phone001.com专业的手机号码信息查询网站|1582xxxxxxx|手机号码归属地查询|手机算号|响一声电话判断

您也可以直接输入号码直接跳转:

 

请选择号码段及所属区域

赞助商链接

 1582000山东 济南   1582001山东 济南   1582002山东 青岛   1582003山东 青岛 
 1582004山东 聊城   1582005山东 烟台   1582006山东 德州   1582007山东 济宁 
 1582008山东 青岛   1582009山东 济南   1582010广东 韶关   1582011广东 韶关 
 1582012广东 韶关   1582013广东 潮州   1582014广东 潮州   1582015广东 潮州 
 1582016广东 河源   1582017广东 茂名   1582018广东 茂名   1582019广东 茂名 
 1582021广东 广州   1582022广东 广州   1582023广东 广州   1582024广东 广州 
 1582025广东 广州   1582026广东 广州   1582027广东 广州   1582028广东 广州 
 1582029广东 广州   1582030广东 汕尾   1582031广东 汕尾   1582032广东 清远 
 1582033广东 清远   1582034广东 阳江   1582035广东 梅州   1582036广东 阳江 
 1582037广东 肇庆   1582038广东 肇庆   1582039广东 梅州   1582040广东 深圳 
 1582041广东 深圳   1582042广东 深圳   1582043广东 深圳   1582044广东 深圳 
 1582045广东 深圳   1582046广东 深圳   1582047广东 深圳   1582048广东 深圳 
 1582050广东 中山   1582051广东 中山   1582052广东 中山   1582053广东 中山 
 1582054广东 中山   1582055广东 珠海   1582056广东 珠海   1582057广东 珠海 
 1582058广东 珠海   1582059广东 珠海   1582060广东 佛山   1582061广东 佛山 
 1582062广东 佛山   1582063广东 佛山   1582064广东 佛山   1582065广东 佛山 
 1582066广东 佛山   1582067广东 佛山   1582068广东 佛山   1582069广东 佛山 
 1582070广东 惠州   1582071广东 惠州   1582072广东 惠州   1582073广东 惠州 
 1582074广东 惠州   1582075广东 深圳   1582076广东 深圳   1582077广东 深圳 
 1582078广东 深圳   1582079广东 深圳   1582080广东 东莞   1582081广东 东莞 
 1582082广东 东莞   1582083广东 东莞   1582084广东 东莞   1582085广东 东莞 
 1582086广东 东莞   1582087广东 东莞   1582088广东 东莞   1582089广东 东莞 
 1582090广东 东莞   1582091广东 东莞   1582092广东 东莞   1582093广东 东莞 
 1582094广东 东莞   1582095广东 东莞   1582096广东 东莞   1582097广东 东莞 
 1582098广东 东莞   1582099广东 东莞   1582100上海 上海   1582101上海 上海 
 1582102上海 上海   1582103上海 上海   1582104上海 上海   1582105上海 上海 
 1582106上海 上海   1582107上海 上海   1582108上海 上海   1582109上海 上海 
 1582110上海 上海   1582111上海 上海   1582112上海 上海   1582113上海 上海 
 1582114上海 上海   1582115上海 上海   1582116上海 上海   1582117上海 上海 
 1582118上海 上海   1582119上海 上海   1582120上海 上海   1582121上海 上海 
 1582122上海 上海   1582123上海 上海   1582124上海 上海   1582125上海 上海 
 1582126上海 上海   1582127上海 上海   1582128上海 上海   1582129上海 上海 
 1582130上海 上海   1582131上海 上海   1582132上海 上海   1582133上海 上海 
 1582134上海 上海   1582135上海 上海   1582136上海 上海   1582137上海 上海 
 1582138上海 上海   1582139上海 上海   1582140上海 上海   1582141上海 上海 
 1582142上海 上海   1582143上海 上海   1582144上海 上海   1582145上海 上海 
 1582146上海 上海   1582147上海 上海   1582148上海 上海   1582149上海 上海 
 1582150上海 上海   1582151上海 上海   1582152上海 上海   1582153上海 上海 
 1582154上海 上海   1582155上海 上海   1582156上海 上海   1582157上海 上海 
 1582158上海 上海   1582159上海 上海   1582160上海 上海   1582161上海 上海 
 1582162上海 上海   1582163上海 上海   1582164上海 上海   1582165上海 上海 
