phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1571xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1571000北京 北京   1571001北京 北京   1571002北京 北京   1571003北京 北京   1571004北京 北京 
 1571005北京 北京   1571006北京 北京   1571007北京 北京   1571008北京 北京   1571009北京 北京 
 1571010上海 上海   1571011上海 上海   1571012上海 上海   1571013上海 上海   1571014上海 上海 
 1571015上海 上海   1571016上海 上海   1571017上海 上海   1571018上海 上海   1571019上海 上海 
 1571020天津 天津   1571021天津 天津   1571022天津 天津   1571023天津 天津   1571024天津 天津 
 1571025天津 天津   1571026天津 天津   1571027天津 天津   1571028天津 天津   1571029天津 天津 
 1571030河北 石家庄   1571031河北 石家庄   1571032河北 石家庄   1571033河北 石家庄   1571034河北 石家庄 
 1571035河北 石家庄   1571036河北 石家庄   1571037河北 石家庄   1571038河北 石家庄   1571039河北 石家庄 
 1571040陕西 西安   1571041陕西 延安   1571042陕西 榆林   1571043陕西 渭南   1571044陕西 西安 
 1571045陕西 安康   1571046陕西 汉中   1571047陕西 宝鸡   1571048陕西 西安   1571049陕西 西安 
 1571050辽宁 沈阳   1571051辽宁 沈阳   1571052辽宁 沈阳   1571053辽宁 沈阳   1571054辽宁 沈阳 
 1571055辽宁 沈阳   1571056辽宁 沈阳   1571057辽宁 沈阳   1571058辽宁 沈阳   1571059辽宁 沈阳 
 1571060福建 厦门   1571061福建 厦门   1571062福建 厦门   1571063福建 厦门   1571064福建 厦门 
 1571065福建 厦门   1571066福建 厦门   1571067福建 厦门   1571068福建 厦门   1571069福建 厦门 
 1571070广东 广州   1571071广东 广州   1571072广东 广州   1571073广东 广州   1571074广东 广州 
 1571075广东 深圳   1571076广东 深圳   1571077广东 深圳   1571078广东 深圳   1571079广东 深圳 
 1571080广东 深圳   1571082广东 深圳   1571083广东 深圳   1571084广东 深圳   1571085广东 广州 
 1571086广东 广州   1571087广东 广州   1571088广东 广州   1571089广东 广州   1571090河北 秦皇岛 
 1571091河北 秦皇岛   1571092河北 秦皇岛   1571093河北 秦皇岛   1571094河北 秦皇岛   1571095河北 秦皇岛 
 1571096河北 秦皇岛   1571097河北 秦皇岛   1571098河北 秦皇岛   1571099河北 秦皇岛   1571100北京 北京 
 1571101北京 北京   1571102北京 北京   1571103北京 北京   1571104北京 北京   1571105北京 北京 
 1571106北京 北京   1571107北京 北京   1571108北京 北京   1571109北京 北京   1571110北京 北京 
 1571111北京 北京   1571112北京 北京   1571113北京 北京   1571114北京 北京   1571115北京 北京 
 1571116北京 北京   1571117北京 北京   1571118北京 北京   1571119北京 北京   1571120北京 北京 
 1571121北京 北京   1571122北京 北京   1571123北京 北京   1571124北京 北京   1571125北京 北京 
 1571126北京 北京   1571127北京 北京   1571128北京 北京   1571129北京 北京   1571130北京 北京 
 1571131北京 北京   1571132北京 北京   1571133北京 北京   1571134北京 北京   1571135北京 北京 
