phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1561xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1561000山东 青岛   1561001山东 青岛   1561002山东 青岛   1561003山东 青岛 
 1561004山东 青岛   1561005山东 青岛   1561006山东 青岛   1561007山东 青岛 
 1561008山东 青岛   1561009山东 青岛   1561010山东 济南   1561011山东 济南 
 1561012山东 济南   1561013山东 济南   1561014山东 济南   1561015山东 济南 
 1561016山东 济南   1561017山东 济南   1561018山东 济南   1561019山东 潍坊 
 1561020山东 潍坊   1561021山东 潍坊   1561022山东 潍坊   1561023山东 潍坊 
 1561024山东 潍坊   1561025山东 潍坊   1561026山东 潍坊   1561027山东 潍坊 
 1561028山东 潍坊   1561029山东 潍坊   1561030山东 泰安   1561031山东 泰安 
 1561032山东 泰安   1561033山东 泰安   1561034山东 泰安   1561035山东 泰安 
 1561036山东 泰安   1561037山东 泰安   1561038山东 泰安   1561039山东 泰安 
 1561040山东 泰安   1561041山东 泰安   1561042山东 临沂   1561043山东 潍坊 
 1561044山东 潍坊   1561045山东 青岛   1561046山东 青岛   1561047山东 青岛 
 1561048山东 青岛   1561049山东 青岛   1561050山东 青岛   1561051山东 青岛 
 1561052山东 青岛   1561053山东 青岛   1561054山东 青岛   1561055山东 青岛 
 1561056山东 青岛   1561057山东 青岛   1561058山东 潍坊   1561059山东 潍坊 
 1561060山东 潍坊   1561061山东 潍坊   1561062山东 潍坊   1561063山东 潍坊 
 1561064山东 潍坊   1561065山东 临沂   1561066山东 临沂   1561067山东 临沂 
 1561068山东 临沂   1561069山东 泰安   1561070山东 泰安   1561071山东 德州 
 1561072山东 德州   1561073山东 德州   1561074山东 德州   1561075山东 威海 
 1561076山东 威海   1561077山东 威海   1561078山东 威海   1561079山东 威海 
 1561080河北 衡水   1561081河北 衡水   1561082河北 衡水   1561083河北 衡水 
 1561084河北 衡水   1561085河北 衡水   1561086河北 衡水   1561087河北 衡水 
 1561088河北 衡水   1561089河北 衡水   1561090河北 衡水   1561091河北 衡水 
 1561092河北 衡水   1561093河北 衡水   1561094河北 衡水   1561095河北 衡水 
 1561096河北 衡水   1561097河北 衡水   1561098河北 衡水   1561099河北 衡水 
 1561100北京 北京   1561101北京 北京   1561102北京 北京   1561103北京 北京 
 1561104北京 北京   1561105北京 北京   1561106北京 北京   1561107北京 北京 
 1561108北京 北京   1561109北京 北京   1561110北京 北京   1561111北京 北京 
 1561112北京 北京   1561113北京 北京   1561114北京 北京   1561115北京 北京 
 1561116北京 北京   1561117北京 北京   1561119北京 北京   1561120北京 北京 
 1561121北京 北京   1561122北京 北京   1561123北京 北京   1561124北京 北京 
 1561125北京 北京   1561126北京 北京   1561127北京 北京   1561128北京 北京 
 1561129北京 北京   1561130北京 北京   1561131北京 北京   1561132北京 北京 
 1561133北京 北京   1561134北京 北京   1561135北京 北京   1561136北京 北京 
 1561137北京 北京   1561138北京 北京   1561139北京 北京   1561140北京 北京 
 1561141北京 北京   1561142北京 北京   1561143北京 北京   1561144北京 北京 
 1561145北京 北京   1561146北京 北京   1561147北京 北京   1561148北京 北京 
 1561149北京 北京   1561150北京 北京   1561151北京 北京   1561152北京 北京 
 1561153北京 北京   1561154北京 北京   1561155北京 北京   1561156北京 北京 
 1561157北京 北京   1561158北京 北京   1561159北京 北京   1561160北京 北京 
