phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1531xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1531000重庆 重庆   1531001重庆 重庆   1531002重庆 重庆   1531003重庆 重庆 
 1531004重庆 重庆   1531005重庆 重庆   1531006重庆 重庆   1531007重庆 重庆 
 1531008重庆 重庆   1531009重庆 重庆   1531010重庆 重庆   1531011重庆 重庆 
 1531012重庆 重庆   1531013重庆 重庆   1531014重庆 重庆   1531015重庆 重庆 
 1531016重庆 重庆   1531017重庆 重庆   1531018重庆 重庆   1531019重庆 重庆 
 1531020重庆 重庆   1531021重庆 重庆   1531022重庆 重庆   1531023重庆 重庆 
 1531024重庆 重庆   1531025重庆 重庆   1531026重庆 重庆   1531027重庆 重庆 
 1531028重庆 重庆   1531029重庆 重庆   1531030重庆 重庆   1531031重庆 重庆 
 1531032重庆 重庆   1531033重庆 重庆   1531034重庆 重庆   1531035重庆 重庆 
 1531036重庆 重庆   1531037重庆 重庆   1531038重庆 重庆   1531039重庆 重庆 
 1531040重庆 重庆   1531041重庆 重庆   1531042重庆 重庆   1531043重庆 重庆 
 1531044重庆 重庆   1531045重庆 重庆   1531046重庆 重庆   1531047重庆 重庆 
 1531048重庆 重庆   1531049重庆 重庆   1531050重庆 重庆   1531051重庆 重庆 
 1531052重庆 重庆   1531053重庆 重庆   1531054重庆 重庆   1531055重庆 重庆 
 1531056重庆 重庆   1531057重庆 重庆   1531058重庆 重庆   1531059重庆 重庆 
 1531060重庆 重庆   1531061重庆 重庆   1531062重庆 重庆   1531063重庆 重庆 
 1531064重庆 重庆   1531065重庆 重庆   1531066重庆 重庆   1531067重庆 重庆 
 1531068重庆 重庆   1531069重庆 重庆   1531070重庆 重庆   1531071重庆 重庆 
 1531072重庆 重庆   1531073重庆 重庆   1531074重庆 重庆   1531075重庆 重庆 
 1531076重庆 重庆   1531077重庆 重庆   1531078重庆 重庆   1531079重庆 重庆 
 1531080重庆 重庆   1531081重庆 重庆   1531082重庆 重庆   1531083重庆 重庆 
 1531084重庆 重庆   1531085重庆 重庆   1531086重庆 重庆   1531087重庆 重庆 
 1531088重庆 重庆   1531089重庆 重庆   1531090重庆 重庆   1531091重庆 重庆 
 1531092重庆 重庆   1531093重庆 重庆   1531094重庆 重庆   1531095重庆 重庆 
 1531096重庆 重庆   1531097重庆 重庆   1531098重庆 重庆   1531099重庆 重庆 
 1531100北京 北京   1531101北京 北京   1531102北京 北京   1531103北京 北京 
 1531104北京 北京   1531105北京 北京   1531106北京 北京   1531107北京 北京 
 1531108北京 北京   1531109北京 北京   1531110北京 北京   1531111北京 北京 
 1531112北京 北京   1531113北京 北京   1531114北京 北京   1531115北京 北京 
 1531116北京 北京   1531117北京 北京   1531118北京 北京   1531119北京 北京 
 1531120北京 北京   1531121北京 北京   1531122北京 北京   1531123北京 北京 
 1531124北京 北京   1531125北京 北京   1531126北京 北京   1531127北京 北京 
 1531128北京 北京   1531129北京 北京   1531130北京 北京   1531131北京 北京 
 1531132北京 北京   1531133北京 北京   1531134北京 北京   1531135北京 北京 
 1531136北京 北京   1531137北京 北京   1531138北京 北京   1531139北京 北京 
 1531140北京 北京   1531141北京 北京   1531142北京 北京   1531143北京 北京 
 1531144北京 北京   1531145北京 北京   1531146北京 北京   1531147北京 北京 
 1531148北京 北京   1531149北京 北京   1531150北京 北京   1531151北京 北京 
 1531152北京 北京   1531153北京 北京   1531154北京 北京   1531155北京 北京 
 1531156北京 北京   1531157北京 北京   1531158北京 北京   1531159北京 北京 