 1571136北京 北京   1571137北京 北京   1571138北京 北京   1571139北京 北京   1571140北京 北京 
 1571141北京 北京   1571142北京 北京   1571143北京 北京   1571144北京 北京   1571145北京 北京 
 1571146北京 北京   1571147北京 北京   1571148北京 北京   1571149北京 北京   1571150福建 厦门 
 1571151福建 厦门   1571152福建 厦门   1571153福建 厦门   1571154福建 厦门   1571155福建 厦门 
 1571156福建 厦门   1571157福建 厦门   1571158福建 厦门   1571159福建 厦门   1571160上海 上海 
 1571161上海 上海   1571162上海 上海   1571163上海 上海   1571164上海 上海   1571165上海 上海 
 1571166上海 上海   1571167上海 上海   1571168上海 上海   1571169上海 上海   1571170广东 广州 
 1571171广东 广州   1571172广东 广州   1571173广东 广州   1571174广东 广州   1571175广东 广州 
 1571176广东 广州   1571177广东 广州   1571178广东 广州   1571179广东 广州   1571180广东 广州 
 1571181广东 广州   1571182广东 广州   1571183广东 广州   1571184广东 广州   1571185广东 广州 
 1571186广东 广州   1571187广东 广州   1571188广东 广州   1571189广东 广州   1571190广东 广州 
 1571191广东 广州   1571192广东 广州   1571193广东 广州   1571194广东 广州   1571195广东 深圳 
 1571196广东 深圳   1571197广东 深圳   1571198广东 深圳   1571199广东 深圳   1571200广东 深圳 
 1571201广东 深圳   1571202广东 深圳   1571203广东 深圳   1571204广东 深圳   1571205广东 深圳 
 1571206广东 深圳   1571207广东 深圳   1571208广东 深圳   1571209广东 深圳   1571210广东 深圳 
 1571211广东 深圳   1571212广东 深圳   1571213广东 深圳   1571214广东 深圳   1571215广东 深圳 
 1571216广东 深圳   1571217广东 深圳   1571218广东 深圳   1571219广东 深圳   1571220天津 天津 
 1571221天津 天津   1571222天津 天津   1571223天津 天津   1571224天津 天津   1571225天津 天津 
 1571226天津 天津   1571227天津 天津   1571228天津 天津   1571229天津 天津   1571230辽宁 沈阳 
 1571231辽宁 沈阳   1571232辽宁 沈阳   1571233辽宁 沈阳   1571234辽宁 沈阳   1571235辽宁 大连 
 1571236辽宁 大连   1571237辽宁 大连   1571238辽宁 大连   1571239辽宁 大连   1571240辽宁 沈阳 
 1571241辽宁 沈阳   1571242辽宁 沈阳   1571243辽宁 沈阳   1571244辽宁 沈阳   1571245辽宁 沈阳 
 1571246辽宁 沈阳   1571247辽宁 沈阳   1571248辽宁 沈阳   1571249辽宁 沈阳   1571250河北 保定 
 1571251河北 保定   1571252河北 保定   1571253河北 保定   1571254河北 保定   1571255河北 保定 
 1571256河北 保定   1571257河北 保定   1571258河北 保定   1571259河北 保定   1571260浙江 嘉兴 
 1571261浙江 嘉兴   1571262浙江 嘉兴   1571263浙江 嘉兴   1571264浙江 嘉兴   1571265浙江 台州 
 1571266浙江 台州   1571267浙江 台州   1571268浙江 台州   1571269浙江 台州   1571270山东 青岛 
 1571271山东 青岛   1571272山东 青岛   1571273山东 青岛   1571274山东 青岛   1571275山东 青岛 
 1571276山东 青岛   1571277山东 青岛   1571278山东 青岛   1571279山东 青岛   1571280北京 北京 