 1561161北京 北京   1561162北京 北京   1561163北京 北京   1561164北京 北京 
 1561165北京 北京   1561166北京 北京   1561167北京 北京   1561168北京 北京 
 1561169北京 北京   1561170北京 北京   1561171北京 北京   1561172北京 北京 
 1561173北京 北京   1561174北京 北京   1561175北京 北京   1561176北京 北京 
 1561177北京 北京   1561178北京 北京   1561179北京 北京   1561180北京 北京 
 1561181北京 北京   1561182北京 北京   1561183北京 北京   1561184北京 北京 
 1561185北京 北京   1561186北京 北京   1561187北京 北京   1561188北京 北京 
 1561189北京 北京   1561190北京 北京   1561191北京 北京   1561192北京 北京 
 1561193北京 北京   1561194北京 北京   1561195北京 北京   1561196北京 北京 
 1561197北京 北京   1561198北京 北京   1561199北京 北京   1561200河北 邯郸 
 1561201河北 邯郸   1561202河北 邯郸   1561203河北 邯郸   1561204河北 邯郸 
 1561205河北 邯郸   1561206河北 邯郸   1561207河北 邯郸   1561208河北 邯郸 
 1561209河北 邯郸   1561210河北 石家庄   1561211河北 石家庄   1561212河北 石家庄 
 1561213河北 石家庄   1561214河北 石家庄   1561215河北 石家庄   1561216河北 石家庄 
 1561217河北 石家庄   1561218河北 石家庄   1561219河北 石家庄   1561221河北 保定 
 1561222河北 保定   1561223河北 保定   1561224河北 保定   1561225河北 保定 
 1561226河北 保定   1561227河北 保定   1561228河北 保定   1561229河北 保定 
 1561230河北 张家口   1561231河北 张家口   1561232河北 张家口   1561233河北 张家口 
 1561234河北 张家口   1561235河北 张家口   1561236河北 张家口   1561237河北 张家口 
 1561238河北 张家口   1561239河北 张家口   1561240河北 廊坊   1561241河北 廊坊 
 1561242河北 廊坊   1561243河北 廊坊   1561244河北 廊坊   1561245河北 承德 
 1561246河北 承德   1561247河北 承德   1561248河北 承德   1561249河北 承德 
 1561250河北 唐山   1561251河北 唐山   1561252河北 唐山   1561253河北 唐山 
 1561254河北 唐山   1561255河北 唐山   1561256河北 唐山   1561257河北 唐山 
 1561258河北 唐山   1561259河北 唐山   1561260河北 廊坊   1561261河北 廊坊 
 1561262河北 廊坊   1561263河北 廊坊   1561264河北 廊坊   1561265河北 承德 
 1561266河北 承德   1561267河北 承德   1561268河北 承德   1561269河北 承德 
 1561270河北 沧州   1561271河北 沧州   1561272河北 沧州   1561273河北 沧州 
 1561274河北 沧州   1561275河北 沧州   1561276河北 沧州   1561277河北 沧州 
 1561278河北 沧州   1561279河北 沧州   1561280河北 衡水   1561281河北 衡水 
 1561282河北 衡水   1561283河北 衡水   1561284河北 衡水   1561285河北 唐山 
 1561286河北 唐山   1561287河北 唐山   1561288河北 唐山   1561289河北 唐山 
 1561290河北 邢台   1561291河北 邢台   1561292河北 邢台   1561293河北 邢台 
 1561294河北 邢台   1561295河北 邢台   1561296河北 邢台   1561297河北 邢台 
 1561298河北 邢台   1561299河北 邢台   1561300河北 邯郸   1561301河北 邯郸 
 1561302河北 邯郸   1561303河北 邯郸   1561304河北 邯郸   1561305河北 邯郸 
 1561306河北 邯郸   1561307河北 邯郸   1561308河北 邯郸   1561309河北 邯郸 
 1561310河北 石家庄   1561311河北 石家庄   1561312河北 石家庄   1561313河北 石家庄 
 1561314河北 石家庄   1561315河北 石家庄   1561316河北 石家庄   1561317河北 石家庄 
 1561318河北 石家庄   1561319河北 石家庄   1561320河北 保定   1561321河北 保定 
 1561322河北 保定   1561323河北 保定   1561324河北 保定   1561325河北 保定 
 1561326河北 保定   1561327河北 保定   1561328河北 保定   1561329河北 保定 