 1582166上海 上海   1582167上海 上海   1582168上海 上海   1582169上海 上海 
 1582170上海 上海   1582171上海 上海   1582172上海 上海   1582173上海 上海 
 1582174上海 上海   1582175上海 上海   1582176上海 上海   1582177上海 上海 
 1582178上海 上海   1582179上海 上海   1582180上海 上海   1582181上海 上海 
 1582182上海 上海   1582183上海 上海   1582184上海 上海   1582185上海 上海 
 1582186上海 上海   1582187上海 上海   1582188上海 上海   1582189上海 上海 
 1582190上海 上海   1582191上海 上海   1582192上海 上海   1582193上海 上海 
 1582194上海 上海   1582195上海 上海   1582196上海 上海   1582197上海 上海 
 1582198上海 上海   1582199上海 上海   1582200天津 天津   1582201天津 天津 
 1582202天津 天津   1582203天津 天津   1582204天津 天津   1582205天津 天津 
 1582206天津 天津   1582207天津 天津   1582208天津 天津   1582209天津 天津 
 1582210天津 天津   1582211天津 天津   1582212天津 天津   1582213天津 天津 
 1582214天津 天津   1582215天津 天津   1582216天津 天津   1582217天津 天津 
 1582218天津 天津   1582219天津 天津   1582220天津 天津   1582221天津 天津 
 1582222天津 天津   1582223天津 天津   1582224天津 天津   1582225天津 天津 
 1582226天津 天津   1582227天津 天津   1582228天津 天津   1582229天津 天津 
 1582230天津 天津   1582231天津 天津   1582232天津 天津   1582233天津 天津 
 1582234天津 天津   1582235天津 天津   1582236天津 天津   1582237天津 天津 
 1582238天津 天津   1582239天津 天津   1582240天津 天津   1582241天津 天津 
 1582242天津 天津   1582243天津 天津   1582244天津 天津   1582245天津 天津 
 1582246天津 天津   1582247天津 天津   1582248天津 天津   1582249天津 天津 
 1582250天津 天津   1582251天津 天津   1582252天津 天津   1582253天津 天津 
 1582254天津 天津   1582255天津 天津   1582256天津 天津   1582257天津 天津 
 1582258天津 天津   1582259天津 天津   1582260天津 天津   1582261天津 天津 
 1582262天津 天津   1582263天津 天津   1582264天津 天津   1582265天津 天津 
 1582266天津 天津   1582267天津 天津   1582268天津 天津   1582269天津 天津 
 1582270天津 天津   1582271天津 天津   1582272天津 天津   1582273天津 天津 
 1582274天津 天津   1582275天津 天津   1582276天津 天津   1582277天津 天津 
 1582278天津 天津   1582279天津 天津   1582280天津 天津   1582281天津 天津 
 1582282天津 天津   1582283天津 天津   1582284天津 天津   1582285天津 天津 
 1582286天津 天津   1582287天津 天津   1582288天津 天津   1582289天津 天津 
 1582290天津 天津   1582291天津 天津   1582292天津 天津   1582293天津 天津 
 1582294天津 天津   1582295天津 天津   1582296天津 天津   1582297天津 天津 
 1582298天津 天津   1582299天津 天津   1582300重庆 重庆   1582301重庆 重庆 
 1582302重庆 重庆   1582303重庆 重庆   1582304重庆 重庆   1582305重庆 重庆 
 1582306重庆 重庆   1582307重庆 重庆   1582308重庆 重庆   1582309重庆 重庆 
 1582310重庆 重庆   1582311重庆 重庆   1582312重庆 重庆   1582313重庆 重庆 
 1582314重庆 重庆   1582315重庆 重庆   1582316重庆 重庆   1582317重庆 重庆 
 1582318重庆 重庆   1582319重庆 重庆   1582320重庆 重庆   1582321重庆 重庆 
 1582322重庆 重庆   1582323重庆 重庆   1582324重庆 重庆   1582325重庆 重庆 
 1582326重庆 重庆   1582327重庆 重庆   1582328重庆 重庆   1582329重庆 重庆 
 1582330重庆 重庆   1582331重庆 重庆   1582332重庆 重庆   1582333重庆 重庆 
 1582334重庆 重庆   1582335重庆 重庆   1582336重庆 重庆   1582337重庆 重庆 