 1571281北京 北京   1571282北京 北京   1571283北京 北京   1571284北京 北京   1571285北京 北京 
 1571286北京 北京   1571287北京 北京   1571288北京 北京   1571289北京 北京   1571290北京 北京 
 1571291北京 北京   1571292北京 北京   1571293北京 北京   1571294北京 北京   1571295北京 北京 
 1571296北京 北京   1571297北京 北京   1571298北京 北京   1571299北京 北京   1571300河北 邯郸 
 1571301河北 石家庄   1571302河北 保定   1571303河北 张家口   1571304河北 承德   1571305河北 唐山 
 1571306河北 廊坊   1571307河北 沧州   1571308河北 衡水   1571309河北 邢台   1571310河北 邯郸 
 1571311河北 石家庄   1571312河北 保定   1571313河北 张家口   1571314河北 承德   1571315河北 唐山 
 1571316河北 廊坊   1571317河北 沧州   1571318河北 衡水   1571319河北 邢台   1571320河北 邯郸 
 1571321河北 石家庄   1571322河北 保定   1571323河北 张家口   1571324河北 承德   1571325河北 唐山 
 1571326河北 廊坊   1571327河北 沧州   1571328河北 衡水   1571329河北 邢台   1571330河北 邯郸 
 1571331河北 石家庄   1571332河北 保定   1571333河北 张家口   1571334河北 承德   1571335河北 唐山 
 1571336河北 廊坊   1571337河北 沧州   1571338河北 衡水   1571339河北 邢台   1571340河北 唐山 
 1571341河北 唐山   1571342河北 唐山   1571343河北 唐山   1571344河北 唐山   1571345河北 唐山 
 1571346河北 唐山   1571347河北 唐山   1571348河北 唐山   1571349河北 唐山   1571350山西 太原 
 1571351山西 太原   1571352山西 太原   1571353山西 阳泉   1571354山西 晋中   1571355山西 长治 
 1571356山西 晋城   1571357山西 临汾   1571358山西 大同   1571359山西 运城   1571360河南 商丘 
 1571361河南 商丘   1571362河南 商丘   1571363河南 商丘   1571364河南 商丘   1571365河南 驻马店 
 1571366河南 郑州   1571367河南 郑州   1571368河南 郑州   1571369河南 郑州   1571370河南 商丘 
 1571371河南 郑州   1571372河南 安阳   1571373河南 新乡   1571374河南 许昌   1571375河南 平顶山 
 1571376河南 信阳   1571377河南 南阳   1571378河南 开封   1571379河南 洛阳   1571380河南 郑州 
 1571381河南 郑州   1571382河南 郑州   1571383河南 郑州   1571384河南 郑州   1571385河南 郑州 
 1571386河南 郑州   1571387河南 郑州   1571388河南 郑州   1571389河南 郑州   1571390河南 焦作 
 1571391河南 焦作   1571392河南 鹤壁   1571394河南 周口   1571395河南 漯河   1571396河南 驻马店 
 1571397河南 洛阳   1571398河南 三门峡   1571399河南 驻马店   1571400辽宁 沈阳   1571401辽宁 沈阳 
 1571402辽宁 鞍山   1571403辽宁 铁岭   1571404辽宁 盘锦   1571405辽宁 大连   1571406辽宁 大连 
 1571407辽宁 营口   1571408辽宁 阜新   1571409辽宁 辽阳   1571410辽宁 铁岭   1571411辽宁 大连 
 1571412辽宁 鞍山   1571413辽宁 抚顺   1571414辽宁 本溪   1571415辽宁 丹东   1571416辽宁 锦州 
 1571417辽宁 营口   1571418辽宁 阜新   1571419辽宁 辽阳   1571420辽宁 朝阳   1571421辽宁 朝阳 
 1571422辽宁 鞍山   1571423辽宁 抚顺   1571424辽宁 本溪   1571425辽宁 丹东   1571426辽宁 锦州 