 1561330河北 石家庄   1561331河北 石家庄   1561332河北 石家庄   1561333河北 石家庄 
 1561334河北 石家庄   1561335河北 石家庄   1561336河北 石家庄   1561337河北 石家庄 
 1561338河北 石家庄   1561339河北 石家庄   1561340河北 唐山   1561341河北 唐山 
 1561342河北 唐山   1561343河北 唐山   1561344河北 唐山   1561345河北 唐山 
 1561346河北 唐山   1561347河北 唐山   1561348河北 唐山   1561349河北 唐山 
 1561350河北 唐山   1561351河北 唐山   1561352河北 唐山   1561353河北 唐山 
 1561354河北 唐山   1561355河北 唐山   1561356河北 唐山   1561357河北 唐山 
 1561358河北 唐山   1561359河北 唐山   1561360河北 廊坊   1561361河北 廊坊 
 1561362河北 廊坊   1561363河北 廊坊   1561364河北 廊坊   1561365河北 廊坊 
 1561366河北 廊坊   1561367河北 廊坊   1561368河北 廊坊   1561369河北 廊坊 
 1561370河北 沧州   1561371河北 沧州   1561372河北 沧州   1561373河北 沧州 
 1561374河北 沧州   1561375河北 沧州   1561376河北 沧州   1561377河北 沧州 
 1561378河北 沧州   1561379河北 沧州   1561380河北 唐山   1561381河北 唐山 
 1561382河北 唐山   1561383河北 唐山   1561384河北 唐山   1561385河北 唐山 
 1561386河北 唐山   1561387河北 唐山   1561388河北 唐山   1561389河北 唐山 
 1561390河北 邢台   1561391河北 邢台   1561392河北 邢台   1561393河北 邢台 
 1561394河北 邢台   1561395河北 邢台   1561396河北 邢台   1561397河北 邢台 
 1561398河北 邢台   1561399河北 邢台   1561400河北 邯郸   1561401河北 邯郸 
 1561402河北 邯郸   1561403河北 邯郸   1561404河北 邯郸   1561405河北 邯郸 
 1561406河北 邯郸   1561407河北 邯郸   1561408河北 邯郸   1561409河北 邯郸 
 1561410河北 石家庄   1561411河北 石家庄   1561412河北 石家庄   1561413河北 石家庄 
 1561414河北 石家庄   1561415河北 石家庄   1561416河北 石家庄   1561417河北 石家庄 
 1561418河北 石家庄   1561419河北 石家庄   1561420河北 保定   1561421河北 保定 
 1561422河北 保定   1561423河北 保定   1561424河北 保定   1561425河北 邢台 
 1561426河北 邢台   1561427河北 邢台   1561428河北 邢台   1561429河北 邢台 
 1561430河北 石家庄   1561431河北 石家庄   1561432河北 石家庄   1561433河北 石家庄 
 1561434河北 石家庄   1561435河北 石家庄   1561436河北 石家庄   1561437河北 石家庄 
 1561438河北 石家庄   1561439河北 石家庄   1561440河北 保定   1561441河北 保定 
 1561442河北 保定   1561443河北 保定   1561444河北 保定   1561445河北 保定 
 1561446河北 保定   1561447河北 保定   1561448河北 保定   1561449河北 保定 
 1561450河北 唐山   1561451河北 唐山   1561452河北 唐山   1561453河北 唐山 
 1561454河北 唐山   1561455河北 唐山   1561456河北 唐山   1561457河北 唐山 
 1561458河北 唐山   1561459河北 唐山   1561460山东 潍坊   1561461山东 潍坊 
 1561462山东 潍坊   1561463山东 威海   1561464山东 济南   1561465山东 济南 
 1561466山东 济南   1561467山东 济南   1561468山东 济南   1561469山东 济南 
 1561470内蒙古 赤峰   1561471内蒙古 赤峰   1561472内蒙古 赤峰   1561473内蒙古 赤峰 
 1561474内蒙古 赤峰   1561475内蒙古 赤峰   1561476内蒙古 赤峰   1561477内蒙古 赤峰 
 1561478内蒙古 赤峰   1561479内蒙古 赤峰   1561480河北 衡水   1561481河北 衡水 
 1561482河北 衡水   1561483河北 衡水   1561484河北 衡水   1561485河北 衡水 
 1561486河北 衡水   1561487河北 衡水   1561488河北 衡水   1561489河北 衡水 
 1561490河北 邯郸   1561491河北 邯郸   1561492河北 邯郸   1561493河北 唐山 