 1531160北京 北京   1531161北京 北京   1531162北京 北京   1531163北京 北京 
 1531164北京 北京   1531165北京 北京   1531166北京 北京   1531167北京 北京 
 1531168北京 北京   1531169北京 北京   1531170北京 北京   1531171北京 北京 
 1531172北京 北京   1531173北京 北京   1531174北京 北京   1531175北京 北京 
 1531176北京 北京   1531177北京 北京   1531178北京 北京   1531179北京 北京 
 1531180北京 北京   1531181北京 北京   1531182北京 北京   1531183北京 北京 
 1531184北京 北京   1531185北京 北京   1531186北京 北京   1531187北京 北京 
 1531188北京 北京   1531189北京 北京   1531190北京 北京   1531191北京 北京 
 1531192北京 北京   1531193北京 北京   1531194北京 北京   1531195北京 北京 
 1531196北京 北京   1531197北京 北京   1531198北京 北京   1531199北京 北京 
 1531200江苏 南京   1531201江苏 南京   1531202江苏 南京   1531203江苏 南京 
 1531204江苏 南京   1531205江苏 南京   1531206江苏 南京   1531207江苏 南京 
 1531208江苏 南京   1531209江苏 南京   1531210江苏 连云港   1531211江苏 连云港 
 1531212江苏 连云港   1531213江苏 连云港   1531214江苏 苏州   1531215江苏 苏州 
 1531216江苏 苏州   1531217江苏 苏州   1531218江苏 苏州   1531219江苏 苏州 
 1531220江苏 无锡   1531221江苏 无锡   1531222江苏 无锡   1531223江苏 无锡 
 1531224江苏 无锡   1531225江苏 无锡   1531226江苏 无锡   1531227江苏 无锡 
 1531228江苏 无锡   1531229江苏 无锡   1531230江苏 淮安   1531231江苏 淮安 
 1531232江苏 淮安   1531233江苏 淮安   1531234江苏 淮安   1531235江苏 镇江 
 1531236江苏 镇江   1531237江苏 泰州   1531238江苏 泰州   1531239江苏 常州 
 1531240江苏 南京   1531241江苏 南京   1531242江苏 徐州   1531243江苏 徐州 
 1531244江苏 连云港   1531245江苏 苏州   1531246江苏 苏州   1531247江苏 镇江 
 1531248江苏 无锡   1531249江苏 无锡   1531250江苏 常州   1531251江苏 常州 
 1531252江苏 常州   1531253江苏 常州   1531254江苏 常州   1531255江苏 常州 
 1531256江苏 常州   1531257江苏 常州   1531258江苏 常州   1531259江苏 常州 
 1531260江苏 南通   1531261江苏 南通   1531262江苏 南通   1531263江苏 徐州 
 1531264江苏 徐州   1531265江苏 徐州   1531266江苏 徐州   1531267江苏 徐州 
 1531268江苏 徐州   1531269江苏 徐州   1531270江苏 宿迁   1531271江苏 宿迁 
 1531272江苏 宿迁   1531273江苏 宿迁   1531274江苏 宿迁   1531275江苏 宿迁 
 1531276江苏 泰州   1531277江苏 泰州   1531278江苏 泰州   1531279江苏 泰州 
 1531280江苏 扬州   1531281江苏 扬州   1531282江苏 扬州   1531283江苏 扬州 
 1531284江苏 扬州   1531285江苏 扬州   1531286江苏 盐城   1531287江苏 盐城 
 1531288江苏 盐城   1531289江苏 盐城   1531290江苏 南通   1531291江苏 南通 
 1531292江苏 南通   1531293江苏 南通   1531294江苏 南通   1531295江苏 南通 
 1531296江苏 南京   1531297江苏 南京   1531298江苏 南京   1531299江苏 南京 
 1531300北京 北京   1531301北京 北京   1531302北京 北京   1531303北京 北京 
 1531304北京 北京   1531305北京 北京   1531306北京 北京   1531307北京 北京 
 1531308北京 北京   1531309北京 北京   1531310北京 北京   1531311北京 北京 
 1531312北京 北京   1531313北京 北京   1531314北京 北京   1531315北京 北京 
 1531316北京 北京   1531317北京 北京   1531318北京 北京   1531319北京 北京 
 1531321北京 北京   1531322北京 北京   1531323北京 北京   1531324北京 北京 
 1531325北京 北京   1531326北京 北京   1531327北京 北京   1531328北京 北京 
