phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1551xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1551000北京 北京   1551001北京 北京   1551002北京 北京 
 1551003北京 北京   1551004北京 北京   1551005北京 北京 
 1551006北京 北京   1551007北京 北京   1551008北京 北京 
 1551009北京 北京   1551010北京 北京   1551011北京 北京 
 1551012北京 北京   1551013北京 北京   1551014北京 北京 
 1551015北京 北京   1551016北京 北京   1551017北京 北京 
 1551018北京 北京   1551019北京 北京   1551020北京 北京 
 1551021北京 北京   1551022北京 北京   1551023北京 北京 
 1551024北京 北京   1551025北京 北京   1551026北京 北京 
 1551027北京 北京   1551028北京 北京   1551029北京 北京 
 1551030北京 北京   1551031北京 北京   1551032北京 北京 
 1551033北京 北京   1551034北京 北京   1551035北京 北京 
 1551036北京 北京   1551037北京 北京   1551038北京 北京 
 1551039北京 北京   1551040北京 北京   1551041北京 北京 
 1551042北京 北京   1551043北京 北京   1551044北京 北京 
 1551045北京 北京   1551046北京 北京   1551047北京 北京 
 1551048北京 北京   1551049北京 北京   1551050北京 北京 
 1551051北京 北京   1551052北京 北京   1551053北京 北京 
 1551054北京 北京   1551055北京 北京   1551056北京 北京 
 1551057北京 北京   1551058北京 北京   1551059北京 北京 
 1551060北京 北京   1551061北京 北京   1551062北京 北京 
 1551063北京 北京   1551064北京 北京   1551065北京 北京 
 1551066北京 北京   1551067北京 北京   1551068北京 北京 
 1551069北京 北京   1551070北京 北京   1551071北京 北京 
 1551072北京 北京   1551073北京 北京   1551074北京 北京 
 1551075北京 北京   1551076北京 北京   1551077北京 北京 
 1551078北京 北京   1551079北京 北京   1551080天津 天津 
 1551081天津 天津   1551082天津 天津   1551083天津 天津 
 1551084天津 天津   1551085天津 天津   1551086天津 天津 
 1551087天津 天津   1551088天津 天津   1551089天津 天津 
 1551090天津 天津   1551091天津 天津   1551092天津 天津 
 1551093天津 天津   1551094天津 天津   1551095天津 天津 
 1551096天津 天津   1551097天津 天津   1551098天津 天津 
 1551099天津 天津   1551100河北 邯郸   1551101河北 邯郸 
 1551102河北 邯郸   1551103河北 邯郸   1551104河北 邯郸 
 1551105河北 邯郸   1551106河北 邯郸   1551107河北 邯郸 
 1551108河北 邯郸   1551109河北 邯郸   1551110河北 石家庄 
 1551111河北 石家庄   1551112河北 石家庄   1551113河北 石家庄 
 1551114河北 石家庄   1551115河北 石家庄   1551116河北 石家庄 
 1551117河北 石家庄   1551118河北 石家庄   1551119河北 石家庄 
 1551120河北 保定   1551121河北 保定   1551122河北 保定 
 1551123河北 保定   1551124河北 保定   1551125河北 保定 
 1551126河北 保定   1551127河北 保定   1551128河北 保定 
 1551129河北 保定   1551130河北 石家庄   1551131河北 石家庄 
 1551132河北 石家庄   1551133河北 石家庄   1551134河北 石家庄 
 1551135河北 石家庄   1551136河北 石家庄   1551137河北 石家庄 