 1561494河北 唐山   1561495河北 唐山   1561496河北 唐山   1561497河北 唐山 
 1561498河北 唐山   1561499河北 唐山   1561500山东 菏泽   1561501山东 威海 
 1561502山东 聊城   1561503山东 日照   1561504山东 东营   1561505山东 聊城 
 1561506山东 东营   1561507山东 聊城   1561508山东 烟台   1561509山东 日照 
 1561510山东 菏泽   1561511山东 威海   1561512山东 青岛   1561513山东 日照 
 1561514山东 菏泽   1561515山东 聊城   1561516山东 东营   1561517山东 临沂 
 1561518山东 德州   1561519山东 日照   1561520山东 菏泽   1561521山东 聊城 
 1561522山东 滨州   1561523山东 日照   1561524山东 济南   1561525山东 聊城 
 1561526山东 潍坊   1561527山东 滨州   1561528山东 滨州   1561529山东 临沂 
 1561530山东 菏泽   1561531山东 济南   1561532山东 青岛   1561533山东 淄博 
 1561534山东 德州   1561535山东 烟台   1561536山东 潍坊   1561537山东 济宁 
 1561538山东 泰安   1561539山东 临沂   1561540山东 菏泽   1561541山东 济南 
 1561542山东 青岛   1561543山东 滨州   1561544山东 德州   1561545山东 烟台 
 1561546山东 东营   1561547山东 济宁   1561548山东 泰安   1561549山东 临沂 
 1561550山东 菏泽   1561551山东 济南   1561552山东 青岛   1561553山东 淄博 
 1561554山东 泰安   1561555山东 烟台   1561556山东 潍坊   1561557山东 济宁 
 1561558山东 泰安   1561559山东 临沂   1561560山东 菏泽   1561561山东 济南 
 1561562山东 青岛   1561563山东 淄博   1561564山东 泰安   1561565山东 烟台 
 1561566山东 潍坊   1561567山东 济宁   1561568山东 泰安   1561569山东 临沂 
 1561570山东 菏泽   1561571山东 济南   1561572山东 青岛   1561573山东 淄博 
 1561574山东 泰安   1561575山东 烟台   1561576山东 潍坊   1561577山东 济南 
 1561578山东 泰安   1561579山东 临沂   1561580山东 菏泽   1561581山东 威海 
 1561582山东 东营   1561583山东 淄博   1561584山东 聊城   1561585山东 烟台 
 1561586山东 潍坊   1561587山东 济宁   1561588山东 青岛   1561589山东 临沂 
 1561590山东 菏泽   1561591山东 聊城   1561592山东 东营   1561593山东 淄博 
 1561594山东 聊城   1561595山东 烟台   1561596山东 潍坊   1561597山东 济宁 
 1561598山东 滨州   1561599山东 临沂   1561600湖南 长沙   1561601湖南 长沙 
 1561602湖南 长沙   1561603湖南 长沙   1561604湖南 湘潭   1561605湖南 怀化 
 1561606湖南 衡阳   1561607湖南 衡阳   1561608湖南 张家界   1561609湖南 张家界 
 1561610湖南 长沙   1561611湖南 长沙   1561612湖南 长沙   1561613湖南 长沙 
 1561614湖南 长沙   1561615湖南 长沙   1561616湖南 长沙   1561617湖南 长沙 
 1561618湖南 长沙   1561619湖南 长沙   1561620湖南 长沙   1561621湖南 长沙 
 1561622湖南 长沙   1561623湖南 长沙   1561624湖南 长沙   1561625湖南 长沙 
 1561626湖南 长沙   1561627湖南 湘潭   1561628湖南 湘潭   1561629湖南 湘潭 
 1561630湖南 衡阳   1561631湖南 衡阳   1561632湖南 衡阳   1561633湖南 株洲 
 1561634湖南 株洲   1561635湖南 株洲   1561636湖南 株洲   1561637湖南 株洲 
 1561638湖南 株洲   1561639湖南 株洲   1561640湖南 邵阳   1561641湖南 邵阳 
 1561642湖南 常德   1561643湖南 常德   1561644湖南 长沙   1561645湖南 长沙 
 1561646湖南 长沙   1561647湖南 常德   1561648湖南 常德   1561649湖南 常德 
 1561650湖南 岳阳   1561651湖南 岳阳   1561652湖南 岳阳   1561653湖南 岳阳 
 1561654湖南 岳阳   1561655湖南 岳阳   1561656湖南 岳阳   1561657湖南 岳阳 
 1561658湖南 岳阳   1561659湖南 岳阳   1561660湖南 常德   1561661湖南 常德 