 1531329北京 北京   1531330北京 北京   1531331北京 北京   1531332北京 北京 
 1531333北京 北京   1531334北京 北京   1531335北京 北京   1531336北京 北京 
 1531337北京 北京   1531338北京 北京   1531339北京 北京   1531340北京 北京 
 1531341北京 北京   1531342北京 北京   1531343北京 北京   1531344北京 北京 
 1531345北京 北京   1531346北京 北京   1531347北京 北京   1531348北京 北京 
 1531349北京 北京   1531350北京 北京   1531351北京 北京   1531352北京 北京 
 1531353北京 北京   1531354北京 北京   1531355北京 北京   1531356北京 北京 
 1531357北京 北京   1531358北京 北京   1531359北京 北京   1531360北京 北京 
 1531361北京 北京   1531362北京 北京   1531363北京 北京   1531364北京 北京 
 1531365北京 北京   1531366北京 北京   1531367北京 北京   1531368北京 北京 
 1531369北京 北京   1531370北京 北京   1531371北京 北京   1531372北京 北京 
 1531373北京 北京   1531374北京 北京   1531375北京 北京   1531376北京 北京 
 1531377北京 北京   1531378北京 北京   1531379北京 北京   1531380北京 北京 
 1531381北京 北京   1531382北京 北京   1531383北京 北京   1531384北京 北京 
 1531385北京 北京   1531386北京 北京   1531387北京 北京   1531388北京 北京 
 1531389北京 北京   1531390北京 北京   1531391北京 北京   1531392北京 北京 
 1531393北京 北京   1531394北京 北京   1531395北京 北京   1531396北京 北京 
 1531397北京 北京   1531398北京 北京   1531399北京 北京   1531400山东 日照 
 1531401山东 日照   1531402山东 日照   1531403山东 威海   1531404山东 威海 
 1531405山东 威海   1531406山东 威海   1531407山东 临沂   1531408山东 泰安 
 1531409山东 泰安   1531410山东 济南   1531411山东 济南   1531412山东 济南 
 1531413山东 日照   1531414山东 日照   1531415山东 聊城   1531416山东 聊城 
 1531417山东 聊城   1531418山东 聊城   1531419山东 聊城   1531420山东 青岛 
 1531421山东 青岛   1531422山东 青岛   1531423山东 青岛   1531424山东 青岛 
 1531425山东 青岛   1531426山东 淄博   1531427山东 淄博   1531428山东 淄博 
 1531429山东 淄博   1531430山东 东营   1531431山东 东营   1531432山东 东营 
 1531433山东 东营   1531434山东 东营   1531435山东 滨州   1531436山东 滨州 
 1531437山东 滨州   1531438山东 临沂   1531439山东 枣庄   1531440山东 潍坊 
 1531441山东 潍坊   1531442山东 潍坊   1531443山东 潍坊   1531444山东 潍坊 
 1531445山东 潍坊   1531446山东 烟台   1531447山东 烟台   1531448山东 烟台 
 1531449山东 烟台   1531450浙江 宁波   1531451浙江 宁波   1531452浙江 宁波 
 1531453浙江 宁波   1531454浙江 宁波   1531455浙江 宁波   1531456浙江 宁波 
 1531457浙江 宁波   1531458浙江 宁波   1531459浙江 宁波   1531460浙江 杭州 
 1531461浙江 杭州   1531462浙江 杭州   1531463浙江 杭州   1531464浙江 杭州 
 1531465浙江 杭州   1531466浙江 杭州   1531467浙江 杭州   1531468浙江 杭州 
 1531469浙江 杭州   1531470浙江 台州   1531471浙江 台州   1531472浙江 台州 
 1531473浙江 台州   1531474浙江 台州   1531475浙江 绍兴   1531476浙江 绍兴 
 1531477浙江 绍兴   1531478浙江 绍兴   1531479浙江 绍兴   1531480浙江 温州 
 1531481浙江 温州   1531482浙江 温州   1531483浙江 温州   1531484浙江 温州 
 1531485浙江 温州   1531486浙江 丽水   1531487浙江 丽水   1531488浙江 丽水 
 1531489浙江 丽水   1531490浙江 嘉兴   1531491浙江 嘉兴   1531492浙江 嘉兴 
 1531493浙江 嘉兴   1531494浙江 嘉兴   1531495浙江 金华   1531496浙江 金华 