 1551138河北 石家庄   1551139河北 石家庄   1551140河北 石家庄 
 1551141河北 石家庄   1551142河北 石家庄   1551143河北 石家庄 
 1551144河北 石家庄   1551145河北 石家庄   1551146河北 石家庄 
 1551147河北 石家庄   1551148河北 石家庄   1551149河北 石家庄 
 1551150河北 唐山   1551151河北 唐山   1551152河北 唐山 
 1551153河北 唐山   1551154河北 唐山   1551155河北 唐山 
 1551156河北 唐山   1551157河北 唐山   1551158河北 唐山 
 1551159河北 唐山   1551160河北 石家庄   1551161河北 石家庄 
 1551162河北 石家庄   1551163河北 石家庄   1551164河北 石家庄 
 1551165河北 石家庄   1551166河北 石家庄   1551167河北 石家庄 
 1551168河北 石家庄   1551169河北 石家庄   1551170河北 沧州 
 1551171河北 沧州   1551172河北 沧州   1551173河北 沧州 
 1551174河北 沧州   1551175河北 沧州   1551176河北 沧州 
 1551177河北 沧州   1551178河北 沧州   1551179河北 沧州 
 1551180河北 石家庄   1551181河北 石家庄   1551182河北 石家庄 
 1551183河北 石家庄   1551184河北 石家庄   1551185河北 石家庄 
 1551186河北 石家庄   1551187河北 石家庄   1551188河北 石家庄 
 1551189河北 石家庄   1551190河北 唐山   1551191河北 唐山 
 1551192河北 唐山   1551193河北 唐山   1551194河北 唐山 
 1551195河北 唐山   1551196河北 唐山   1551197河北 邢台 
 1551198河北 邢台   1551199河北 邢台   1551200河北 唐山 
 1551201河北 唐山   1551202河北 唐山   1551203河北 唐山 
 1551204河北 唐山   1551205河北 秦皇岛   1551206河北 秦皇岛 
 1551207河北 秦皇岛   1551208河北 秦皇岛   1551209河北 秦皇岛 
 1551210河北 石家庄   1551211河北 石家庄   1551212河北 石家庄 
 1551213河北 石家庄   1551214河北 石家庄   1551215河北 石家庄 
 1551216河北 石家庄   1551217河北 石家庄   1551218河北 石家庄 
 1551219河北 石家庄   1551220河北 保定   1551221河北 保定 
 1551222河北 保定   1551223河北 保定   1551224河北 保定 
 1551225河北 保定   1551226河北 保定   1551227河北 保定 
 1551228河北 保定   1551229河北 衡水   1551230河北 张家口 
 1551231河北 张家口   1551232河北 张家口   1551233河北 张家口 
 1551234河北 张家口   1551235河北 张家口   1551236河北 承德 
 1551237河北 承德   1551238河北 承德   1551239河北 承德 
 1551240河北 石家庄   1551241河北 石家庄   1551242河北 石家庄 
 1551243河北 石家庄   1551244河北 石家庄   1551245河北 石家庄 
 1551246河北 石家庄   1551247河北 石家庄   1551248河北 承德 
 1551249河北 承德   1551250河北 唐山   1551251河北 唐山 
 1551252河北 唐山   1551253河北 唐山   1551254河北 唐山 
 1551255河北 唐山   1551256河北 唐山   1551257河北 唐山 
 1551258河北 唐山   1551259河北 唐山   1551260河北 廊坊 
 1551261河北 廊坊   1551262河北 廊坊   1551263河北 廊坊 
 1551264河北 廊坊   1551265河北 衡水   1551266河北 衡水 
 1551267河北 衡水   1551268河北 衡水   1551269河北 衡水 
 1551270河北 邯郸   1551271河北 邯郸   1551272河北 邯郸 
 1551273河北 邯郸   1551274河北 邯郸   1551275河北 邯郸 
 1551276河北 邯郸   1551277河北 邯郸   1551278河北 沧州 
