   1391431江苏 常州   1391432江苏 常州   1391433江苏 常州   1391434江苏 常州 
 1391435江苏 南通   1391436江苏 南通   1391437江苏 南通   1391438江苏 南通   1391439江苏 南通 
 1391440江苏 泰州   1391441江苏 泰州   1391442江苏 泰州   1391443江苏 泰州   1391444江苏 泰州 
 1391445江苏 南京   1391446江苏 南京   1391447江苏 南京   1391448江苏 南京   1391449江苏 南京 
 1391450江苏 泰州   1391451江苏 泰州   1391452江苏 泰州   1391453江苏 泰州   1391454江苏 泰州 
 1391455江苏 镇江   1391456江苏 镇江   1391457江苏 镇江   1391458江苏 镇江   1391459江苏 镇江 
 1391460江苏 盐城   1391461江苏 盐城   1391462江苏 盐城   1391463江苏 盐城   1391464江苏 盐城 
 1391465江苏 盐城   1391466江苏 盐城   1391467江苏 盐城   1391468江苏 盐城   1391469江苏 盐城 
 1391470江苏 南京   1391471江苏 南京   1391472江苏 南京   1391473江苏 南京   1391474江苏 南京 
 1391475江苏 南京   1391476江苏 南京   1391477江苏 南京   1391478江苏 南京   1391479江苏 南京 
 1391480江苏 徐州   1391481江苏 徐州   1391482江苏 徐州   1391483江苏 徐州   1391484江苏 徐州 
 1391485江苏 徐州   1391486江苏 徐州   1391487江苏 徐州   1391488江苏 徐州   1391489江苏 徐州 
 1391490江苏 苏州   1391491江苏 苏州   1391492江苏 苏州   1391493江苏 苏州   1391494江苏 苏州 
 1391495江苏 苏州   1391496江苏 苏州   1391497江苏 苏州   1391498江苏 苏州   1391499江苏 苏州 
 1391500江苏 常州   1391501江苏 常州   1391502江苏 常州   1391503江苏 常州   1391504江苏 常州 
 1391505江苏 常州   1391506江苏 常州   1391507江苏 常州   1391508江苏 常州   1391509江苏 常州 
 1391510江苏 淮安   1391511江苏 淮安   1391512江苏 淮安   1391513江苏 淮安   1391514江苏 淮安 
 1391515江苏 淮安   1391516江苏 淮安   1391517江苏 淮安   1391518江苏 淮安   1391519江苏 淮安 
 1391520江苏 无锡   1391521江苏 无锡   1391522江苏 无锡   1391523江苏 无锡   1391524江苏 无锡 
 1391525江苏 无锡   1391526江苏 无锡   1391527江苏 无锡   1391528江苏 无锡   1391529江苏 无锡 
 1391530江苏 无锡   1391531江苏 无锡   1391532江苏 无锡   1391533江苏 无锡   1391534江苏 无锡 
 1391535江苏 无锡   1391536江苏 无锡   1391537江苏 无锡   1391538江苏 无锡   1391539江苏 无锡 
 1391540江苏 苏州   1391541江苏 苏州   1391542江苏 苏州   1391543江苏 苏州   1391544江苏 苏州 
 1391545江苏 苏州   1391546江苏 苏州   1391547江苏 苏州   1391548江苏 苏州   1391549江苏 苏州 
 1391550江苏 苏州   1391551江苏 苏州   1391552江苏 苏州   1391553江苏 苏州   1391554江苏 苏州 
 1391555江苏 苏州   1391556江苏 苏州   1391557江苏 苏州   1391558江苏 苏州   1391559江苏 苏州 
 1391560江苏 苏州   1391561江苏 苏州   1391562江苏 苏州   1391563江苏 苏州   1391564江苏 苏州 
 1391565江苏 苏州   1391566江苏 苏州   1391567江苏 苏州   1391568江苏 苏州   1391569江苏 苏州 
 1391570江苏 苏州   1391571江苏 苏州   1391572江苏 苏州   1391573江苏 苏州   1391574江苏 苏州 
 1391575江苏 苏州   1391576江苏 苏州   1391577江苏 苏州   1391578江苏 苏州   1391579江苏 苏州 
 1391580江苏 常州   1391581江苏 常州   1391582江苏 常州   1391583江苏 常州   1391584江苏 常州 
 1391585江苏 常州   1391586江苏 常州   1391587江苏 常州   1391588江苏 常州   1391589江苏 常州 
 1391590江苏 南京   1391591江苏 南京   1391592江苏 南京   1391593江苏 南京   1391594江苏 南京 
 1391595江苏 南京   1391596江苏 南京   1391597江苏 南京   1391598江苏 南京   1391599江苏 南京 
 1391600上海 上海   1391601上海 上海   1391602上海 上海   1391603上海 上海   1391604上海 上海 
 1391605上海 上海   1391606上海 上海   1391607上海 上海   1391608上海 上海   1391609上海 上海 
 1391610上海 上海   1391611上海 上海   1391612上海 上海   1391613上海 上海   1391614上海 上海 
 1391615上海 上海   1391616上海 上海   1391617上海 上海   1391618上海 上海   1391619上海 上海 