 1571427辽宁 盘锦   1571428辽宁 葫芦岛   1571429辽宁 葫芦岛   1571430吉林 长春   1571431吉林 长春 
 1571432吉林 吉林   1571433吉林 延吉   1571434吉林 四平   1571435吉林 通化   1571436吉林 白城 
 1571437吉林 辽源   1571438吉林 松原   1571439吉林 白山   1571440吉林 长春   1571441吉林 长春 
 1571442吉林 吉林   1571443吉林 延吉   1571444吉林 四平   1571445吉林 通化   1571446吉林 白城 
 1571447吉林 辽源   1571448吉林 松原   1571449吉林 白山   1571450黑龙江 哈尔滨   1571451黑龙江 哈尔滨 
 1571452黑龙江 齐齐哈尔   1571453黑龙江 牡丹江   1571454黑龙江 佳木斯   1571455黑龙江 绥化   1571456黑龙江 黑河 
 1571457黑龙江 鸡西   1571458黑龙江 哈尔滨   1571459黑龙江 大庆   1571460黑龙江 哈尔滨   1571461黑龙江 大庆 
 1571462黑龙江 齐齐哈尔   1571463黑龙江 牡丹江   1571464黑龙江 七台河   1571465黑龙江 伊春   1571466黑龙江 佳木斯 
 1571467黑龙江 大兴安岭   1571468黑龙江 鹤岗   1571469黑龙江 双鸭山   1571470内蒙古 海拉尔   1571471内蒙古 呼和浩特 
 1571472内蒙古 包头   1571473内蒙古 乌海   1571474内蒙古 集宁   1571475内蒙古 通辽   1571476内蒙古 赤峰 
 1571477内蒙古 鄂尔多斯   1571478内蒙古 临河   1571479内蒙古 锡林浩特   1571480内蒙古 海拉尔   1571481内蒙古 呼和浩特 
 1571482内蒙古 乌兰浩特   1571483内蒙古 阿拉善盟   1571484内蒙古 集宁   1571485内蒙古 通辽   1571486内蒙古 赤峰 
 1571487内蒙古 鄂尔多斯   1571488内蒙古 临河   1571489内蒙古 包头   1571490新疆 阿勒泰   1571491新疆 克州 
 1571492新疆 博乐   1571493新疆 和田   1571494新疆 阿克苏   1571495新疆 库尔勒   1571496新疆 昌吉 
 1571497新疆 乌鲁木齐   1571498新疆 伊犁   1571499新疆 喀什   1571500福建 宁德   1571501福建 宁德 
 1571502福建 宁德   1571503福建 漳州   1571504福建 漳州   1571505福建 漳州   1571506福建 漳州 
 1571507福建 莆田   1571508福建 莆田   1571509福建 莆田   1571510江苏 盐城   1571511江苏 盐城 
 1571512江苏 连云港   1571513江苏 连云港   1571514江苏 南京   1571515江苏 南京   1571516江苏 南京 
 1571517江苏 南京   1571518江苏 南京   1571519江苏 南京   1571520江苏 徐州   1571521江苏 徐州 
 1571522江苏 徐州   1571523江苏 淮安   1571524江苏 宿迁   1571525江苏 扬州   1571526江苏 泰州 
 1571527江苏 扬州   1571528江苏 镇江   1571529江苏 镇江   1571530山东 菏泽   1571531山东 济南 
 1571532山东 青岛   1571533山东 淄博   1571534山东 德州   1571535山东 烟台   1571536山东 潍坊 
 1571537山东 济宁   1571538山东 泰安   1571539山东 临沂   1571540山东 菏泽   1571541山东 济南 
 1571542山东 青岛   1571543山东 滨州   1571544山东 德州   1571545山东 烟台   1571546山东 东营 
 1571547山东 济宁   1571548山东 泰安   1571549山东 临沂   1571550安徽 滁州   1571551安徽 合肥 
 1571552安徽 蚌埠   1571553安徽 芜湖   1571554安徽 淮南   1571555安徽 马鞍山   1571556安徽 安庆 
 1571557安徽 宿州   1571558安徽 阜阳   1571559安徽 黄山   1571560安徽 合肥   1571561安徽 淮北 
 1571562安徽 铜陵   1571563安徽 宣城   1571564安徽 六安   1571565安徽 合肥   1571566安徽 池州 