 1551279河北 沧州   1551280河北 邢台   1551281河北 邢台 
 1551282河北 邢台   1551283河北 邢台   1551284河北 邢台 
 1551285河北 邢台   1551286河北 邢台   1551287河北 邢台 
 1551288河北 沧州   1551289河北 沧州   1551290河北 承德 
 1551291河北 承德   1551292河北 承德   1551293河北 承德 
 1551294河北 承德   1551295河北 承德   1551296河北 衡水 
 1551297河北 衡水   1551298河北 衡水   1551299河北 衡水 
 1551300山西 太原   1551301山西 太原   1551302山西 太原 
 1551303山西 太原   1551304山西 太原   1551305山西 太原 
 1551306山西 太原   1551307山西 太原   1551308山西 太原 
 1551309山西 太原   1551310山西 长治   1551311山西 长治 
 1551312山西 长治   1551313山西 长治   1551314山西 长治 
 1551315山西 忻州   1551316山西 忻州   1551317山西 忻州 
 1551318山西 忻州   1551319山西 忻州   1551320山西 忻州 
 1551321山西 忻州   1551322山西 忻州   1551323山西 忻州 
 1551324山西 忻州   1551325山西 太原   1551326山西 太原 
 1551327山西 太原   1551328山西 太原   1551329山西 太原 
 1551330山西 朔州   1551331山西 朔州   1551332山西 朔州 
 1551333山西 朔州   1551334山西 朔州   1551335山西 朔州 
 1551336山西 太原   1551337山西 晋城   1551338山西 晋城 
 1551339山西 晋城   1551340山西 太原   1551341山西 太原 
 1551342山西 太原   1551343山西 太原   1551344山西 太原 
 1551345山西 太原   1551346山西 太原   1551347山西 太原 
 1551348山西 运城   1551349山西 运城   1551350山西 忻州 
 1551351山西 太原   1551352山西 大同   1551353山西 阳泉 
 1551354山西 晋中   1551355山西 长治   1551356山西 晋城 
 1551357山西 临汾   1551358山西 吕梁   1551359山西 运城 
 1551360山西 太原   1551361山西 太原   1551362山西 太原 
 1551363山西 太原   1551364山西 太原   1551365山西 太原 
 1551366山西 太原   1551367山西 太原   1551368山西 太原 
 1551369山西 太原   1551370山西 阳泉   1551371山西 阳泉 
 1551372山西 阳泉   1551373山西 阳泉   1551374山西 阳泉 
 1551375山西 大同   1551376山西 大同   1551377山西 大同 
 1551378山西 大同   1551379山西 大同   1551380山西 太原 
 1551381山西 太原   1551382山西 太原   1551383山西 太原 
 1551384山西 太原   1551385山西 太原   1551386山西 太原 
 1551387山西 太原   1551388山西 太原   1551389山西 太原 
 1551390山西 临汾   1551391山西 朔州   1551392山西 朔州 
 1551393山西 朔州   1551394山西 朔州   1551395山西 长治 
 1551396山西 晋城   1551397山西 运城   1551398山西 吕梁 
 1551399山西 晋中   1551400河南 安阳   1551401河南 安阳 
 1551402河南 安阳   1551403河南 开封   1551404河南 信阳 
 1551405河南 鹤壁   1551406河南 鹤壁   1551407河南 焦作 
 1551408河南 焦作   1551409河南 开封   1551410河南 南阳 
 1551411河南 南阳   1551412河南 南阳   1551413河南 南阳 
 1551414河南 南阳   1551415河南 南阳   1551416河南 南阳 
 1551417河南 南阳   1551418河南 南阳   1551419河南 南阳 
 1551420河南 商丘   1551421河南 信阳   1551422河南 信阳 