 1561662湖南 常德   1561663湖南 常德   1561664湖南 衡阳   1561665湖南 衡阳 
 1561666湖南 长沙   1561667湖南 衡阳   1561668湖南 衡阳   1561669湖南 衡阳 
 1561670湖南 衡阳   1561671湖南 衡阳   1561672湖南 湘潭   1561673湖南 湘潭 
 1561674湖南 湘潭   1561675湖南 益阳   1561676湖南 益阳   1561677湖南 益阳 
 1561678湖南 益阳   1561679湖南 益阳   1561680湖南 益阳   1561681湖南 益阳 
 1561682湖南 郴州   1561683湖南 郴州   1561684湖南 郴州   1561685湖南 郴州 
 1561686湖南 郴州   1561687湖南 郴州   1561688湖南 长沙   1561689湖南 吉首 
 1561690湖南 永州   1561691湖南 郴州   1561692湖南 怀化   1561693湖南 娄底 
 1561694湖南 娄底   1561695湖南 娄底   1561696湖南 娄底   1561697湖南 娄底 
 1561698湖南 邵阳   1561699湖南 邵阳   1561700河南 商丘   1561701河南 商丘 
 1561702河南 商丘   1561703河南 商丘   1561704河南 商丘   1561705河南 商丘 
 1561706河南 商丘   1561707河南 商丘   1561708河南 商丘   1561709河南 商丘 
 1561710河南 新乡   1561711河南 新乡   1561712河南 新乡   1561713河南 新乡 
 1561714河南 新乡   1561715河南 新乡   1561716河南 新乡   1561717河南 新乡 
 1561718河南 新乡   1561719河南 新乡   1561720河南 许昌   1561721河南 许昌 
 1561722河南 许昌   1561723河南 许昌   1561724河南 许昌   1561725河南 许昌 
 1561726河南 许昌   1561727河南 许昌   1561728河南 许昌   1561729河南 濮阳 
 1561730河南 平顶山   1561731河南 平顶山   1561732河南 平顶山   1561733河南 平顶山 
 1561734河南 平顶山   1561735河南 平顶山   1561736河南 平顶山   1561737河南 平顶山 
 1561738河南 平顶山   1561739河南 平顶山   1561740河南 郑州   1561741河南 郑州 
 1561742河南 郑州   1561743河南 郑州   1561744河南 郑州   1561745河南 安阳 
 1561746河南 安阳   1561747河南 新乡   1561748河南 许昌   1561749河南 许昌 
 1561750河南 郑州   1561751河南 郑州   1561752河南 郑州   1561753河南 郑州 
 1561754河南 郑州   1561755河南 郑州   1561756河南 郑州   1561757河南 郑州 
 1561758河南 郑州   1561759河南 郑州   1561760河南 郑州   1561761河南 郑州 
 1561762河南 郑州   1561763河南 郑州   1561764河南 郑州   1561765河南 郑州 
 1561766河南 郑州   1561767河南 郑州   1561768河南 郑州   1561769河南 郑州 
 1561770河南 郑州   1561771河南 郑州   1561772河南 郑州   1561773河南 郑州 
 1561774河南 郑州   1561775河南 郑州   1561776河南 郑州   1561777河南 郑州 
 1561778河南 郑州   1561779河南 郑州   1561780河南 郑州   1561781河南 郑州 
 1561782河南 郑州   1561783河南 郑州   1561784河南 郑州   1561785河南 郑州 
 1561786河南 郑州   1561787河南 郑州   1561788河南 郑州   1561789河南 郑州 
 1561790河南 郑州   1561791河南 郑州   1561792河南 郑州   1561793河南 郑州 
 1561794河南 郑州   1561795河南 郑州   1561796河南 郑州   1561797河南 郑州 
 1561798河南 郑州   1561799河南 安阳   1561800上海 上海   1561801上海 上海 
 1561802上海 上海   1561803上海 上海   1561804上海 上海   1561805上海 上海 
 1561806上海 上海   1561807上海 上海   1561808上海 上海   1561809上海 上海 
 1561810上海 上海   1561811上海 上海   1561812上海 上海   1561813上海 上海 
 1561814上海 上海   1561815上海 上海   1561816上海 上海   1561817上海 上海 
 1561818上海 上海   1561819上海 上海   1561820上海 上海   1561821上海 上海 
 1561822上海 上海   1561823上海 上海   1561824上海 上海   1561825上海 上海 
 1561826上海 上海   1561827上海 上海   1561828上海 上海   1561829上海 上海 