 1582338重庆 重庆   1582339重庆 重庆   1582340重庆 重庆   1582341重庆 重庆 
 1582342重庆 重庆   1582343重庆 重庆   1582344重庆 重庆   1582345重庆 重庆 
 1582346重庆 重庆   1582347重庆 重庆   1582348重庆 重庆   1582349重庆 重庆 
 1582350重庆 重庆   1582351重庆 重庆   1582352重庆 重庆   1582353重庆 重庆 
 1582354重庆 重庆   1582355重庆 重庆   1582356重庆 重庆   1582357重庆 重庆 
 1582358重庆 重庆   1582359重庆 重庆   1582360重庆 重庆   1582361重庆 重庆 
 1582362重庆 重庆   1582363重庆 重庆   1582364重庆 重庆   1582365重庆 重庆 
 1582366重庆 重庆   1582367重庆 重庆   1582368重庆 重庆   1582369重庆 重庆 
 1582370重庆 重庆   1582371重庆 重庆   1582372重庆 重庆   1582373重庆 重庆 
 1582374重庆 重庆   1582375重庆 重庆   1582376重庆 重庆   1582377重庆 重庆 
 1582378重庆 重庆   1582379重庆 重庆   1582380重庆 重庆   1582381重庆 重庆 
 1582382重庆 重庆   1582383重庆 重庆   1582384重庆 重庆   1582385重庆 重庆 
 1582386重庆 重庆   1582387重庆 重庆   1582388重庆 重庆   1582389重庆 重庆 
 1582390重庆 重庆   1582391重庆 重庆   1582392重庆 重庆   1582393重庆 重庆 
 1582394重庆 重庆   1582395重庆 重庆   1582396重庆 重庆   1582397重庆 重庆 
 1582398重庆 重庆   1582399重庆 重庆   1582400浙江 台州   1582401浙江 台州 
 1582402浙江 台州   1582403浙江 台州   1582404浙江 台州   1582405浙江 台州 
 1582406浙江 台州   1582407浙江 台州   1582408浙江 台州   1582409浙江 台州 
 1582410浙江 杭州   1582411浙江 杭州   1582412浙江 杭州   1582413浙江 杭州 
 1582414浙江 杭州   1582415浙江 杭州   1582416浙江 杭州   1582417浙江 杭州 
 1582418浙江 杭州   1582419浙江 杭州   1582420浙江 宁波   1582421浙江 宁波 
 1582422浙江 宁波   1582423浙江 宁波   1582424浙江 宁波   1582425浙江 宁波 
 1582426浙江 宁波   1582427浙江 宁波   1582428浙江 宁波   1582429浙江 宁波 
 1582430浙江 嘉兴   1582431浙江 嘉兴   1582432浙江 嘉兴   1582433浙江 嘉兴 
 1582434浙江 嘉兴   1582435浙江 嘉兴   1582436浙江 嘉兴   1582437浙江 嘉兴 
 1582438浙江 嘉兴   1582439浙江 嘉兴   1582440浙江 杭州   1582441浙江 杭州 
 1582442浙江 杭州   1582443浙江 杭州   1582444浙江 杭州   1582445浙江 杭州 
 1582446浙江 杭州   1582447浙江 杭州   1582448浙江 杭州   1582449浙江 杭州 
 1582450浙江 宁波   1582451浙江 宁波   1582452浙江 宁波   1582453浙江 宁波 
 1582454浙江 宁波   1582455浙江 宁波   1582456浙江 宁波   1582457浙江 宁波 
 1582458浙江 宁波   1582459浙江 宁波   1582460河南 安阳   1582461河南 安阳 
 1582462河南 安阳   1582463河南 安阳   1582464河南 安阳   1582465河南 安阳 
 1582466河南 安阳   1582467河南 安阳   1582468河南 安阳   1582469河南 安阳 
 1582470河南 商丘   1582471河南 商丘   1582472河南 商丘   1582473河南 商丘 
 1582474河南 商丘   1582475河南 商丘   1582476河南 商丘   1582477河南 商丘 
 1582478河南 商丘   1582479河南 商丘   1582480河南 郑州   1582481河南 郑州 
 1582482河南 郑州   1582483河南 郑州   1582484河南 郑州   1582485河南 郑州 
 1582486河南 郑州   1582487河南 郑州   1582488河南 郑州   1582489河南 郑州 
 1582490河南 洛阳   1582491河南 洛阳   1582493河南 洛阳   1582494河南 洛阳 
 1582495河南 洛阳   1582496河南 洛阳   1582497河南 洛阳   1582498河南 洛阳 
 1582499河南 洛阳   1582500云南 临沧   1582501云南 临沧   1582503云南 曲靖 
 1582504云南 曲靖   1582505云南 曲靖   1582506云南 曲靖   1582507云南 曲靖 
 1582508云南 曲靖   1582509云南 曲靖   1582510云南 曲靖   1582511云南 曲靖 