 1551423河南 信阳   1551424河南 信阳   1551425河南 信阳 
 1551426河南 信阳   1551427河南 信阳   1551428河南 信阳 
 1551429河南 信阳   1551430河南 濮阳   1551431河南 信阳 
 1551432河南 信阳   1551433河南 信阳   1551434河南 周口 
 1551435河南 郑州   1551436河南 郑州   1551437河南 郑州 
 1551438河南 郑州   1551439河南 郑州   1551440河南 周口 
 1551441河南 周口   1551442河南 周口   1551443河南 周口 
 1551444河南 周口   1551445河南 周口   1551446河南 周口 
 1551447河南 驻马店   1551448河南 驻马店   1551449河南 驻马店 
 1551450河南 郑州   1551451河南 郑州   1551452河南 郑州 
 1551453河南 郑州   1551454河南 郑州   1551455河南 郑州 
 1551456河南 郑州   1551457河南 郑州   1551458河南 郑州 
 1551459河南 郑州   1551460河南 周口   1551461河南 周口 
 1551462河南 周口   1551463河南 周口   1551464河南 商丘 
 1551465河南 驻马店   1551466河南 驻马店   1551467河南 鹤壁 
 1551468河南 鹤壁   1551469河南 鹤壁   1551470河南 焦作 
 1551471河南 焦作   1551472河南 焦作   1551473河南 焦作 
 1551474河南 焦作   1551475河南 焦作   1551476河南 焦作 
 1551477河南 焦作   1551478河南 焦作   1551479河南 焦作 
 1551480河南 安阳   1551481河南 安阳   1551482河南 安阳 
 1551483河南 安阳   1551484河南 安阳   1551485河南 安阳 
 1551486河南 安阳   1551487河南 安阳   1551488河南 安阳 
 1551489河南 安阳   1551490河南 商丘   1551491河南 商丘 
 1551492河南 商丘   1551493河南 商丘   1551494河南 商丘 
 1551495河南 商丘   1551496河南 商丘   1551497河南 商丘 
 1551498河南 商丘   1551499河南 商丘   1551500河南 安阳 
 1551501河南 安阳   1551502河南 安阳   1551503河南 安阳 
 1551504河南 安阳   1551505河南 安阳   1551506河南 安阳 
 1551507河南 安阳   1551508河南 安阳   1551509河南 安阳 
 1551510河南 安阳   1551511河南 安阳   1551512河南 安阳 
 1551513河南 安阳   1551514河南 安阳   1551515河南 安阳 
 1551516河南 安阳   1551517河南 安阳   1551518河南 安阳 
 1551519河南 安阳   1551520河南 开封   1551521河南 开封 
 1551522河南 开封   1551523河南 开封   1551524河南 开封 
 1551525河南 开封   1551526河南 开封   1551527河南 漯河 
 1551528河南 漯河   1551529河南 漯河   1551530河南 洛阳 
 1551531河南 洛阳   1551532河南 洛阳   1551533河南 洛阳 
 1551534河南 洛阳   1551535河南 洛阳   1551536河南 洛阳 
 1551537河南 洛阳   1551538河南 洛阳   1551539河南 洛阳 
 1551540河南 漯河   1551541河南 漯河   1551542河南 开封 
 1551543河南 开封   1551544河南 开封   1551545河南 濮阳 
 1551546河南 濮阳   1551547河南 濮阳   1551548河南 濮阳 
 1551549河南 濮阳   1551550河南 郑州   1551551河南 郑州 
 1551552河南 郑州   1551553河南 郑州   1551554河南 郑州 
 1551555河南 郑州   1551556河南 郑州   1551557河南 郑州 
 1551558河南 郑州   1551559河南 郑州   1551560河南 郑州 
 1551561河南 郑州   1551562河南 郑州   1551563河南 郑州 
 1551564河南 郑州   1551565河南 郑州   1551566河南 郑州 