 1531497浙江 金华   1531498浙江 金华   1531499浙江 金华   1531500山东 青岛 
 1531501山东 青岛   1531502山东 青岛   1531503山东 东营   1531504山东 东营 
 1531505山东 东营   1531506山东 东营   1531507山东 临沂   1531508山东 临沂 
 1531509山东 临沂   1531510山东 济南   1531511山东 济南   1531512山东 济南 
 1531513山东 济南   1531514山东 烟台   1531515山东 烟台   1531516山东 烟台 
 1531517山东 济宁   1531518山东 济宁   1531519山东 济宁   1531520山东 淄博 
 1531521山东 淄博   1531522山东 淄博   1531523山东 淄博   1531524山东 潍坊 
 1531525山东 潍坊   1531526山东 潍坊   1531527山东 泰安   1531528山东 泰安 
 1531529山东 泰安   1531530山东 菏泽   1531531山东 济南   1531532山东 青岛 
 1531533山东 淄博   1531534山东 德州   1531535山东 烟台   1531536山东 潍坊 
 1531537山东 济宁   1531538山东 泰安   1531539山东 临沂   1531540山东 菏泽 
 1531541山东 济南   1531542山东 青岛   1531543山东 滨州   1531544山东 德州 
 1531545山东 烟台   1531546山东 东营   1531547山东 济宁   1531548山东 泰安 
 1531549山东 临沂   1531550山东 青岛   1531551山东 青岛   1531552山东 青岛 
 1531553山东 青岛   1531554山东 青岛   1531555山东 济南   1531556山东 济南 
 1531557山东 济南   1531558山东 济南   1531559山东 济南   1531560山东 菏泽 
 1531561山东 菏泽   1531562山东 菏泽   1531563山东 菏泽   1531564山东 菏泽 
 1531565山东 菏泽   1531566山东 菏泽   1531567山东 菏泽   1531568山东 菏泽 
 1531569山东 菏泽   1531570山东 聊城   1531571山东 聊城   1531572山东 聊城 
 1531573山东 聊城   1531574山东 聊城   1531575山东 聊城   1531576山东 聊城 
 1531577山东 聊城   1531578山东 聊城   1531579山东 聊城   1531580山东 德州 
 1531581山东 德州   1531582山东 德州   1531583山东 德州   1531584山东 德州 
 1531585山东 德州   1531586山东 德州   1531587山东 德州   1531588山东 德州 
 1531589山东 德州   1531590山东 日照   1531591山东 日照   1531592山东 日照 
 1531593山东 日照   1531594山东 日照   1531595山东 日照   1531596山东 日照 
 1531597山东 日照   1531598山东 日照   1531599山东 日照   1531600上海 上海 
 1531601上海 上海   1531602上海 上海   1531603上海 上海   1531604上海 上海 
 1531605上海 上海   1531606上海 上海   1531607上海 上海   1531608上海 上海 
 1531609上海 上海   1531610上海 上海   1531611上海 上海   1531612上海 上海 
 1531613上海 上海   1531614上海 上海   1531615上海 上海   1531616上海 上海 
 1531617上海 上海   1531618上海 上海   1531619上海 上海   1531620上海 上海 
 1531621上海 上海   1531622上海 上海   1531623上海 上海   1531624上海 上海 
 1531625上海 上海   1531626上海 上海   1531627上海 上海   1531628上海 上海 
 1531629上海 上海   1531630上海 上海   1531631上海 上海   1531632上海 上海 
 1531633上海 上海   1531634上海 上海   1531635上海 上海   1531636上海 上海 
 1531637上海 上海   1531638上海 上海   1531639上海 上海   1531640上海 上海 
 1531641上海 上海   1531642上海 上海   1531643上海 上海   1531644上海 上海 
 1531645上海 上海   1531646上海 上海   1531647上海 上海   1531648上海 上海 
 1531649上海 上海   1531650上海 上海   1531651上海 上海   1531652上海 上海 
 1531653上海 上海   1531654上海 上海   1531655上海 上海   1531656上海 上海 
 1531657上海 上海   1531658上海 上海   1531659上海 上海   1531660上海 上海 
 1531661上海 上海   1531662上海 上海   1531663上海 上海   1531664上海 上海 