 1582512云南 玉溪   1582513云南 玉溪   1582514云南 玉溪   1582515云南 玉溪 
 1582516云南 楚雄   1582517云南 大理   1582518云南 红河   1582519云南 红河 
 1582520云南 红河   1582521云南 红河   1582522云南 红河   1582523云南 红河 
 1582524云南 红河   1582525云南 昆明   1582526云南 昆明   1582527云南 昆明 
 1582528云南 昆明   1582529云南 昆明   1582530宁夏 银川   1582531宁夏 银川 
 1582532宁夏 石嘴山   1582533宁夏 吴忠   1582534宁夏 固原   1582535宁夏 中卫 
 1582536宁夏 石嘴山   1582537宁夏 银川   1582538宁夏 银川   1582539宁夏 固原 
 1582540浙江 温州   1582541浙江 温州   1582542浙江 温州   1582543浙江 温州 
 1582544浙江 温州   1582545浙江 台州   1582546浙江 台州   1582547浙江 台州 
 1582548浙江 台州   1582549浙江 台州   1582550浙江 杭州   1582551浙江 杭州 
 1582552浙江 杭州   1582553浙江 杭州   1582554浙江 杭州   1582555浙江 宁波 
 1582556浙江 宁波   1582557浙江 宁波   1582558浙江 宁波   1582559浙江 宁波 
 1582560浙江 温州   1582561浙江 温州   1582562浙江 温州   1582563浙江 温州 
 1582564浙江 温州   1582565浙江 温州   1582566浙江 温州   1582567浙江 温州 
 1582568浙江 温州   1582569浙江 温州   1582570浙江 嘉兴   1582571浙江 嘉兴 
 1582572浙江 嘉兴   1582573浙江 嘉兴   1582574浙江 嘉兴   1582575浙江 金华 
 1582576浙江 金华   1582577浙江 金华   1582578浙江 金华   1582579浙江 金华 
 1582580甘肃 天水   1582581甘肃 定西   1582582甘肃 定西   1582583甘肃 平凉 
 1582584甘肃 平凉   1582585甘肃 平凉   1582586甘肃 庆阳   1582587甘肃 陇南 
 1582588甘肃 陇南   1582589甘肃 陇南   1582590重庆 重庆   1582591重庆 重庆 
 1582592重庆 重庆   1582593重庆 重庆   1582594重庆 重庆   1582595重庆 重庆 
 1582596重庆 重庆   1582597重庆 重庆   1582598重庆 重庆   1582599重庆 重庆 
 1582600重庆 重庆   1582601重庆 重庆   1582602重庆 重庆   1582603重庆 重庆 
 1582604重庆 重庆   1582605重庆 重庆   1582606重庆 重庆   1582607重庆 重庆 
 1582608重庆 重庆   1582609重庆 重庆   1582610重庆 重庆   1582611重庆 重庆 
 1582612重庆 重庆   1582613重庆 重庆   1582614重庆 重庆   1582615重庆 重庆 
 1582616重庆 重庆   1582617重庆 重庆   1582618重庆 重庆   1582619重庆 重庆 
 1582620重庆 重庆   1582621重庆 重庆   1582622重庆 重庆   1582623重庆 重庆 
 1582624重庆 重庆   1582625重庆 重庆   1582626重庆 重庆   1582627重庆 重庆 
 1582628重庆 重庆   1582629重庆 重庆   1582630重庆 重庆   1582631重庆 重庆 
 1582632重庆 重庆   1582633重庆 重庆   1582634重庆 重庆   1582635重庆 重庆 
 1582636重庆 重庆   1582637重庆 重庆   1582638重庆 重庆   1582639重庆 重庆 
 1582640重庆 重庆   1582641重庆 重庆   1582642重庆 重庆   1582643重庆 重庆 
 1582644重庆 重庆   1582645重庆 重庆   1582646重庆 重庆   1582647重庆 重庆 
 1582648重庆 重庆   1582649重庆 重庆   1582650湖北 荆州   1582651湖北 荆州 
 1582652湖北 荆州   1582653湖北 荆州   1582654湖北 荆州   1582655湖北 荆州 
 1582656湖北 荆州   1582657湖北 荆州   1582658湖北 荆州   1582659湖北 荆州 
 1582660湖北 荆州   1582661湖北 荆州   1582662湖北 荆州   1582663湖北 荆州 
 1582664湖北 荆州   1582665湖北 荆州   1582666湖北 恩施   1582667湖北 恩施 
 1582668湖北 恩施   1582669湖北 恩施   1582670湖北 恩施   1582671湖北 随州 
 1582672湖北 随州   1582673湖北 随州   1582674湖北 随州   1582675湖北 随州 
 1582676湖北 随州   1582677湖北 随州   1582678湖北 随州   1582679湖北 孝感 
 1582680湖北 孝感   1582681湖北 孝感   1582682湖北 孝感   1582683湖北 孝感 