 1551567河南 郑州   1551568河南 郑州   1551569河南 郑州 
 1551570河南 郑州   1551571河南 郑州   1551572河南 郑州 
 1551573河南 郑州   1551574河南 郑州   1551575河南 郑州 
 1551576河南 郑州   1551577河南 郑州   1551578河南 郑州 
 1551579河南 郑州   1551580河南 郑州   1551581河南 郑州 
 1551582河南 郑州   1551583河南 郑州   1551584河南 郑州 
 1551585河南 郑州   1551586河南 郑州   1551587河南 郑州 
 1551588河南 郑州   1551589河南 郑州   1551590河南 郑州 
 1551591河南 郑州   1551592河南 郑州   1551593河南 郑州 
 1551594河南 郑州   1551595河南 郑州   1551596河南 郑州 
 1551597河南 郑州   1551598河南 郑州   1551599河南 郑州 
 1551600河南 平顶山   1551601河南 平顶山   1551602河南 平顶山 
 1551603河南 平顶山   1551604河南 平顶山   1551605河南 平顶山 
 1551606河南 平顶山   1551607河南 平顶山   1551608河南 平顶山 
 1551609河南 平顶山   1551610河南 濮阳   1551611河南 濮阳 
 1551612河南 濮阳   1551613河南 濮阳   1551614河南 濮阳 
 1551615河南 郑州   1551616河南 郑州   1551617河南 郑州 
 1551618河南 郑州   1551619河南 郑州   1551620河南 三门峡 
 1551621河南 三门峡   1551622河南 三门峡   1551623河南 三门峡 
 1551624河南 三门峡   1551625河南 三门峡   1551626河南 三门峡 
 1551627河南 三门峡   1551628河南 三门峡   1551629河南 三门峡 
 1551630河南 三门峡   1551631河南 三门峡   1551632河南 三门峡 
 1551633河南 三门峡   1551634河南 三门峡   1551635河南 洛阳 
 1551636河南 洛阳   1551637河南 洛阳   1551638河南 洛阳 
 1551639河南 洛阳   1551640河南 新乡   1551641河南 新乡 
 1551642河南 新乡   1551643河南 新乡   1551644河南 新乡 
 1551645河南 新乡   1551646河南 新乡   1551647河南 新乡 
 1551648河南 新乡   1551649河南 新乡   1551650河南 新乡 
 1551651河南 新乡   1551652河南 新乡   1551653河南 新乡 
 1551654河南 新乡   1551655河南 新乡   1551656河南 新乡 
 1551657河南 新乡   1551658河南 新乡   1551659河南 新乡 
 1551660河南 新乡   1551661河南 新乡   1551662河南 新乡 
 1551663河南 濮阳   1551664河南 濮阳   1551665河南 鹤壁 
 1551666河南 鹤壁   1551667河南 驻马店   1551668河南 驻马店 
 1551669河南 驻马店   1551670河南 周口   1551671河南 周口 
 1551672河南 周口   1551673河南 周口   1551674河南 周口 
 1551675河南 周口   1551676河南 周口   1551677河南 周口 
 1551678河南 周口   1551679河南 周口   1551680河南 驻马店 
 1551681河南 驻马店   1551682河南 驻马店   1551683河南 驻马店 
 1551684河南 驻马店   1551685河南 驻马店   1551686河南 驻马店 
 1551687河南 驻马店   1551688河南 驻马店   1551689河南 驻马店 
 1551690河南 郑州   1551691河南 郑州   1551692河南 郑州 
 1551693河南 郑州   1551694河南 郑州   1551695河南 郑州 
 1551696河南 郑州   1551697河南 郑州   1551698河南 郑州 
 1551699河南 郑州   1551700河南 商丘   1551701河南 商丘 
 1551702河南 商丘   1551703河南 商丘   1551704河南 商丘 
 1551705河南 商丘   1551706河南 商丘   1551707河南 商丘 
 1551708河南 商丘   1551709河南 商丘   1551710河南 郑州 