 1571567安徽 阜阳   1571568安徽 阜阳   1571569安徽 合肥   1571570浙江 杭州   1571571浙江 杭州 
 1571572浙江 杭州   1571573浙江 杭州   1571574浙江 杭州   1571575浙江 杭州   1571576浙江 杭州 
 1571577浙江 杭州   1571578浙江 杭州   1571579浙江 杭州   1571580浙江 杭州   1571581浙江 杭州 
 1571582浙江 绍兴   1571583浙江 绍兴   1571584浙江 绍兴   1571585浙江 绍兴   1571586浙江 绍兴 
 1571587浙江 湖州   1571588浙江 湖州   1571589浙江 湖州   1571590福建 福州   1571591福建 福州 
 1571592福建 福州   1571593福建 福州   1571594福建 福州   1571595福建 泉州   1571596福建 泉州 
 1571597福建 泉州   1571598福建 泉州   1571599福建 泉州   1571600福建 三明   1571601福建 三明 
 1571602福建 三明   1571603福建 龙岩   1571604福建 龙岩   1571605福建 龙岩   1571606福建 龙岩 
 1571607福建 南平   1571608福建 南平   1571609福建 南平   1571610江苏 镇江   1571611江苏 常州 
 1571612江苏 常州   1571613江苏 苏州   1571614江苏 常州   1571615江苏 无锡   1571616江苏 无锡 
 1571617江苏 无锡   1571618江苏 无锡   1571619江苏 无锡   1571620江苏 苏州   1571621江苏 苏州 
 1571622江苏 苏州   1571623江苏 苏州   1571624江苏 苏州   1571625江苏 苏州   1571626江苏 苏州 
 1571627江苏 南通   1571628江苏 南通   1571629江苏 南通   1571630河南 安阳   1571631河南 安阳 
 1571632河南 安阳   1571633河南 安阳   1571634河南 焦作   1571635河南 濮阳   1571636河南 焦作 
 1571637河南 漯河   1571638河南 周口   1571639河南 周口   1571640河南 信阳   1571641河南 南阳 
 1571642河南 开封   1571643河南 洛阳   1571644河南 洛阳   1571645河南 三门峡   1571646河南 新乡 
 1571647河南 新乡   1571648河南 郑州   1571649河南 驻马店   1571650河南 许昌   1571651河南 许昌 
 1571652河南 焦作   1571653河南 平顶山   1571654河南 平顶山   1571655河南 平顶山   1571656河南 平顶山 
 1571657河南 信阳   1571658河南 信阳   1571659河南 信阳   1571660河南 南阳   1571661河南 南阳 
 1571662河南 南阳   1571663河南 南阳   1571664河南 南阳   1571665河南 南阳   1571666河南 洛阳 
 1571667河南 洛阳   1571668河南 新乡   1571669河南 新乡   1571670河南 开封   1571671河南 开封 
 1571672河南 洛阳   1571673河南 洛阳   1571674河南 周口   1571675河南 周口   1571676河南 周口 
 1571677河南 新乡   1571678河南 驻马店   1571679河南 许昌   1571680河北 邯郸   1571681河北 邯郸 
 1571682河北 邯郸   1571683河北 邯郸   1571684河北 邯郸   1571685河北 沧州   1571686河北 沧州 
 1571687河北 沧州   1571688河北 沧州   1571689河北 沧州   1571690河北 邯郸   1571691河北 石家庄 
 1571692河北 保定   1571693河北 张家口   1571694河北 承德   1571695河北 保定   1571696河北 廊坊 
 1571697河北 沧州   1571698河北 衡水   1571699河北 邢台   1571700江西 南昌   1571701江西 鹰潭 
 1571702江西 九江   1571703江西 上饶   1571704江西 抚州   1571705江西 宜春   1571706江西 吉安 
 1571707江西 赣州   1571708江西 赣州   1571709江西 南昌   1571710湖北 武汉   1571711湖北 武汉 