 1531665上海 上海   1531666上海 上海   1531667上海 上海   1531668上海 上海 
 1531669上海 上海   1531670上海 上海   1531671上海 上海   1531672上海 上海 
 1531673上海 上海   1531674上海 上海   1531675上海 上海   1531676上海 上海 
 1531677上海 上海   1531678上海 上海   1531679上海 上海   1531680上海 上海 
 1531681上海 上海   1531682上海 上海   1531683上海 上海   1531684上海 上海 
 1531685上海 上海   1531686上海 上海   1531687上海 上海   1531688上海 上海 
 1531689上海 上海   1531690上海 上海   1531691上海 上海   1531692上海 上海 
 1531693上海 上海   1531694上海 上海   1531695上海 上海   1531696上海 上海 
 1531697上海 上海   1531698上海 上海   1531699上海 上海   1531700上海 上海 
 1531701上海 上海   1531702上海 上海   1531703上海 上海   1531704上海 上海 
 1531705上海 上海   1531706上海 上海   1531707上海 上海   1531708上海 上海 
 1531709上海 上海   1531710上海 上海   1531711上海 上海   1531712上海 上海 
 1531713上海 上海   1531714上海 上海   1531715上海 上海   1531716上海 上海 
 1531717上海 上海   1531718上海 上海   1531719上海 上海   1531720上海 上海 
 1531721上海 上海   1531722上海 上海   1531723上海 上海   1531724上海 上海 
 1531725上海 上海   1531726上海 上海   1531727上海 上海   1531728上海 上海 
 1531729上海 上海   1531730上海 上海   1531731上海 上海   1531732上海 上海 
 1531733上海 上海   1531734上海 上海   1531735上海 上海   1531736上海 上海 
 1531737上海 上海   1531738上海 上海   1531739上海 上海   1531740上海 上海 
 1531741上海 上海   1531742上海 上海   1531743上海 上海   1531744上海 上海 
 1531745上海 上海   1531746上海 上海   1531747上海 上海   1531748上海 上海 
 1531749上海 上海   1531750上海 上海   1531751上海 上海   1531752上海 上海 
 1531753上海 上海   1531754上海 上海   1531755上海 上海   1531756上海 上海 
 1531757上海 上海   1531758上海 上海   1531759上海 上海   1531760上海 上海 
 1531761上海 上海   1531762上海 上海   1531763上海 上海   1531764上海 上海 
 1531765上海 上海   1531766上海 上海   1531767上海 上海   1531768上海 上海 
 1531769上海 上海   1531770上海 上海   1531771上海 上海   1531772上海 上海 
 1531773上海 上海   1531774上海 上海   1531775上海 上海   1531776上海 上海 
 1531777上海 上海   1531778上海 上海   1531779上海 上海   1531780上海 上海 
 1531781上海 上海   1531782上海 上海   1531783上海 上海   1531784上海 上海 
 1531785上海 上海   1531786上海 上海   1531787上海 上海   1531788上海 上海 
 1531789上海 上海   1531790上海 上海   1531791上海 上海   1531792上海 上海 
 1531793上海 上海   1531794上海 上海   1531795上海 上海   1531796上海 上海 
 1531797上海 上海   1531798上海 上海   1531799上海 上海   1531800山东 枣庄 
 1531801山东 枣庄   1531802山东 枣庄   1531803山东 枣庄   1531804山东 枣庄 
 1531805山东 枣庄   1531806山东 枣庄   1531807山东 枣庄   1531808山东 枣庄 
 1531809山东 枣庄   1531810山东 泰安   1531811山东 泰安   1531812山东 泰安 
 1531813山东 泰安   1531814山东 泰安   1531815山东 泰安   1531816山东 莱芜 
 1531817山东 济宁   1531818山东 济宁   1531819山东 济宁   1531820山东 滨州 
 1531821山东 滨州   1531822山东 临沂   1531823山东 临沂   1531824山东 威海 
 1531825山东 威海   1531826山东 威海   1531827山东 威海   1531828山东 威海 
 1531829山东 威海   1531830山东 东营   1531831山东 东营   1531832山东 东营 