 1551711河南 郑州   1551712河南 郑州   1551713河南 郑州 
 1551714河南 郑州   1551715河南 郑州   1551716河南 郑州 
 1551717河南 郑州   1551718河南 郑州   1551719河南 郑州 
 1551720河南 安阳   1551721河南 安阳   1551722河南 安阳 
 1551723河南 安阳   1551724河南 安阳   1551725河南 安阳 
 1551726河南 安阳   1551727河南 安阳   1551728河南 安阳 
 1551729河南 安阳   1551730河南 新乡   1551731河南 新乡 
 1551732河南 新乡   1551733河南 新乡   1551734河南 新乡 
 1551735河南 新乡   1551736河南 新乡   1551737河南 新乡 
 1551738河南 许昌   1551739河南 许昌   1551740河南 周口 
 1551741河南 周口   1551742河南 周口   1551743河南 周口 
 1551744河南 周口   1551745河南 周口   1551746河南 周口 
 1551747河南 商丘   1551748河南 周口   1551750河南 郑州 
 1551751河南 郑州   1551752河南 郑州   1551753河南 郑州 
 1551754河南 郑州   1551755河南 郑州   1551756河南 郑州 
 1551757河南 郑州   1551758河南 郑州   1551759河南 郑州 
 1551760河南 信阳   1551761河南 信阳   1551762河南 驻马店 
 1551763河南 驻马店   1551764河南 驻马店   1551765河南 驻马店 
 1551766河南 漯河   1551767河南 漯河   1551768河南 濮阳 
 1551769河南 濮阳   1551770河南 南阳   1551771河南 南阳 
 1551772河南 南阳   1551773河南 南阳   1551774河南 焦作 
 1551775河南 焦作   1551776河南 焦作   1551777河南 焦作 
 1551778河南 焦作   1551779河南 焦作   1551780河南 开封 
 1551781河南 开封   1551782河南 开封   1551783河南 开封 
 1551784河南 平顶山   1551785河南 平顶山   1551786河南 平顶山 
 1551787河南 安阳   1551788河南 三门峡   1551789河南 鹤壁 
 1551790河南 洛阳   1551791河南 洛阳   1551792河南 洛阳 
 1551793河南 洛阳   1551794河南 洛阳   1551795河南 洛阳 
 1551796河南 洛阳   1551797河南 洛阳   1551798河南 洛阳 
 1551799河南 洛阳   1551800河南 周口   1551801河南 周口 
 1551802河南 周口   1551803河南 周口   1551804河南 周口 
 1551805河南 周口   1551806河南 周口   1551807河南 周口 
 1551808河南 周口   1551809河南 周口   1551810河南 周口 
 1551811河南 周口   1551812河南 周口   1551813河南 周口 
 1551814河南 周口   1551815河南 周口   1551816河南 周口 
 1551817河南 周口   1551818河南 周口   1551819河南 周口 
 1551820河南 漯河   1551821河南 漯河   1551822河南 漯河 
 1551823河南 漯河   1551824河南 漯河   1551825河南 漯河 
 1551826河南 漯河   1551827河南 漯河   1551828河南 漯河 
 1551829河南 驻马店   1551830河南 驻马店   1551831河南 驻马店 
 1551832河南 驻马店   1551833河南 驻马店   1551834河南 驻马店 
 1551835河南 驻马店   1551836河南 驻马店   1551837河南 驻马店 
 1551838河南 驻马店   1551839河南 驻马店   1551840河南 周口 
 1551841河南 周口   1551842河南 周口   1551843河南 周口 
 1551844河南 周口   1551845河南 周口   1551846河南 周口 
 1551847河南 周口   1551848河南 周口   1551849河南 周口 
 1551850河南 焦作   1551851河南 濮阳   1551852河南 濮阳 
 1551853河南 濮阳   1551854河南 濮阳   1551855河南 濮阳 