 1571712湖北 武汉   1571713湖北 武汉   1571714湖北 武汉   1571715湖北 武汉   1571716湖北 武汉 
 1571717湖北 武汉   1571718湖北 武汉   1571719湖北 武汉   1571720湖北 宜昌   1571721湖北 荆州 
 1571722湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1571723湖北 黄石   1571724湖北 咸宁   1571725湖北 黄冈   1571726湖北 恩施 
 1571727湖北 襄阳   1571728湖北 十堰   1571729湖北 孝感   1571730湖南 岳阳   1571731湖南 长沙 
 1571732湖南 湘潭   1571733湖南 株洲   1571734湖南 衡阳   1571735湖南 郴州   1571736湖南 常德 
 1571737湖南 益阳   1571738湖南 娄底   1571739湖南 邵阳   1571740湖南 岳阳   1571741湖南 长沙 
 1571742湖南 湘潭   1571743湖南 吉首   1571744湖南 张家界   1571745湖南 怀化   1571746湖南 永州 
 1571747湖南 永州   1571748湖南 长沙   1571749湖南 长沙   1571750湖南 长沙   1571751湖南 长沙 
 1571752湖南 娄底   1571753湖南 株洲   1571754湖南 怀化   1571755湖南 郴州   1571756湖南 常德 
 1571757湖南 益阳   1571758湖南 衡阳   1571759湖南 邵阳   1571760河北 石家庄   1571761河北 张家口 
 1571762河北 廊坊   1571763河北 廊坊   1571764河北 廊坊   1571765河北 廊坊   1571766河北 廊坊 
 1571767河北 邢台   1571768河北 邢台   1571769河北 邢台   1571770广西 防城港   1571771广西 南宁 
 1571772广西 柳州   1571773广西 桂林   1571774广西 梧州   1571775广西 玉林   1571776广西 百色 
 1571777广西 钦州   1571778广西 河池   1571779广西 北海   1571780湖北 鄂州   1571781湖北 随州 
 1571782湖北 荆门   1571783湖北 荆州   1571784湖北 荆州   1571785湖北 襄阳   1571786湖北 襄阳 
 1571787湖北 黄冈   1571788湖北 宜昌   1571789湖北 宜昌   1571790江西 新余   1571791江西 南昌 
 1571792江西 九江   1571793江西 上饶   1571794江西 抚州   1571795江西 宜春   1571796江西 吉安 
 1571797江西 赣州   1571798江西 景德镇   1571799江西 萍乡   1571800四川 成都   1571801四川 成都 
 1571802四川 成都   1571803四川 成都   1571804四川 成都   1571805四川 成都   1571810广东 广州 
 1571811广东 广州   1571812广东 深圳   1571813广东 东莞   1571814广东 广州   1571815广东 佛山 
 1571816广东 汕头   1571817广东 珠海   1571818广东 佛山   1571819广东 惠州   1571820广东 中山 
 1571821广东 江门   1571822广东 深圳   1571823广东 韶关   1571824广东 深圳   1571825广东 河源 
 1571826广东 梅州   1571827广东 汕尾   1571828广东 惠州   1571829广东 阳江   1571830广东 湛江 
 1571831广东 茂名   1571832广东 肇庆   1571833广东 东莞   1571834广东 东莞   1571835广东 清远 
 1571836广东 潮州   1571837广东 揭阳   1571838广东 广州   1571839广东 云浮   1571840广东 佛山 
 1571841广东 广州   1571842广东 深圳   1571843广东 东莞   1571844广东 广州   1571845广东 佛山 
 1571846广东 珠海   1571847广东 深圳   1571848广东 深圳   1571849广东 中山   1571850贵州 贵阳 
 1571851贵州 贵阳   1571852贵州 遵义   1571853贵州 安顺   1571854贵州 都匀   1571855贵州 凯里 