 1582684湖北 孝感   1582685湖北 孝感   1582686湖北 孝感   1582687湖北 孝感 
 1582688湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582689湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582690湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582691湖北 江汉(天门/仙桃/潜江) 
 1582692湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582693湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582694湖北 黄石   1582695湖北 黄石 
 1582696湖北 黄石   1582697湖北 黄石   1582698湖北 黄石   1582699湖北 鄂州 
 1582700湖北 武汉   1582701湖北 武汉   1582702湖北 武汉   1582703湖北 武汉 
 1582704湖北 武汉   1582705湖北 武汉   1582706湖北 武汉   1582707湖北 武汉 
 1582708湖北 武汉   1582709湖北 武汉   1582710湖北 武汉   1582711湖北 武汉 
 1582712湖北 武汉   1582713湖北 武汉   1582714湖北 武汉   1582715湖北 武汉 
 1582716湖北 武汉   1582717湖北 武汉   1582718湖北 武汉   1582719湖北 武汉 
 1582720湖北 武汉   1582721湖北 武汉   1582722湖北 武汉   1582723湖北 武汉 
 1582724湖北 武汉   1582725湖北 武汉   1582726湖北 武汉   1582727湖北 武汉 
 1582728湖北 武汉   1582729湖北 武汉   1582730湖北 武汉   1582731湖北 武汉 
 1582732湖北 武汉   1582733湖北 武汉   1582734湖北 武汉   1582735湖北 武汉 
 1582736湖北 武汉   1582737湖北 武汉   1582738湖北 武汉   1582739湖北 武汉 
 1582740湖北 武汉   1582741湖北 武汉   1582742湖北 武汉   1582743湖北 武汉 
 1582744湖北 武汉   1582745湖北 武汉   1582746湖北 武汉   1582747湖北 武汉 
 1582748湖北 武汉   1582749湖北 武汉   1582750湖北 武汉   1582751湖北 武汉 
 1582752湖北 武汉   1582753湖北 武汉   1582754湖北 武汉   1582755湖北 武汉 
 1582756湖北 武汉   1582757湖北 武汉   1582758湖北 武汉   1582759湖北 武汉 
 1582760湖北 武汉   1582761湖北 武汉   1582762湖北 武汉   1582763湖北 武汉 
 1582764湖北 武汉   1582765湖北 武汉   1582766湖北 武汉   1582767湖北 武汉 
 1582768湖北 武汉   1582769湖北 武汉   1582770湖北 荆州   1582771湖北 荆州 
 1582772湖北 荆州   1582773湖北 荆州   1582774湖北 荆州   1582775湖北 荆州 
 1582776湖北 荆州   1582777湖北 荆州   1582778湖北 荆州   1582779湖北 荆州 
 1582780湖北 鄂州   1582781湖北 鄂州   1582782湖北 荆门   1582783湖北 荆门 
 1582784湖北 荆门   1582785湖北 荆门   1582786湖北 荆门   1582787湖北 荆门 
 1582788湖北 荆门   1582789湖北 荆门   1582790湖北 咸宁   1582791湖北 咸宁 
 1582792湖北 咸宁   1582793湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582794湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582795湖北 江汉(天门/仙桃/潜江) 
 1582796湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582797湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582798湖北 江汉(天门/仙桃/潜江)   1582799湖北 江汉(天门/仙桃/潜江) 
 1582800四川 成都   1582801四川 成都   1582802四川 成都   1582803四川 成都 
 1582804四川 成都   1582805四川 成都   1582806四川 成都   1582807四川 成都 
 1582808四川 成都   1582809四川 成都   1582810四川 成都   1582811四川 成都 
 1582812四川 成都   1582813四川 成都   1582814四川 成都   1582815四川 成都 
 1582816四川 成都   1582817四川 成都   1582818四川 成都   1582819四川 成都 
 1582820四川 成都   1582821四川 成都   1582822四川 成都   1582823四川 成都 
 1582824四川 成都   1582825四川 成都   1582826四川 成都   1582827四川 成都 