 1551856河南 濮阳   1551857河南 濮阳   1551858河南 信阳 
 1551859河南 信阳   1551860河南 商丘   1551861河南 商丘 
 1551862河南 商丘   1551863河南 商丘   1551864河南 商丘 
 1551865河南 商丘   1551866河南 商丘   1551867河南 商丘 
 1551868河南 商丘   1551869河南 商丘   1551870河南 商丘 
 1551871河南 商丘   1551872河南 商丘   1551873河南 商丘 
 1551874河南 商丘   1551875河南 商丘   1551876河南 商丘 
 1551877河南 安阳   1551878河南 安阳   1551879河南 安阳 
 1551880河南 安阳   1551881河南 安阳   1551882河南 安阳 
 1551883河南 安阳   1551884河南 安阳   1551885河南 安阳 
 1551886河南 安阳   1551887河南 安阳   1551888河南 安阳 
 1551889河南 安阳   1551890河南 信阳   1551891河南 信阳 
 1551892河南 信阳   1551893河南 南阳   1551894河南 南阳 
 1551895河南 南阳   1551896河南 南阳   1551897河南 南阳 
 1551898河南 南阳   1551899河南 南阳   1551900贵州 贵阳 
 1551901贵州 贵阳   1551902贵州 贵阳   1551903贵州 贵阳 
 1551904贵州 贵阳   1551905贵州 贵阳   1551906贵州 贵阳 
 1551907贵州 贵阳   1551908贵州 贵阳   1551909贵州 贵阳 
 1551910贵州 贵阳   1551911贵州 贵阳   1551912贵州 贵阳 
 1551913贵州 贵阳   1551914贵州 贵阳   1551915贵州 贵阳 
 1551916贵州 贵阳   1551917贵州 贵阳   1551918贵州 贵阳 
 1551919贵州 贵阳   1551920贵州 遵义   1551921贵州 遵义 
 1551922贵州 遵义   1551923贵州 遵义   1551924贵州 遵义 
 1551925贵州 遵义   1551926贵州 遵义   1551927贵州 遵义 
 1551928贵州 遵义   1551929贵州 遵义   1551930贵州 安顺 
 1551931贵州 毕节   1551932贵州 毕节   1551933贵州 毕节 
 1551934贵州 毕节   1551935贵州 毕节   1551936贵州 毕节 
 1551937贵州 毕节   1551938贵州 铜仁   1551939贵州 兴义 
 1551940贵州 都匀   1551941贵州 都匀   1551942贵州 都匀 
 1551943贵州 都匀   1551944贵州 遵义   1551945贵州 都匀 
 1551946贵州 都匀   1551947贵州 六盘水   1551948贵州 都匀 
 1551949贵州 都匀   1551950贵州 六盘水   1551951贵州 六盘水 
 1551952贵州 六盘水   1551953贵州 六盘水   1551954贵州 贵阳 
 1551955贵州 贵阳   1551956贵州 贵阳   1551957贵州 贵阳 
 1551958贵州 贵阳   1551959贵州 贵阳   1551960贵州 遵义 
 1551961贵州 遵义   1551962贵州 遵义   1551963贵州 遵义 
 1551964贵州 遵义   1551965贵州 遵义   1551966贵州 遵义 
 1551967贵州 六盘水   1551968贵州 六盘水   1551969贵州 六盘水 
 1551970贵州 毕节   1551971贵州 毕节   1551972贵州 毕节 
 1551973贵州 毕节   1551974贵州 毕节   1551975贵州 毕节 
 1551976贵州 毕节   1551977贵州 毕节   1551978贵州 毕节 
 1551979贵州 毕节   1551980贵州 六盘水   1551981贵州 六盘水 
 1551982贵州 六盘水   1551983贵州 六盘水   1551984贵州 六盘水 
 1551985贵州 六盘水   1551986贵州 六盘水   1551987贵州 六盘水 
 1551988贵州 六盘水   1551989贵州 六盘水   1551990贵州 兴义 
 1551991贵州 兴义   1551992贵州 兴义   1551993贵州 兴义 
 1551994贵州 兴义   1551995贵州 兴义   1551996贵州 兴义 
 1551997贵州 兴义   1551998贵州 兴义   1551999贵州 兴义