 1391620上海 上海   1391621上海 上海   1391622上海 上海   1391623上海 上海   1391624上海 上海 
 1391625上海 上海   1391626上海 上海   1391627上海 上海   1391628上海 上海   1391629上海 上海 
 1391630上海 上海   1391631上海 上海   1391632上海 上海   1391633上海 上海   1391634上海 上海 
 1391635上海 上海   1391636上海 上海   1391637上海 上海   1391638上海 上海   1391639上海 上海 
 1391640上海 上海   1391641上海 上海   1391642上海 上海   1391643上海 上海   1391644上海 上海 
 1391645上海 上海   1391646上海 上海   1391647上海 上海   1391648上海 上海   1391649上海 上海 
 1391650上海 上海   1391651上海 上海   1391652上海 上海   1391653上海 上海   1391654上海 上海 
 1391655上海 上海   1391656上海 上海   1391657上海 上海   1391658上海 上海   1391659上海 上海 
 1391660上海 上海   1391661上海 上海   1391662上海 上海   1391663上海 上海   1391664上海 上海 
 1391665上海 上海   1391666上海 上海   1391667上海 上海   1391668上海 上海   1391669上海 上海 
 1391670上海 上海   1391671上海 上海   1391672上海 上海   1391673上海 上海   1391674上海 上海 
 1391675上海 上海   1391676上海 上海   1391677上海 上海   1391678上海 上海   1391679上海 上海 
 1391680上海 上海   1391681上海 上海   1391682上海 上海   1391683上海 上海   1391684上海 上海 
 1391685上海 上海   1391686上海 上海   1391687上海 上海   1391688上海 上海   1391689上海 上海 
 1391690上海 上海   1391691上海 上海   1391692上海 上海   1391693上海 上海   1391694上海 上海 
 1391695上海 上海   1391696上海 上海   1391697上海 上海   1391698上海 上海   1391699上海 上海 
 1391700上海 上海   1391701上海 上海   1391702上海 上海   1391703上海 上海   1391704上海 上海 
 1391705上海 上海   1391706上海 上海   1391707上海 上海   1391708上海 上海   1391709上海 上海 
 1391710上海 上海   1391711上海 上海   1391712上海 上海   1391713上海 上海   1391714上海 上海 
 1391715上海 上海   1391716上海 上海   1391717上海 上海   1391718上海 上海   1391719上海 上海 
 1391720上海 上海   1391721上海 上海   1391722上海 上海   1391723上海 上海   1391724上海 上海 
 1391725上海 上海   1391726上海 上海   1391727上海 上海   1391728上海 上海   1391729上海 上海 
 1391730上海 上海   1391731上海 上海   1391732上海 上海   1391733上海 上海   1391734上海 上海 
 1391735上海 上海   1391736上海 上海   1391737上海 上海   1391738上海 上海   1391739上海 上海 
 1391740上海 上海   1391741上海 上海   1391742上海 上海   1391743上海 上海   1391744上海 上海 
 1391745上海 上海   1391746上海 上海   1391747上海 上海   1391748上海 上海   1391749上海 上海 
 1391750上海 上海   1391751上海 上海   1391752上海 上海   1391753上海 上海   1391754上海 上海 
 1391755上海 上海   1391756上海 上海   1391757上海 上海   1391758上海 上海   1391759上海 上海 
 1391760上海 上海   1391761上海 上海   1391762上海 上海   1391763上海 上海   1391764上海 上海 
 1391765上海 上海   1391766上海 上海   1391767上海 上海   1391768上海 上海   1391769上海 上海 
 1391770上海 上海   1391771上海 上海   1391772上海 上海   1391773上海 上海   1391774上海 上海 
 1391775上海 上海   1391776上海 上海   1391777上海 上海   1391778上海 上海   1391779上海 上海 
 1391780上海 上海   1391781上海 上海   1391782上海 上海   1391783上海 上海   1391784上海 上海 
 1391785上海 上海   1391786上海 上海   1391787上海 上海   1391788上海 上海   1391789上海 上海 
 1391790上海 上海   1391791上海 上海   1391792上海 上海   1391793上海 上海   1391794上海 上海 
 1391795上海 上海   1391796上海 上海   1391797上海 上海   1391798上海 上海   1391799上海 上海 
 1391800上海 上海   1391801上海 上海   1391802上海 上海   1391803上海 上海   1391804上海 上海 
 1391805上海 上海   1391806上海 上海   1391807上海 上海   1391808上海 上海   1391809上海 上海 