 1571856贵州 铜仁   1571857贵州 毕节   1571858贵州 六盘水   1571859贵州 兴义   1571860贵州 贵阳 
 1571861贵州 贵阳   1571862贵州 遵义   1571863贵州 安顺   1571864贵州 都匀   1571865贵州 凯里 
 1571866贵州 铜仁   1571867贵州 毕节   1571868贵州 六盘水   1571869贵州 兴义   1571870云南 西双版纳 
 1571871云南 昆明   1571872云南 大理   1571873云南 红河   1571874云南 曲靖   1571875云南 保山 
 1571876云南 昆明   1571877云南 玉溪   1571878云南 丽江   1571879云南 昆明   1571880北京 北京 
 1571881北京 北京   1571882北京 北京   1571883北京 北京   1571884北京 北京   1571885北京 北京 
 1571886北京 北京   1571887北京 北京   1571888北京 北京   1571889北京 北京   1571890海南 海口 
 1571891海南 海口   1571892海南 海口   1571893海南 海口   1571894海南 海口   1571895海南 海口 
 1571896海南 海口   1571897海南 海口   1571898海南 海口   1571899海南 海口   1571900新疆 阿克苏 
 1571901新疆 阿勒泰   1571902新疆 克州   1571903新疆 博乐   1571904新疆 哈密   1571905新疆 和田 
 1571906新疆 喀什   1571907新疆 克拉玛依   1571908新疆 库尔勒   1571909新疆 奎屯   1571910陕西 西安 
 1571911陕西 延安   1571912陕西 榆林   1571913陕西 渭南   1571914陕西 商洛   1571915陕西 安康 
 1571916陕西 汉中   1571917陕西 宝鸡   1571918陕西 西安   1571919陕西 铜川   1571920陕西 西安 
 1571921陕西 西安   1571922陕西 榆林   1571923陕西 渭南   1571924陕西 商洛   1571925陕西 渭南 
 1571926陕西 汉中   1571927陕西 宝鸡   1571928陕西 西安   1571929陕西 西安   1571930甘肃 白银 
 1571931甘肃 兰州   1571932甘肃 兰州   1571933甘肃 兰州   1571934甘肃 兰州   1571935甘肃 金昌 
 1571936甘肃 金昌   1571937甘肃 酒泉嘉峪关   1571938甘肃 天水   1571939甘肃 酒泉嘉峪关   1571940四川 成都 
 1571941四川 成都   1571942四川 成都   1571943四川 成都   1571944四川 成都   1571945四川 成都 
 1571946四川 成都   1571947四川 成都   1571948四川 成都   1571949四川 成都   1571950宁夏 银川 
 1571951宁夏 银川   1571952宁夏 石嘴山   1571953宁夏 吴忠   1571954宁夏 固原   1571955宁夏 中卫 
 1571956宁夏 中卫   1571957宁夏 银川   1571958宁夏 银川   1571959宁夏 银川   1571960甘肃 临夏 
 1571961甘肃 兰州   1571962甘肃 定西   1571963甘肃 平凉   1571964甘肃 庆阳   1571965甘肃 庆阳 
 1571966甘肃 张掖   1571967甘肃 甘南   1571968甘肃 天水   1571969甘肃 陇南   1571970青海 海晏 
 1571971青海 西宁   1571972青海 海东   1571973青海 西宁   1571974青海 共和   1571975青海 西宁 
 1571976青海 西宁   1571977青海 德令哈   1571978青海 西宁   1571979青海 格尔木   1571980海南 海口 
 1571981海南 海口   1571982海南 海口   1571983海南 海口   1571984海南 海口   1571985海南 海口 
 1571986海南 海口   1571987海南 海口   1571988海南 海口   1571989海南 海口   1571990新疆 昌吉 
 1571991新疆 石河子   1571992新疆 塔城   1571993新疆 吐鲁番   1571994新疆 乌鲁木齐   1571995新疆 伊犁 
 1571996新疆 克拉玛依   1571997新疆 库尔勒   1571998新疆 乌鲁木齐   1571999新疆 乌鲁木齐