 1582828四川 成都   1582829四川 成都   1582830四川 成都   1582831四川 成都 
 1582832四川 成都   1582833四川 成都   1582834四川 成都   1582835四川 成都 
 1582836四川 成都   1582837四川 成都   1582838四川 成都   1582839四川 成都 
 1582840四川 成都   1582841四川 成都   1582842四川 成都   1582843四川 成都 
 1582844四川 成都   1582845四川 成都   1582846四川 成都   1582847四川 成都 
 1582848四川 成都   1582849四川 成都   1582850四川 成都   1582851四川 成都 
 1582852四川 成都   1582853四川 成都   1582854四川 成都   1582855四川 成都 
 1582856四川 成都   1582857四川 成都   1582858四川 成都   1582859四川 成都 
 1582860四川 成都   1582861四川 成都   1582862四川 成都   1582863四川 成都 
 1582864四川 成都   1582865四川 成都   1582866四川 成都   1582867四川 成都 
 1582868四川 成都   1582869四川 成都   1582870四川 内江   1582871四川 内江 
 1582872四川 内江   1582873四川 内江   1582874四川 内江   1582875四川 凉山 
 1582876四川 凉山   1582877四川 凉山   1582878四川 凉山   1582879四川 凉山 
 1582880四川 内江   1582881四川 内江   1582882四川 内江   1582883四川 内江 
 1582884四川 内江   1582885四川 遂宁   1582886四川 遂宁   1582887四川 遂宁 
 1582888四川 遂宁   1582889四川 遂宁   1582890四川 巴中   1582891四川 巴中 
 1582892四川 巴中   1582893四川 巴中   1582894四川 巴中   1582895四川 遂宁 
 1582896四川 遂宁   1582897四川 遂宁   1582898四川 遂宁   1582899四川 遂宁 
 1582900陕西 西安   1582901陕西 西安   1582902陕西 西安   1582903陕西 西安 
 1582904陕西 西安   1582905陕西 西安   1582906陕西 西安   1582907陕西 西安 
 1582908陕西 西安   1582909陕西 西安   1582910陕西 西安   1582911陕西 延安 
 1582912陕西 榆林   1582913陕西 商洛   1582914陕西 咸阳   1582915陕西 渭南 
 1582916陕西 商洛   1582917陕西 商洛   1582918陕西 咸阳   1582919陕西 渭南 
 1582920陕西 西安   1582921陕西 西安   1582922陕西 西安   1582923陕西 西安 
 1582924陕西 西安   1582925陕西 西安   1582926陕西 西安   1582927陕西 西安 
 1582928陕西 西安   1582929陕西 西安   1582930陕西 西安   1582931陕西 西安 
 1582932陕西 西安   1582933陕西 西安   1582934陕西 西安   1582935陕西 西安 
 1582936陕西 西安   1582937陕西 西安   1582938陕西 西安   1582939陕西 西安 
 1582940陕西 宝鸡   1582941陕西 延安   1582942陕西 渭南   1582943陕西 渭南 
 1582944陕西 咸阳   1582945陕西 安康   1582946陕西 西安   1582947陕西 西安 
 1582948陕西 咸阳   1582949陕西 宝鸡   1582950陕西 宝鸡   1582951陕西 咸阳 
 1582952陕西 咸阳   1582953陕西 西安   1582954陕西 西安   1582955陕西 西安 
 1582956陕西 商洛   1582957陕西 商洛   1582958陕西 西安   1582959陕西 延安 
 1582960陕西 西安   1582961陕西 西安   1582962陕西 西安   1582963陕西 西安 
 1582964陕西 西安   1582965陕西 西安   1582966陕西 西安   1582967陕西 西安 
 1582968陕西 西安   1582969陕西 西安   1582970陕西 西安   1582971陕西 西安 
 1582972陕西 西安   1582973陕西 西安   1582974陕西 西安   1582975陕西 西安 
 1582976陕西 西安   1582977陕西 西安   1582978陕西 西安   1582979陕西 西安 
 1582980陕西 咸阳   1582981陕西 延安   1582982陕西 榆林   1582983陕西 渭南 
 1582984陕西 西安   1582985陕西 安康   1582986陕西 汉中   1582987陕西 宝鸡 
 1582988陕西 西安   1582989陕西 铜川   1582990陕西 西安   1582991陕西 西安 
 1582992陕西 西安   1582993陕西 西安   1582994陕西 咸阳   1582995陕西 咸阳 
 1582996陕西 商洛   1582997陕西 商洛   1582998陕西 咸阳   1582999陕西 延安