 1391810上海 上海   1391811上海 上海   1391812上海 上海   1391813上海 上海   1391814上海 上海 
 1391815上海 上海   1391816上海 上海   1391817上海 上海   1391818上海 上海   1391819上海 上海 
 1391820上海 上海   1391821上海 上海   1391822上海 上海   1391823上海 上海   1391824上海 上海 
 1391825上海 上海   1391826上海 上海   1391827上海 上海   1391828上海 上海   1391829上海 上海 
 1391830上海 上海   1391831上海 上海   1391832上海 上海   1391833上海 上海   1391834上海 上海 
 1391835上海 上海   1391836上海 上海   1391837上海 上海   1391838上海 上海   1391839上海 上海 
 1391840上海 上海   1391841上海 上海   1391842上海 上海   1391843上海 上海   1391844上海 上海 
 1391845上海 上海   1391847上海 上海   1391848上海 上海   1391849上海 上海   1391850上海 上海 
 1391851上海 上海   1391852上海 上海   1391853上海 上海   1391854上海 上海   1391855上海 上海 
 1391856上海 上海   1391857上海 上海   1391858上海 上海   1391859上海 上海   1391860上海 上海 
 1391861上海 上海   1391862上海 上海   1391863上海 上海   1391864上海 上海   1391865上海 上海 
 1391866上海 上海   1391867上海 上海   1391869上海 上海   1391870上海 上海   1391871上海 上海 
 1391872上海 上海   1391873上海 上海   1391874上海 上海   1391875上海 上海   1391876上海 上海 
 1391877上海 上海   1391878上海 上海   1391879上海 上海   1391880上海 上海   1391881上海 上海 
 1391882上海 上海   1391883上海 上海   1391884上海 上海   1391885上海 上海   1391886上海 上海 
 1391887上海 上海   1391888上海 上海   1391889上海 上海   1391890上海 上海   1391891上海 上海 
 1391892上海 上海   1391893上海 上海   1391894上海 上海   1391895上海 上海   1391896上海 上海 
 1391897上海 上海   1391898上海 上海   1391899上海 上海   1391900甘肃 兰州   1391901甘肃 兰州 
 1391902甘肃 兰州   1391903甘肃 兰州   1391904甘肃 兰州   1391905甘肃 兰州   1391906甘肃 兰州 
 1391907甘肃 兰州   1391908甘肃 兰州   1391909甘肃 兰州   1391910甘肃 兰州   1391911甘肃 兰州 
 1391912甘肃 兰州   1391913甘肃 兰州   1391914甘肃 兰州   1391915甘肃 兰州   1391916甘肃 兰州 
 1391917甘肃 兰州   1391918甘肃 兰州   1391919甘肃 兰州   1391920甘肃 兰州   1391921甘肃 兰州 
 1391922甘肃 兰州   1391923甘肃 兰州   1391924甘肃 兰州   1391925甘肃 兰州   1391926甘肃 兰州 
 1391927甘肃 兰州   1391928甘肃 兰州   1391929甘肃 兰州   1391930甘肃 兰州   1391931甘肃 兰州 
 1391932甘肃 兰州   1391933甘肃 兰州   1391934甘肃 兰州   1391935甘肃 兰州   1391936甘肃 兰州 
 1391937甘肃 兰州   1391938甘肃 兰州   1391939甘肃 兰州   1391940甘肃 兰州   1391941甘肃 兰州 
 1391942甘肃 兰州   1391943甘肃 兰州   1391944甘肃 兰州   1391945甘肃 兰州   1391946甘肃 兰州 
 1391947甘肃 兰州   1391948甘肃 兰州   1391949甘肃 兰州   1391950甘肃 平凉   1391951甘肃 平凉 
 1391952甘肃 平凉   1391953甘肃 平凉   1391954甘肃 平凉   1391955甘肃 陇南   1391956甘肃 陇南 
 1391957甘肃 陇南   1391958甘肃 庆阳   1391959甘肃 庆阳   1391960甘肃 庆阳   1391961甘肃 庆阳 
 1391962甘肃 天水   1391963甘肃 天水   1391964甘肃 天水   1391965甘肃 天水   1391966甘肃 天水 
 1391967甘肃 天水   1391968甘肃 定西   1391969甘肃 定西   1391970甘肃 定西   1391971甘肃 定西 
 1391972甘肃 定西   1391973甘肃 张掖   1391974甘肃 张掖   1391975甘肃 张掖   1391976甘肃 兰州 
 1391977甘肃 兰州   1391978甘肃 兰州   1391979甘肃 兰州   1391980甘肃 兰州   1391981甘肃 兰州 
 1391982甘肃 兰州   1391983甘肃 兰州   1391984甘肃 兰州   1391985甘肃 兰州   1391986甘肃 兰州 
 1391987甘肃 兰州   1391988甘肃 兰州   1391989甘肃 兰州   1391990甘肃 兰州   1391991甘肃 兰州 
 1391992甘肃 兰州   1391993甘肃 兰州   1391994甘肃 兰州   1391995甘肃 兰州   1391996甘肃 兰州 
 1391997甘肃 兰州   1391998甘肃 兰州   1391999甘肃 兰州