 1531833山东 东营   1531834山东 东营   1531835山东 东营   1531836山东 东营 
 1531837山东 东营   1531838山东 东营   1531839山东 东营   1531840山东 济宁 
 1531841山东 济宁   1531842山东 济宁   1531843山东 枣庄   1531844山东 枣庄 
 1531845山东 枣庄   1531846山东 枣庄   1531847山东 枣庄   1531848山东 菏泽 
 1531849山东 菏泽   1531850山东 临沂   1531851山东 临沂   1531852山东 临沂 
 1531853山东 临沂   1531854山东 临沂   1531855山东 临沂   1531856山东 临沂 
 1531857山东 临沂   1531858山东 临沂   1531859山东 临沂   1531860山东 淄博 
 1531861山东 淄博   1531862山东 烟台   1531863山东 烟台   1531864山东 烟台 
 1531865山东 烟台   1531866山东 烟台   1531867山东 烟台   1531868山东 烟台 
 1531869山东 烟台   1531870山东 青岛   1531871山东 青岛   1531872山东 青岛 
 1531873山东 青岛   1531874山东 青岛   1531875山东 青岛   1531876山东 青岛 
 1531877山东 青岛   1531878山东 青岛   1531879山东 青岛   1531880山东 济南 
 1531881山东 济南   1531882山东 济南   1531883山东 济南   1531884山东 济南 
 1531885山东 济南   1531886山东 青岛   1531887山东 青岛   1531888山东 青岛 
 1531889山东 青岛   1531890山东 潍坊   1531891山东 潍坊   1531892山东 潍坊 
 1531893山东 潍坊   1531894山东 潍坊   1531895山东 潍坊   1531896山东 潍坊 
 1531897山东 潍坊   1531898山东 潍坊   1531899山东 潍坊   1531900陕西 咸阳 
 1531901陕西 咸阳   1531902陕西 咸阳   1531903陕西 咸阳   1531904陕西 咸阳 
 1531905陕西 咸阳   1531906陕西 咸阳   1531907陕西 咸阳   1531908陕西 咸阳 
 1531909陕西 渭南   1531910陕西 渭南   1531911陕西 渭南   1531912陕西 渭南 
 1531913陕西 渭南   1531914陕西 渭南   1531915陕西 渭南   1531916陕西 渭南 
 1531917陕西 宝鸡   1531918陕西 宝鸡   1531919陕西 宝鸡   1531920陕西 宝鸡 
 1531921陕西 宝鸡   1531922陕西 宝鸡   1531923陕西 宝鸡   1531924陕西 宝鸡 
 1531925陕西 宝鸡   1531926陕西 宝鸡   1531927陕西 宝鸡   1531928陕西 宝鸡 
 1531929陕西 汉中   1531930陕西 汉中   1531931陕西 汉中   1531932陕西 汉中 
 1531933陕西 汉中   1531934陕西 汉中   1531935陕西 汉中   1531936陕西 汉中 
 1531937陕西 汉中   1531938陕西 汉中   1531939陕西 延安   1531940陕西 西安 
 1531941陕西 西安   1531942陕西 西安   1531943陕西 西安   1531944陕西 西安 
 1531945陕西 西安   1531946陕西 西安   1531947陕西 西安   1531948陕西 西安 
 1531949陕西 西安   1531950陕西 延安   1531951陕西 延安   1531952陕西 延安 
 1531953陕西 延安   1531954陕西 延安   1531955陕西 延安   1531956陕西 延安 
 1531957陕西 延安   1531958陕西 延安   1531959陕西 榆林   1531960陕西 榆林 
 1531961陕西 榆林   1531962陕西 榆林   1531963陕西 榆林   1531964陕西 榆林 
 1531965陕西 榆林   1531966陕西 榆林   1531967陕西 榆林   1531968陕西 榆林 
 1531969陕西 安康   1531970陕西 西安   1531971陕西 西安   1531972陕西 西安 
 1531973陕西 西安   1531974陕西 西安   1531975陕西 西安   1531976陕西 西安 
 1531977陕西 西安   1531978陕西 西安   1531979陕西 西安   1531980陕西 安康 
 1531981陕西 安康   1531982陕西 安康   1531983陕西 安康   1531984陕西 安康 
 1531985陕西 安康   1531986陕西 安康   1531987陕西 安康   1531988陕西 铜川 
 1531989陕西 铜川   1531990陕西 西安   1531991陕西 西安   1531992陕西 西安 
 1531993陕西 西安   1531994陕西 西安   1531995陕西 西安   1531996陕西 西安 
 1531997陕西 西安   1531998陕西 西安   1531999陕西 西安