 1561830上海 上海   1561831上海 上海   1561832上海 上海   1561833上海 上海 
 1561834上海 上海   1561835上海 上海   1561836上海 上海   1561837上海 上海 
 1561838上海 上海   1561839上海 上海   1561840上海 上海   1561841上海 上海 
 1561842上海 上海   1561843上海 上海   1561844上海 上海   1561845上海 上海 
 1561846上海 上海   1561847上海 上海   1561848上海 上海   1561849上海 上海 
 1561850上海 上海   1561851上海 上海   1561852上海 上海   1561853上海 上海 
 1561854上海 上海   1561855上海 上海   1561856上海 上海   1561857上海 上海 
 1561858上海 上海   1561859上海 上海   1561860上海 上海   1561861上海 上海 
 1561862上海 上海   1561863上海 上海   1561864上海 上海   1561865上海 上海 
 1561866上海 上海   1561867上海 上海   1561868上海 上海   1561869上海 上海 
 1561870上海 上海   1561871上海 上海   1561872上海 上海   1561873上海 上海 
 1561874上海 上海   1561875上海 上海   1561876上海 上海   1561877上海 上海 
 1561878上海 上海   1561879上海 上海   1561880上海 上海   1561881上海 上海 
 1561882上海 上海   1561883上海 上海   1561884上海 上海   1561885上海 上海 
 1561886上海 上海   1561887上海 上海   1561888上海 上海   1561889上海 上海 
 1561890上海 上海   1561891上海 上海   1561892上海 上海   1561893上海 上海 
 1561894上海 上海   1561895上海 上海   1561896上海 上海   1561897上海 上海 
 1561898上海 上海   1561899上海 上海   1561900陕西 西安   1561901陕西 西安 
 1561902陕西 西安   1561903陕西 西安   1561904陕西 西安   1561905陕西 西安 
 1561906陕西 西安   1561907陕西 西安   1561908陕西 西安   1561909陕西 西安 
 1561910陕西 咸阳   1561911陕西 延安   1561912陕西 榆林   1561913陕西 渭南 
 1561914陕西 商洛   1561915陕西 安康   1561916陕西 汉中   1561917陕西 宝鸡 
 1561918陕西 宝鸡   1561919陕西 铜川   1561920陕西 西安   1561921陕西 西安 
 1561922陕西 西安   1561923陕西 西安   1561924陕西 西安   1561925陕西 西安 
 1561926陕西 西安   1561927陕西 西安   1561928陕西 西安   1561929陕西 西安 
 1561930陕西 西安   1561931陕西 西安   1561932陕西 西安   1561933陕西 西安 
 1561934陕西 西安   1561935陕西 西安   1561936陕西 西安   1561937陕西 西安 
 1561938陕西 西安   1561939陕西 西安   1561940陕西 西安   1561941陕西 西安 
 1561942陕西 西安   1561943陕西 西安   1561944陕西 西安   1561945陕西 西安 
 1561946陕西 西安   1561947陕西 西安   1561948陕西 西安   1561949陕西 西安 
 1561950陕西 咸阳   1561951陕西 咸阳   1561952陕西 咸阳   1561953陕西 咸阳 
 1561954陕西 咸阳   1561955陕西 咸阳   1561956陕西 咸阳   1561957陕西 咸阳 
 1561958陕西 咸阳   1561959陕西 咸阳   1561960陕西 渭南   1561961陕西 渭南 
 1561962陕西 渭南   1561963陕西 渭南   1561964陕西 渭南   1561965陕西 渭南 
 1561966陕西 渭南   1561967陕西 渭南   1561968陕西 渭南   1561969陕西 渭南 
 1561970陕西 宝鸡   1561971陕西 宝鸡   1561972陕西 宝鸡   1561973陕西 宝鸡 
 1561974陕西 宝鸡   1561975陕西 宝鸡   1561976陕西 宝鸡   1561977陕西 宝鸡 
 1561978陕西 宝鸡   1561979陕西 汉中   1561980陕西 汉中   1561981陕西 汉中 
 1561982陕西 汉中   1561983陕西 汉中   1561984陕西 汉中   1561985陕西 延安 
 1561986陕西 延安   1561987陕西 延安   1561988陕西 延安   1561989陕西 延安 
 1561990陕西 榆林   1561991陕西 榆林   1561992陕西 榆林   1561993陕西 榆林 
 1561994陕西 榆林   1561995陕西 榆林   1561996陕西 安康   1561997陕西 安康 
 1561998陕西 商洛   1561999陕西 商洛